Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang

Hãy để Chrome ghi nhớ những trang web bạn yêu thích và thường xuyên truy cập.

Khi bạn tạo hoặc thay đổi dấu trang, dấu trang đó sẽ hiển thị trong Chrome trên tất cả thiết bị của bạn.

Thêm dấu trang

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang web bạn muốn truy cập lại trong tương lai.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Dấu trang Dấu trang.

Mở dấu trang

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Dấu trang Dấu trang.
 3. Tìm và nhấn vào một dấu trang.
  • Để mở tab mới hoặc tab Ẩn danh, hãy chạm và giữ dấu trang.

Nếu không tìm được dấu trang bạn muốn, có thể dấu trang đó nằm trong thư mục khác. Để thay đổi thư mục, ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại. Nhấn vào thư mục có dấu trang bạn muốn.

Chỉnh sửa dấu trang
 1. Chạm và giữ dấu trang.
 2. Nhấn vào Chỉnh sửa dấu trang.
 3. Thay đổi tên, thư mục hoặc URL.
 4. Nhấn vào Xong ở phía trên cùng.
Xóa dấu trang

Bạn không thể khôi phục dấu trang sau khi đã xóa đi.

 • Để xóa một dấu trang, hãy vuốt sang trái rồi nhấn vào Xóa.
 • Để xóa hai hoặc nhiều dấu trang, hãy nhấn vào Chọn ở phía dưới cùng. Nhấn vào các dấu trang bạn muốn xóa sau đó Xóa.

Sắp xếp lại các dấu trang bên trong thư mục

 1. Nhấn vào Chọn ở phía dưới cùng.
 2. Ở bên phải dấu trang, hãy chạm và giữ biểu tượng Kéo Kéo.
 3. Kéo dấu trang đó đến vị trí bạn muốn.
Di chuyển dấu trang sang thư mục khác
 1. Chạm và giữ dấu trang. Nhấn vào Chỉnh sửa dấu trang.
 2. Bên cạnh phần "Thư mục", hãy nhấn vào Chọn thư mục Chọn thư mục.
 3. Nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển dấu trang sang.

Để di chuyển hai hoặc nhiều dấu trang:

 1. Nhấn vào Chọn ở phía dưới cùng.
 2. Chọn dấu trang.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm sau đó Di chuyển
 4. Nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển dấu trang sang.

 

Tìm dấu trang bị mất

Bạn không thể khôi phục các dấu trang đã xóa. Nếu dấu trang của bạn bị thiếu vì nguyên nhân khác, hãy thử các mẹo bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào Chrome

Nếu bạn đã đồng bộ hóa dấu trang với Tài khoản Google, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng cách sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt Cài đặt sau đó Đăng nhập Chrome.
 3. Nhấn vào tài khoản bạn đã lưu dấu trang.
 4. Nhấn vào Tiếp tục sau đó OK.
Bước 2: Kiểm tra các thư mục dấu trang của bạn

Các dấu trang mới được lưu vào thư mục "Dấu trang di động". Để kiểm tra tất cả thư mục dấu trang của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Dấu trang Dấu trang.
 3. Nếu bạn đang ở trong một thư mục, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại ở trên cùng bên trái.
 4. Mở từng thư mục và tìm dấu trang của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?