Logowanie w Chrome

Ten artykuł dotyczy Chrome na komórki.

Po zalogowaniu się w Chrome za pomocą konta Google możesz korzystać z usług pozwalających na zaoszczędzenie czasu:

 • Synchronizacja umożliwia korzystanie z zakładek, historii przeglądania, danych autouzupełniania, zapisanych haseł i otwartych kart Chrome na innym urządzeniu, na którym także się zalogujesz.
 • Z Chrome na komórkę pozwala wysyłać strony z komputera na urządzenie przenośne jednym kliknięciem.
 • Autologowanie pozwala logować się w aplikacjach i usługach Google jednym kliknięciem przycisku. Nie musisz wpisywać nazwy użytkownika ani hasła.

Chrome na Androida

Jeśli nie widzisz ekranu logowania w usługach, kliknij menu Chrome > Ustawienia > Twój adres e-mail, by zarządzać opcjami logowania.

Logowanie się w Chrome

 1. Kliknij menu Chrome > Ustawienia > Zaloguj się w Chrome.
 2. Wybierz konto, którego chcesz użyć, i kliknij Zaloguj się.

Jeśli Twoje dane zostały wcześniej zaszyfrowane, zobaczysz prośbę o podanie hasła.

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie synchronizacji, spróbuj rozwiązać ten problem.

Dostosowywanie ustawień synchronizacji

Aby dostosować ustawienia, kliknij Synchronizacja na ekranie usług.

 • Korzystając z niebieskiego suwaka u góry ekranu, włącz lub wyłącz usługę.
 • Jeśli nie chcesz synchronizować wszystkich danych, usuń zaznaczenie pola wyboru Synchronizuj wszystko i wybierz dane do synchronizacji.
 • Kliknij Szyfrowanie, aby wybrać, czy do ochrony danych ma być wykorzystywane hasło konta Google czy własne.
 • Kliknij Resetuj synchronizację, aby usunąć z konta zsynchronizowane dane. Jeśli nie pamiętasz hasła synchronizacji, możesz skorzystać z tej opcji, by je zresetować.

Aby w pełni móc korzystać z tej funkcji, pamiętaj o logowaniu się w Chrome na innych urządzeniach, np. komputerze lub tablecie.

Z Chrome na komórkę – jak korzystać

Aby korzystać z tej usługi, zaznacz pole wyboru Z Chrome na komórkę na urządzeniu przenośnym i dodaj do Chrome na komputerze rozszerzenie Z Chrome na komórkę (Beta). Więcej informacji o Z Chrome na komórkę.

Wylogowywanie się z Chrome

Wylogowanie się z Chrome zatrzyma synchronizację, ale dane zapisane na komórce i na koncie Google nie zostaną usunięte. Żadne nowe dane ani zmiany wprowadzone na urządzeniu przenośnym nie będą jednak od tego momentu synchronizowane z kontem. 

 1. Kliknij menu Chrome > Ustawienia > Twój adres e-mail > Odłącz konto Google.
 2. W oknie potwierdzenia kliknij Odłącz.

Chrome na iOS

Jeśli nie widzisz ekranu logowania się w usługach, kliknij menu Chrome > Ustawienia > Twój adres e-mail, aby zarządzać opcjami logowania.

Logowanie się na konto Google

 1. Kliknij menu Chrome > Ustawienia > Zaloguj się w Chrome.
 2. Wpisz dane logowania na konto Google. 

Jeśli korzystasz z weryfikacji dwuetapowej, musisz wpisać hasło aplikacji. Jeśli Twoje dane zostały wcześniej zaszyfrowane, zobaczysz prośbę o podanie hasła.

Dowiedz się, jak logować się na inne konta.

Po zalogowaniu się w Chrome możesz dodawać kolejne konta i przełączać się między nimi.

 1. Kliknij menu Chrome > Ustawienia > Twój adres e-mail.
 2. Kliknij Zarządzaj kontami > Dodaj konto.
 3. Wpisz dane logowania na konto Google. 
 4. Wybierz nowo dodane konto.
 5. W oknie potwierdzenia wybierz Wyczyść dane przed synchronizacją lub Połącz dane.
  • „Wyczyść dane przed synchronizacją” – dane Chrome każdego konta będą przechowywane oddzielnie.
  • „Połącz dane” – dane Chrome ze wszystkich kont zostaną połączone.
Dowiedz się, jak usunąć konto z Chrome.

Po usunięciu konta z Chrome synchronizacja danych zostanie zatrzymana, a konto zostanie odłączone od innych aplikacji i usług Google na urządzeni.

 1. Kliknij menu Chrome > Ustawienia > Twój adres e-mail.
 2. Kliknij Zarządzaj kontami > Zarządzaj.
 3. Kliknij x obok konta Google, z którego chcesz się wylogować. 
 4. W oknie potwierdzenia kliknij Usuń.

Jeśli nie masz konta Google, wejdź na https://accounts.google.com/signup. Więcej informacji o kontach Google.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie synchronizacji, spróbuj rozwiązać ten problem.

Z Chrome na komórkę – jak korzystać

Aby korzystać z tej usługi, włącz „Z Chrome na komórkę” na urządzeniu przenośnym, używając niebieskiego suwaka, i dodaj do Chrome na komputerze rozszerzenie Z Chrome na komórkę (Beta). Więcej informacji o Z Chrome na komórkę.

Dostosowywanie ustawień synchronizacji

Aby dostosować ustawienia, kliknij Zaawansowane na ekranie usług.

Aby w pełni móc korzystać z tej funkcji, pamiętaj o logowaniu się w Chrome na innych urządzeniach, np. komputerze lub tablecie.

 1. Kliknij niebieski suwak obok „Synchronizacji”, aby ją WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ
 2. Jeśli nie chcesz synchronizować wszystkich danych, przesuń suwak do pozycji WYŁĄCZONE i wybierz dane do synchronizacji.
 3. Kliknij Szyfrowanie, aby wybrać, czy do ochrony danych ma być wykorzystywane hasło konta Google czy własne.
 4. Kliknij Resetuj synchronizację, aby usunąć z konta zsynchronizowane dane. Jeśli nie pamiętasz hasła synchronizacji, możesz skorzystać z tej opcji, by je zresetować.

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?