Sử dụng các tab và đề xuất

Bạn có thể mở số lượng tab tùy ý trong Chrome. Bạn cũng có thể xem tất cả các tab và chuyển đổi giữa các tab đó.

Mở tab mới

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Tab mới.
iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng, bên cạnh các tab đang mở, hãy nhấn vào biểu tượng Tab mới tab mới.

Xem các trang web bạn thường xuyên truy cập

Khi mở một tab mới, bên dưới hộp tìm kiếm, bạn sẽ thấy hình ảnh của các trang web mà mình thường xuyên truy cập. Nếu trước đây bạn chưa sử dụng Chrome, bạn sẽ thấy một số trang web phổ biến.

 • Để truy cập một trang web, hãy nhấn vào hình ảnh của trang web đó.
 • Để xóa một trang web, chạm và giữ một hình ảnh. Sau đó, nhấn vào Xóa.

Xem và chỉnh sửa các bài viết được đề xuất

 • Để xem nội dung được đề xuất, như các bài viết thú vị và mục chưa đọc từ danh sách đọc của bạn, hãy vuốt lên trên một tab mới. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome thì các đề xuất sẽ dựa trên Hoạt động web của bạn.
 • Để xóa một mục, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.
 • Nếu muốn lưu các mục để đọc ngoại tuyến, hãy chạm và giữ bài viết muốn lưu tiếp đến Đọc sau. Hãy tìm hiểu thêm về tính năng đọc trang ngoại tuyến.
 • Để dừng xem đề xuất, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt. Sau đó, tắt Đề xuất bài viết.

Đóng tab

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Ở trên cùng bên phải của tab bạn muốn đóng, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.
  • Bạn cũng có thể vuốt để đóng tab.

Đóng tất cả các tab

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Nhấn vào Đóng tất cả tab.
iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Trên tab bất kỳ mà bạn muốn đóng, ở góc phía trên bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

Xem tab

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Nhấn vào bất kỳ tab nào bạn muốn xem.
iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng, nhấn vào tab mà bạn muốn xem.

Chuyển sang tab mới

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Vuốt lên hoặc xuống.
 4. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.

Bạn cũng có thể vuốt sang trái hoặc phải ở trên cùng để chuyển đổi tab.

iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.

Bạn cũng có thể vuốt sang trái hoặc phải ở trên cùng để chuyển đổi tab.

Sắp xếp lại tab

 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Chạm và giữ tab mà bạn muốn di chuyển.
 3. Kéo tab đó đến vị trí khác.

Tải lại các tab

 1. Trên iPhone, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tải lại Tải lại.
iPad
 1. Trên iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Tải lại Tải lại.

Liên kết có liên quan

Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?