Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang

Hãy để Chrome ghi nhớ những trang web bạn yêu thích và thường xuyên truy cập.

Khi bạn tạo hoặc thay đổi dấu trang, dấu trang đó sẽ hiển thị trong Chrome trên tất cả thiết bị của bạn.

Thêm dấu trang

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
 2. Truy cập vào trang web bạn muốn truy cập lại trong tương lai.
 3. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Gắn dấu sao .

Mở dấu trang

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang ở trên cùng bên phải.
  • Nếu thanh địa chỉ của bạn ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Nhấn vào biểu tượng Gắn dấu sao Gắn dấu sao.
 3. Tìm và nhấn vào một dấu trang.
Chỉnh sửa dấu trang

Ở bên phải của dấu trang, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chỉnh sửa.

Xóa dấu trang

Bạn không thể khôi phục dấu trang sau khi đã xóa đi.

Ở bên phải của dấu trang, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa.

Di chuyển dấu trang sang thư mục khác
 1. Ở bên phải của dấu trang, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Di chuyển.
 2. Nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển dấu trang sang.

Tìm dấu trang bị mất

Bạn không thể khôi phục các dấu trang đã xóa. Nếu dấu trang của bạn bị thiếu vì nguyên nhân khác, hãy thử các mẹo bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào Chrome

Nếu bạn đã đồng bộ hóa dấu trang với Tài khoản Google của mình, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng cách sau:

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt tiếp đến Đăng nhập vào Chrome.
 3. Nhấn vào tài khoản bạn đã lưu dấu trang.
 4. Nhấn vào Tiếp tục tiếp đến OK.
Bước 2: Kiểm tra các thư mục dấu trang của bạn

Các dấu trang mới được lưu vào thư mục "Dấu trang di động". Để kiểm tra tất cả thư mục dấu trang của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Chrome Chrome trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Dấu trang ở trên cùng bên phải.
  • Nếu thanh địa chỉ của bạn ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Nhấn vào Gắn dấu sao Gắn dấu sao.
 3. Nếu bạn đang ở trong một thư mục, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại ở trên cùng bên trái.
 4. Mở từng thư mục và tìm dấu trang của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?