Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang

Hãy để Chrome ghi nhớ những trang web bạn yêu thích và thường xuyên truy cập.

Khi bạn tạo hoặc thay đổi dấu trang, dấu trang đó sẽ hiển thị trong Chrome trên tất cả thiết bị của bạn.

Thêm dấu trang

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Chuyển đến trang web mà bạn muốn truy cập lại trong tương lai.
 3. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Dấu sao Gắn dấu sao.

Tìm dấu trang

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang.
 3. Tìm và nhấp vào một dấu trang.

Để mở dấu trang nhanh hơn, bạn hãy sử dụng thanh dấu trang. Dấu trang của bạn sẽ hiển thị bên dưới thanh địa chỉ. Hãy nhấp vào một dấu trang để mở. Để bật hoặc tắt thanh dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Hiển thị thanh dấu trang.

Chỉnh sửa dấu trang
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên phải của dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống và sau đó Chỉnh sửa.
Xóa dấu trang

Bạn không thể khôi phục dấu trang sau khi đã xóa đi.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên phải của dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống và sau đó Xóa.

Sắp xếp dấu trang

Sắp xếp lại dấu trang
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Kéo dấu trang lên hay xuống hoặc kéo dấu trang vào một thư mục ở bên trái. Bạn cũng có thể sao chép và dán dấu trang theo thứ tự mong muốn.

Nếu sử dụng thanh dấu trang, bạn có thể kéo các dấu trang theo thứ tự mong muốn.

Đặt dấu trang vào thư mục
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Thêm thư mục mới.

Nếu sử dụng thanh dấu trang, bạn có thể thêm thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào thanh dấu trang. Sau đó, hãy nhấp vào Thêm thư mục.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự bảng chữ cái
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Sắp xếp theo tên.

Tìm dấu trang bị mất

Bạn không thể khôi phục các dấu trang đã xóa. Nếu dấu trang của bạn bị thiếu vì nguyên nhân khác, hãy thử các mẹo bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào Chrome

Nếu bạn đã đồng bộ hóa dấu trang với Tài khoản Google, hãy nhớ đăng nhập vào Chrome bằng cách sau:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tên hoặc biểu tượng Mọi người Mọi người.
 3. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn đã lưu dấu trang.
Bước 2: Hiển thị thanh dấu trang

Nếu bạn thường sử dụng thanh dấu trang, hãy đảm bảo rằng thanh này không bị ẩn bằng cách sau:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Hiển thị thanh dấu trang.
Bước 3: Kiểm tra các thư mục dấu trang

Các dấu trang mới được lưu vào thư mục dấu trang gần đây nhất mà bạn đã lưu dấu trang. Hãy kiểm tra tất cả thư mục dấu trang của bạn bằng cách sau:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Dấu trang và sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên trái, hãy mở từng thư mục và tìm dấu trang trong đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?