Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang

Hãy để Chrome ghi nhớ những trang web bạn yêu thích và thường xuyên truy cập.

Khi bạn tạo hoặc thay đổi dấu trang, dấu trang đó sẽ hiển thị trong Chrome trên tất cả thiết bị của bạn.

Thêm dấu trang

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang web bạn muốn truy cập lại trong tương lai.
 3. Lưu dấu trang:
  • Trên điện thoại, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Gắn dấu sao .
  • Trên máy tính bảng, bên cạnh địa chỉ web, hãy nhấn vào biểu tượng Gắn dấu sao .

Mở dấu trang

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome trên iPhone hoặc iPad.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Để thay đổi thư mục, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại. Nhấn vào thư mục có dấu trang bạn muốn.
 4. Tìm và nhấn vào một dấu trang.
  • Để mở tab mới hoặc tab Ẩn danh, hãy chạm và giữ dấu trang.
Chỉnh sửa dấu trang
 1. Chạm và giữ dấu trang. Nhấn vào Chỉnh sửa dấu trang.
 2. Thay đổi tên, thư mục hoặc URL.
 3. Nhấn vào Xong ở phía trên cùng.
Xóa dấu trang

Bạn không thể khôi phục dấu trang sau khi đã xóa đi.

 • Vuốt sang trái để xóa một dấu trang.
 • Để xóa hai hoặc nhiều dấu trang, hãy nhấn vào Chọn ở phía dưới cùng. Chạm vào dấu trang bạn muốn xóa. Nhấn vào Xóa ở phía dưới cùng.

Sắp xếp lại các dấu trang bên trong thư mục

 1. Nhấn vào Chọn ở phía dưới cùng.
 2. Ở bên phải dấu trang, hãy chạm và giữ Kéo Kéo.
 3. Kéo dấu trang đó đến vị trí bạn muốn.
Di chuyển dấu trang sang thư mục khác
 1. Chạm và giữ dấu trang. Nhấn vào Chỉnh sửa dấu trang.
 2. Trong "Thư mục", hãy chạm vào biểu tượng Mũi tên phải Mũi tên phải.
 3. Nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển dấu trang sang.

Để di chuyển hai hoặc nhiều dấu trang:

 1. Nhấn vào Chọn ở phía dưới cùng.
 2. Chọn dấu trang.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm tiếp đến Di chuyển ở phía dưới cùng. 
 4. Nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển dấu trang sang.

 

Tìm dấu trang bị mất

Bạn không thể khôi phục các dấu trang đã xóa. Nếu dấu trang của bạn bị thiếu vì nguyên nhân khác, hãy thử các mẹo bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào Chrome

Nếu bạn đã đồng bộ hóa dấu trang với Tài khoản Google, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng cách sau:

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome trên iPhone hoặc iPad.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt tiếp đến Đăng nhập vào Chrome.
 3. Nhấn vào tài khoản bạn đã lưu dấu trang.
 4. Nhấn vào Tiếp tục tiếp đến OK.
Bước 2: Kiểm tra các thư mục dấu trang của bạn

Các dấu trang mới được lưu vào thư mục "Dấu trang di động". Để kiểm tra tất cả thư mục dấu trang của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome trên iPhone hoặc iPad.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang ở trên cùng bên phải.
 3. Nếu bạn đang ở trong một thư mục, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại ở trên cùng bên trái.
 4. Mở từng thư mục và tìm dấu trang của bạn.
Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?