Sử dụng các tab và đề xuất

Bạn có thể mở số lượng tab tùy ý trong Chrome. Bạn cũng có thể xem tất cả các tab và chuyển đổi giữa các tab đó.

Mở tab mới

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tab mới Tab mới.
Mở tab mới trên iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng, bên cạnh các tab đang mở, hãy nhấn vào biểu tượng Tab mới tab mới.

Tùy chỉnh trang tab mới

Khi mở một tab mới, bên dưới hộp tìm kiếm, bạn sẽ thấy biểu tượng của các trang web mà mình thường xuyên truy cập. Nếu trước đây chưa sử dụng Chrome, thì bạn sẽ thấy một số trang web phổ biến.

 • Để truy cập vào một trang web, hãy nhấn vào biểu tượng của trang web đó.
 • Để xóa một trang web, hãy chạm và giữ biểu tượng của trang web đó. Sau đó, hãy nhấn vào Xóa.

Tìm và chỉnh sửa các bài viết đề xuất

Để xem nội dung đề xuất, chẳng hạn như các bài viết thú vị và mục chưa đọc trong danh sách đọc, hãy vuốt lên trên một tab mới. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome, thì nội dung đề xuất sẽ dựa trên Hoạt động web và ứng dụng của bạn.

 • Để xóa một mục, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.
 • Nếu muốn lưu các mục để đọc khi không có mạng, hãy chạm và giữ bài viết. Sau đó, hãy nhấn vào Đọc sau. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng đọc trang khi không có mạng tại đây.

Ngừng nhận nội dung đề xuất

Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác tiếp đến biểu tượng Cài đặt Cài đặt. Sau đó, hãy tắt tùy chọn Đề xuất bài viết.

Đóng tab

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Ở trên cùng bên phải của tab bạn muốn đóng, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.
Đóng tất cả các tab
 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Ở dưới cùng bên trái, hãy nhấn vào Đóng tất cả.
Đóng tab trên iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Trên tab bất kỳ mà bạn muốn đóng, ở góc trên bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

Chuyển sang tab mới

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Vuốt sang trái hoặc phải.
 4. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.
Chuyển đổi tab trên iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.

Bạn cũng có thể vuốt sang trái hoặc phải ở trên cùng để chuyển đổi tab.

Sắp xếp lại tab

 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Chạm và giữ tab mà bạn muốn di chuyển.
 3. Kéo tab đó đến vị trí khác.

Làm mới tab

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tải lại Tải lại.
Làm mới tab trên iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Tải lại Tải lại.

Liên kết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?