Използване на камерата и микрофона ви

Можете да използвате камерата и микрофона си за сайтове в Chrome. 

 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Посетете сайт, който иска да използва микрофона и камерата ви.
 3. При подкана изберете Разрешаване или Блокиране.
  • Разрешени сайтове: Сайтовете могат да започнат да записват, докато ги разглеждате. Това няма да е възможно, ако използвате друг раздел на Chrome или друго приложение.
  • Блокирани сайтове: Някои сайтове няма да работят, ако ги блокирате. Например няма да можете да се присъединявате към видеоконференции.

Промяна на разрешенията за камерата и микрофона за даден сайт

 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това „Настройки“.
 3. Кликнете върху Разширени в долната част.
 4. Под „Поверителност и сигурност“ кликнете върху Настройки за сайта.
 5. Кликнете върху Камера или Микрофон.
  • Включете или изключете Извеждане на запитване преди осъществяване на достъп.
  • За да премахнете съществуващо изключение или разрешение, кликнете върху иконата на кошче Изтриване отдясно на сайта.

Ако използвате устройство с Chrome на работното си място или в учебно заведение, системният ви администратор може да зададе настройките за камерата и микрофона вместо вас. В такъв случай няма да можете да ги променяте. Научете повече за използването на управлявано устройство с Chrome.

Промяна на достъпа на Adobe Flash до камерата и микрофона

Ако посетите сайт, използващ Adobe Flash Player, той може също да поиска достъп до микрофона и камерата ви.

Можете да изберете Разрешаване или Отказ за достъпа на Flash до камерата и микрофона.

 • Микрофон Икона на микрофон за Flash: Изберете кой микрофон да се използва и коригирайте силата на звука.
 • Камера Икона на камера за Flash: Изберете коя камера да се използва.

Ако използвате устройство с Chrome на работното си място или в учебно заведение, системният ви администратор може да зададе настройките за камерата и микрофона вместо вас. В такъв случай няма да можете да ги променяте. Научете повече за използването на управлявано устройство с Chrome.

Отстраняване на проблеми с микрофона ви

Ако микрофонът ви не работи, изпробвайте следните стъпки:

Стъпка 1: Уверете се, че звукът не е заглушен

Ако използвате слушалки, уверете се, че физическият им превключвател за заглушаване е в изключено положение. Също така проверете дали звукът не е спрян на съответния уебсайт (например Google Hangouts или Skype).

Стъпка 2: Проверете системните си настройки

Уверете се, че микрофонът ви е стандартното записващо устройство и че нивата за запис са правилни:

Стъпка 3: Свържете се с производителя

Ако продължавате да имате проблеми, свържете се с производителя на микрофона.