Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Sử dụng các tab và đề xuất

Bạn có thể mở số lượng tab tùy ý trong Chrome. Bạn cũng có thể xem tất cả các tab và chuyển đổi giữa các tab đó.

Mở tab mới

 1. Trên điện thoại Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn Thêm Thêm.
 3. Nhấn Tab mới.
Máy tính bảng Android
 1. Trên máy tính bảng Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng, bên cạnh các tab đang mở, nhấn Tab mới tab mới.

Xem các trang web bạn thường xuyên truy cập

Khi mở một tab mới, bên dưới hộp tìm kiếm, bạn sẽ thấy hình ảnh của các trang web mà mình thường xuyên truy cập. Nếu trước đây bạn chưa sử dụng Chrome, bạn sẽ thấy một số trang web phổ biến.

 • Để truy cập một trang web, hãy nhấn vào hình ảnh.
 • Để xóa một trang web, chạm và giữ hình ảnh. Nhấn Xóa.

Xem và chỉnh sửa các bài viết được đề xuất

 • Để xem nội dung được đề xuất, như dấu trang và các bài viết thú vị gần đây, vuốt lên trên một tab mới. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome, các đề xuất sẽ dựa trên Hoạt động web và ứng dụng.
 • Để xóa một mục, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.
 • Để lưu các mục để đọc ngoại tuyến, hãy chạm và giữ bài viết tiếp đến Tải xuống liên kết. Tìm hiểu thêm về đọc trang ngoại tuyến.

Đóng các tab

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Ở trên cùng bên phải của tab mà bạn muốn đóng, nhấn Đóng Đóng.
  • Bạn cũng có thể vuốt để đóng tab.

Đóng tất cả các tab

 1. Trên điện thoại Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấn Thêm Thêm.
 4. Nhấn vào Đóng tất cả các tab​.
Máy tính bảng Android
 1. Trên máy tính bảng Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Trên tab bất kỳ mà bạn muốn đóng, nhấn Đóng Đóng.

Đóng tất cả các tab

 1. Trên máy tính bảng Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Trên tab bất kỳ, chạm và giữ Đóng Đóng.
 3. Nhấn Đóng tất cả các tab​.

Xem tab

 1. Trên điện thoại Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Nhấn vào tab bạn muốn xem.
Máy tính bảng Android
 1. Trên máy tính bảng Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng, nhấn vào tab mà bạn muốn xem.

Xem 2 tab cùng một lúc

Nếu thiết bị của bạn có Android N trở lên thì bạn có thể xem đồng thời hai tab.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng, chạm và giữ Tổng quan Tổng quan. Bạn sẽ thấy 2 màn hình.
 3. Ở trên cùng bên phải tab Chrome, nhấn Thêm Thêm.
 4. Nhấn vào Di chuyển tới cửa sổ khác.

Chuyển sang tab mới

 1. Trên điện thoại Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab.
 3. Vuốt lên hoặc xuống.
 4. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.
Máy tính bảng Android
 1. Trên máy tính bảng Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.

Sắp xếp lại tab

 1. Trên máy tính bảng Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Chạm và giữ tab mà bạn muốn di chuyển.
 3. Kéo tab đó đến vị trí khác.

Làm mới tab

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn Thêm Thêm.
 3. Nhấn Tải lại Tải lại.

Liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?