Dùng chung Chrome với người khác

Khi có hồ sơ, bạn có thể lưu giữ riêng biệt mọi thông tin của mình trên Chrome, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các tùy chọn cài đặt khác.

Hồ sơ lý tưởng khi:

  • Dùng chung máy tính với nhiều người.
  • Lưu giữ riêng biệt các tài khoản khác nhau, chẳng hạn như tài khoản công việc và cá nhân.

Những nội dung người khác có thể thấy khi bạn dùng chung Chrome với họ

Chỉ dùng chung thiết bị của bạn với những người mà bạn tin tưởng. Nếu ai đó có thiết bị của bạn thì họ có thể chuyển sang bất kỳ hồ sơ nào khác trên Chrome từ thiết bị đó. Nếu mở hồ sơ của bạn trên Chrome thì họ có thể xem các thông tin chẳng hạn như trang web bạn đã truy cập.

Bạn chỉ có thể có một hồ sơ trên Chrome cho thiết bị Android.

Để cho phép người khác sử dụng Chrome trên thiết bị Android của bạn, hãy thêm họ vào thiết bị đó. Sau đó, khi sử dụng Chrome, hãy chuyển sang người dùng đó. Tìm hiểu cách thêm người dùng vào Android.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false