Използване на камерата и микрофона ви

Можете да използвате камерата и микрофона си за сайтове в Chrome. 

 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Посетете сайт, който иска да използва микрофона и камерата ви.
 3. При подкана изберете Разрешаване или Блокиране.
  • Разрешени сайтове: Сайтовете могат да започнат да записват, докато ги разглеждате. Това няма да е възможно, ако използвате друг раздел на Chrome или друго приложение.
  • Блокирани сайтове: Някои сайтове няма да работят, ако ги блокирате. Например няма да можете да се присъединявате към видеоконференции.

Промяна на разрешенията за камерата и микрофона за даден сайт

 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това „Настройки“.
 3. Кликнете върху Разширени в долната част.
 4. Под „Поверителност и сигурност“ кликнете върху Настройки за сайта.
 5. Кликнете върху Камера или Микрофон.
  • Включете или изключете Извеждане на запитване преди осъществяване на достъп.
  • За да премахнете съществуващо изключение или разрешение, кликнете върху иконата на кошче Delete отдясно на сайта.

Ако използвате устройство с Chrome на работното си място или в учебно заведение, системният ви администратор може да зададе настройките за камерата и микрофона вместо вас. В такъв случай няма да можете да ги променяте. Научете повече за използването на управлявано устройство с Chrome.

Включване на разрешения в настройките на компютъра

Ако използвате macOS Mojave и камерата или микрофонът ви не са в системните предпочитания, Chrome може да поиска разрешение да използва съответното устройство. За да използвате камерата или микрофона си в Chrome:
 1. В диалоговия прозорец изберете Open preferences
 2. За да активирате разрешението за камерата или микрофона: 
  • Камера: Кликнете върху Camera и след това поставете отметка в квадратчето до Google Chrome. 
  • Микрофон: Кликнете върху Microphone и след това поставете отметка в квадратчето до Google Chrome. 
 3. Компютърът може да изведе въпрос дали искате да излезете, за да се запазят промените. За да ги запазите, кликнете върху Quit now
Промяна на достъпа на Adobe Flash до камерата и микрофона

Ако посетите сайт, използващ Adobe Flash Player, той може също да поиска достъп до микрофона и камерата ви.

Можете да изберете Разрешаване или Отказ за достъпа на Flash до камерата и микрофона.

 • Микрофон Икона на микрофон за Flash: Изберете кой микрофон да се използва и коригирайте силата на звука.
 • Камера Икона на камера за Flash: Изберете коя камера да се използва.

Ако използвате устройство с Chrome на работното си място или в учебно заведение, системният ви администратор може да зададе настройките за камерата и микрофона вместо вас. В такъв случай няма да можете да ги променяте. Научете повече за използването на управлявано устройство с Chrome.

Отстраняване на проблеми с микрофона ви

Ако микрофонът ви не работи, изпробвайте следните стъпки:

Стъпка 1: Уверете се, че звукът не е заглушен

Ако използвате слушалки, уверете се, че физическият им превключвател за заглушаване е в изключено положение. Също така проверете дали звукът не е спрян на съответния уебсайт (например Google Hangouts или Skype).

Стъпка 2: Проверете системните си настройки

Уверете се, че микрофонът ви е стандартното записващо устройство и че нивата за запис са правилни:

Стъпка 3: Свържете се с производителя

Ако продължавате да имате проблеми, свържете се с производителя на микрофона.

Отстраняване на проблеми с камерата

Стъпка 1: Проверете разрешенията за сайтовете в Chrome 

Разрешете достъпа до камерата за сайта, който искате да използвате. Можете да позволите на всички сайтове да използват камерата или само на конкретния сайт, който сте посетили в момента. 

Научете повече за разрешенията за сайтовете.  

Стъпка 2: Проверете системните си настройки

Изберете камерата, която искате да използвате, и проверете дали нивата са правилни:

Стъпка 3: Отстранете проблемите с Hangouts Meet

Ако имате проблеми с Hangouts Meet, научете как да ги отстраните.

Стъпка 4: Рестартирайте обаждането и компютъра си

 1. Излезте от видеообаждането и се присъединете отново към него.
 2. Рестартирайте компютъра.

Стъпка 5: Свържете се с производителя

Свържете се с производителя на камерата.