ลบข้อมูลการท่องเว็บใน Chrome

คุณสามารถลบประวัติการท่องเว็บและข้อมูลการท่องเว็บอื่นๆ เช่น ข้อมูลในแบบฟอร์มที่บันทึกไว้ หรือลบข้อมูลของวันที่ที่ต้องการได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่ลบได้
 • ประวัติการท่องเว็บ: การลบประวัติการท่องเว็บจะลบข้อมูลต่อไปนี้
  • ระบบจะนำที่อยู่เว็บที่คุณเข้าชมออกจากหน้าประวัติการเข้าชม
  • ระบบจะนำทางลัดไปยังหน้าเหล่านั้นออกจากหน้าแท็บใหม่
  • การคาดคะเนในแถบที่อยู่เว็บของเว็บไซต์เหล่านั้นจะไม่แสดงอีก
 • แท็บ: ระบบจะปิดแท็บที่เปิดอยู่ในอุปกรณ์
 • คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
 • รูปภาพและไฟล์แคช: Chrome จะจดจำส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บเพื่อให้เปิดได้เร็วขึ้นในระหว่างการเข้าชมครั้งถัดไป ระบบจะนำข้อความและรูปภาพจากหน้าที่คุณเคยเข้าชมใน Chrome ออก
 • รหัสผ่านที่บันทึกไว้: ระบบจะลบรหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้
 • ข้อมูลที่ใช้ป้อนแบบฟอร์มอัตโนมัติ: ระบบจะลบข้อมูลที่ป้อนอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่และบัตรเครดิต แต่จะไม่ลบบัตรและที่อยู่ที่บันทึกไว้ในบัญชี Google
 • การตั้งค่าเว็บไซต์: ระบบจะลบการตั้งค่าและสิทธิ์ที่คุณให้เว็บไซต์ต่างๆ เช่น สิทธิ์ของเว็บไซต์ในการเรียกใช้ JavaScript ใช้กล้อง หรือดูตำแหน่งของคุณ
ข้อมูลที่ไม่ลบ

ข้อมูลประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ ซึ่งแยกลบได้ ดังต่อไปนี้

 • ประวัติการค้นหาและกิจกรรมอื่นๆ ของ Google: การค้นหาและกิจกรรมอื่นๆ ในบริการของ Google จะบันทึกในบัญชี Google ของคุณ ดูวิธีลบกิจกรรมของ Google

หากคุณจะยกอุปกรณ์ให้ผู้อื่น อย่าลืมลบข้อมูลการท่องเว็บและออกจากระบบ Chrome

ลบข้อมูลการท่องเว็บ

หากคุณซิงค์ข้อมูลประเภทหนึ่งไว้ การลบข้อมูลประเภทนั้นในอุปกรณ์ Android จะลบข้อมูลนั้นจากทุกที่ที่ซิงค์ด้วย โดยระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวออกจากอุปกรณ์อื่นๆ และบัญชี Google ของคุณ

 1. เปิด Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบข้อมูลการท่องเว็บ
  • หากต้องการลบประวัติการท่องเว็บ (รวมถึงแท็บที่เปิดอยู่) ให้เลือกระยะเวลาแล้วแตะล้างข้อมูล ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 15 นาที
  • หากต้องการเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการลบ ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม เลือกประเภทข้อมูลการท่องเว็บที่ต้องการลบ แล้วแตะล้างข้อมูล

เคล็ดลับ

ลบทีละรายการ

คุณเลือกรายการที่จะลบดังต่อไปนี้แทนการลบข้อมูลการท่องเว็บทั้งหมวดหมู่ได้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก