Zawartość strony wyświetla się nieprawidłowo

Problem

Zawartość strony internetowej wyświetla się nieprawidłowo, na przykład:

 • linki do stron lub obrazy są wyrównane do lewej i brakuje tekstu,
 • zamiast zawartości strony widać kod HTML,
 • niespodziewanie nie można wyświetlić strony lub zalogować się na niej.

Rozwiązania

Sprawdź stronę w trybie incognito

 1. Upewnij się, że w trybie incognito nie działają żadne rozszerzenia.
  1. Kliknij kolejno menu Chrome Chrome menu > Ustawienia.
  2. Kliknij Rozszerzenia.
  3. Upewnij się, że pole „Zezwól w trybie incognito” nie jest zaznaczone.
 2. Otwórz nowe okno incognito, klikając kolejno menu Chrome Chrome menu > Nowe okno incognito.
 3. Wejdź na stronę, która wyświetlała się nieprawidłowo.

Jeśli strona wyświetli się bez problemów, zastosuj się do następnych wskazówek, a potem sprawdź, czy strona działa prawidłowo także w normalnym oknie.

Usuń pamięć podręczną przeglądarki

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz „Narzędzia”.
 3. Wybierz Wyczyść dane przeglądania.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz „Opróżnij pamięć podręczną”.
 5. W menu „Wyczyść poniższe elementy za okres” wybierz zakres danych, które chcesz usunąć. Zalecamy wyczyszczenie pamięci podręcznej „od samego początku”.
 6. Kliknij Wyczyść dane przeglądarki, by potwierdzić usunięcie.

Usuń inne dane przeglądarki

Jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej nie rozwiąże problemu, usuń inne dane przeglądarki, np. historię, pliki cookie i dane witryn. Najpierw usuń dane zgromadzone od chwili, gdy problem pojawił się po raz pierwszy, a następnie stopniowo zwiększaj zakres aż do „od samego początku”.

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz „Narzędzia”.
 3. Wybierz Wyczyść dane przeglądania.
 4. Zaznacz pola wyboru przy odpowiednich rodzajach informacji i wybierz zakres danych, które chcesz usunąć.

Wyłącz rozszerzenia

Czasami rozszerzenie może wpływać na sposób wyświetlania zawartości strony. Możesz po kolei wyłączać rozszerzenia, by zorientować się, które z nich powoduje problem.

 1. Kliknij kolejno menu Chrome Chrome menu > Ustawienia.
 2. Wybierz „Rozszerzenia”.
 3. Przy każdym rozszerzeniu usuń zaznaczenie opcji Włączono.

Sprawdź, czy pojawia się konkretny komunikat o błędzie

Czy na stronie widzisz jeden z poniższych komunikatów? Jeśli tak, kliknij link dotyczący tego komunikatu, by uzyskać instrukcje na temat rozwiązywania określonego problemu.

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?