Sử dụng các tab và đề xuất

Bạn có thể mở số lượng tab tùy ý trong Chrome. Bạn cũng có thể xem tất cả các tab và chuyển đổi giữa các tab đó.

Mở tab mới

 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Tab mới.
Mở một tab mới trên máy tính bảng Android
 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng, bên cạnh các tab đang mở, hãy nhấn vào biểu tượng Tab mới tab mới.

Tùy chỉnh trang tab mới

Khi vuốt lên trên thanh địa chỉ hoặc mở một tab mới, bạn sẽ thấy các trang web mình thường xuyên truy cập. Nếu trước đây chưa sử dụng Chrome, thì bạn sẽ thấy một số trang web phổ biến.

 • Để truy cập vào một trang web, hãy nhấn vào biểu tượng của trang web đó.
 • Để xóa một trang web, hãy chạm và giữ biểu tượng trang web đó. Nhấn vào Xóa.

Tìm và chỉnh sửa các bài viết đề xuất

Bạn có thể xem các dấu trang gần đây và những bài viết đề xuất khi mở một tab mới. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome, thì các mục đề xuất sẽ dựa trên Hoạt động web và ứng dụng của bạn.

 • Để xóa một mục, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.
 • Nếu muốn lưu các mục để đọc ngoại tuyến, hãy chạm và giữ bài viết. Sau đó nhấn vào Tải xuống liên kết. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng đọc trang khi không có mạng tại đây.

Ngừng xem nội dung đề xuất

 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Mở một tab mới.
 3. Nhấn vào mục Bài viết dành cho bạn.

Đóng tab

 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Ở trên cùng bên phải của tab bạn muốn đóng, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng. Bạn cũng có thể vuốt để đóng tab.
Đóng tất cả các tab
 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Đóng tất cả các tab.
Đóng các tab trên máy tính bảng Android
 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Trên tab bất kỳ mà bạn muốn đóng, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

Đóng tất cả các tab

 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Trên tab bất kỳ, hãy chạm và giữ biểu tượng Đóng Đóng.
 3. Nhấn vào Đóng tất cả tab.

Chuyển sang tab mới

 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi tab Chuyển đổi tab. Bạn sẽ thấy các tab Chrome đang mở.
 3. Vuốt lên hoặc xuống.
 4. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.
Chuyển đổi tab trên máy tính bảng Android
 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào tab mà bạn muốn chuyển sang.

Sắp xếp lại các tab

 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Chạm và giữ tab mà bạn muốn di chuyển.
 3. Kéo tab đó đến vị trí khác.

Làm mới tab

 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tải lại Tải lại.

Làm mới tab trên máy tính bảng Android

 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Tải lại Tải lại.

Liên kết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?