Upotreba kartica i predloženih članaka

U Chromeu možete otvoriti koliko god kartica želite. Možete i pregledavati sve kartice i prelaziti s jedne na drugu.

Otvaranje nove kartice

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Organiziraj a zatim Nova kartica.
Otvaranje nove kartice na Android tabletu
 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Pri vrhu, pored otvorenih kartica, dodirnite ikonu Nova kartica Nova kartica.

Prilagodba web-stranice nove kartice

Kada prijeđete prstom prema gore na adresnoj traci ili otvorite novu karticu, vidjet ćete web-lokacije koje često posjećujete. Ako još niste upotrebljavali Chrome, vidjet ćete neke popularne web-lokacije.

 • Da biste otvorili web-lokaciju, dodirnite njezinu ikonu.
 • Da biste uklonili neku web-lokaciju, dodirnite njezinu ikonu i zadržite pritisak. Dodirnite Ukloni.

Pronalaženje i uređivanje predloženih članaka

Kada otvorite novu karticu, možete vidjeti nedavne oznake i predložene članke. Ako ste prijavljeni u Chrome, prijedlozi se temelje na vašoj Aktivnosti na webu i u aplikacijama.

 • Da biste uklonili stavku, prijeđite prstom po njoj ulijevo ili udesno.
 • Da biste spremili stavke za čitanje offline, dodirnite članak i zadržite pritisak. Zatim dodirnite vezu za preuzimanje. Saznajte više o čitanju stranica offline.

Zaustavljanje prijedloga

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Otvorite novu karticu.
 3. Dodirnite stavku Preporučeni članci.

Zatvaranje kartice

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Na desnoj strani dodirnite ikonu Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. U gornjem desnom kutu kartice koju želite zatvoriti dodirnite Zatvori Zatvaranje. Karticu možete zatvoriti i tako što ćete kliznuti prstom.
Zatvaranje svih kartica
 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite ikonu Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. Dodirnite Više Više a zatim Zatvori sve kartice.
Zatvaranje kartica na Android tabletu
 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Na kartici koju želite zatvoriti dodirnite Zatvori Zatvaranje.

Zatvaranje svih kartica

 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Na bilo kojoj kartici dodirnite Zatvori Zatvaranje i zadržite pritisak.
 3. Dodirnite Zatvori sve kartice.

Prelazak na novu karticu

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite ikonu Promjena kartice Promjena kartice. Prikazat će se otvorene Chromeove kartice.
 3. Kliznite prstom prema gore ili dolje.
 4. Dodirnite karticu na koju želite prijeći.
Izmjena kartica na Android tabletu
 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite karticu na koju želite prijeći.

Promjena redoslijeda kartica

 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite i zadržite karticu koju želite premjestiti.
 3. Povucite tu karticu na neki drugi položaj.

Osvježavanje kartica

 1. Na Android telefonu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više.
 3. Dodirnite Ponovo učitaj Ponovno učitavanje.

Osvježavanje kartica na Android tabletu

 1. Na Android tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Ponovo učitaj Ponovno učitavanje.

Povezani članci