Pregledavanje weba uz TalkBack i Chrome

Upotreba TalkBacka uz Chrome

Pomoću TalkBacka možete dobiti govorne povratne informacije u pregledniku Chrome. Da biste bolje shvatili ovaj članak, najprije pročitajte vodič za TalkBack.

Istraživanje web-stranica pomoću TalkBackovih postavki kretanja

Da biste pregledali TalkBackove postavke kretanja:

 1. Otvorite web-stranicu u Chromeu.
 2. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne dođete do postavke koju želite upotrijebiti.
 3. Prelazite prstom udesno da biste išli prema naprijed ili ulijevo da biste išli unatrag koristeći se odabranom postavkom.

Postavke kretanja možete odabrati i putem TalkBackova lokalnog kontekstnog izbornika:

 1. Otvorite web-stranicu u Chromeu.
 2. Da biste otvorili izbornik, prijeđite prstom prema gore pa udesno jednom neprekinutom kretnjom.
 3. Izbornik je krug ili popis, ovisno o postavkama TalkBacka.
  • Izbornik u obliku kruga: za istraživanje izbornika povlačite prstom. Da biste odabrali stavku, podignite prst.
  • Izbornik u obliku popisa: za istraživanje izbornika prijeđite prstom ulijevo ili udesno. Da biste odabrali stavku, dvaput je dodirnite.
 4. Nakon što se zatvori lokalni kontekstni izbornik, prijeđite prstom udesno da biste išli prema naprijed ili ulijevo da biste išli unatrag koristeći se odabranom postavkom kretanja.

Postavke navigacije uključuju sljedeće opcije za preglednik Chrome:

 • Naslovi. Krećite se po naslovima (od 1. do 6. razine).
 • Veze. Krećite se od jedne do druge veze različitih vrsta, na primjer posjećeno, neposjećeno ili aktivno. 
 • Kontrole. Krećite se od jednog do drugog elementa ostalih vrsta, na primjer polja obrazaca, gumbi ili izbornici.
 • Znakovi, riječi ili redci. Istražujte znak po znak, riječ po riječ ili redak po redak.
 • Orijentiri. Krećite se po ARIA orijentirima, kao što su "glavno" ili "navigacija". (Dostupno samo u lokalnom kontekstnom izborniku.)
 • Poseban sadržaj. Istražujte sadržaje kao što su tablice. (Dostupno samo na lokalnom kontekstnom izborniku.)
 • Zadano. Istražite sve elemente na stranici redom.

Istraživanje web-stranice pomoću tipkovnice

Ako s Android uređajem upotrebljavate vanjsku tipkovnicu, možete upotrebljavati TalkBackove tipkovne prečace da biste se kretali web-stranicama.

Čitanje članaka u pojednostavljenom prikazu

Neke web-stranice možete čitati u pojednostavljenom prikazu koji je usredotočen na sadržaj. (Dostupno od Chromea 65.)

 1. Otvorite web-stranicu u Chromeu.
 2. Prijeđite prstom ulijevo jedanput za otvaranje izbornika Više, a zatim dvaput dodirnite.
 3. Prijeđite prstom ulijevo nekoliko puta da se otvore Postavke, a zatim dvaput dodirnite.
 4. Na zaslonu Postavke, odaberite Pristupačnost.
 5. Uključite Pojednostavljeni prikaz

Nakon što uključite tu opciju, čut ćete obavijest kada su na web-stranici dostupne opcije pojednostavljenog prikaza. Dođite do gumba Prikaži pojednostavljeni prikaz i dvaput ga dodirnite za aktiviranje.

Povezani članci