Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang

Hãy để Chrome ghi nhớ những trang web bạn yêu thích và thường xuyên truy cập.

Khi đồng bộ hóa với Chrome, bạn sẽ sử dụng dấu trang, mật khẩu và nhiều nội dung khác trên tất cả các thiết bị.

 

Thêm dấu trang

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Chuyển đến trang web mà bạn muốn truy cập lại trong tương lai.
 3. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Dấu sao Đánh dấu trang trang này.

Tìm dấu trang

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang.
 3. Tìm và nhấp vào một dấu trang.

Mẹo: Bạn có thể mở dấu trang nhanh hơn bằng thanh dấu trang. Bạn sẽ tìm thấy dấu trang của mình dưới thanh địa chỉ. Hãy nhấp vào một dấu trang để mở. 

Để bật hoặc tắt thanh dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Hiển thị thanh dấu trang.

Chỉnh sửa dấu trang
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên phải của dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuốngsau đó Chỉnh sửa.
Xóa dấu trang

Quan trọng: Sau khi xóa dấu trang, bạn có thể khôi phục lại.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên phải của dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuốngsau đó Xóa.

Sắp xếp dấu trang

Di chuyển dấu trang vào một thư mục
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Kéo dấu trang lên hay xuống hoặc kéo dấu trang vào một thư mục ở bên trái. Bạn cũng có thể sao chép và dán dấu trang theo thứ tự mong muốn.

Nếu sử dụng thanh dấu trang, bạn có thể kéo các dấu trang theo thứ tự mong muốn.

Đặt dấu trang vào thư mục
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Thêm thư mục mới.

Nếu sử dụng thanh dấu trang, thì bạn có thể thêm thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào thanh dấu trang. Sau đó, hãy nhấp vào Thêm thư mục.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự bảng chữ cái
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Sắp xếp theo tên.

Tìm dấu trang bị mất

Bạn không thể khôi phục các dấu trang đã xóa. Nếu dấu trang của bạn bị thiếu vì nguyên nhân khác, hãy thử các mẹo bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào Chrome

Nếu bạn đã đồng bộ hóa dấu trang với Tài khoản Google, hãy nhớ đăng nhập vào Chrome bằng cách sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tên hoặc biểu tượng Mọi người Danh bạ.
 3. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn đã lưu dấu trang.
Bước 2: Hiển thị thanh dấu trang

Nếu bạn thường sử dụng thanh dấu trang, hãy đảm bảo rằng thanh này không bị ẩn bằng cách sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Hiển thị thanh dấu trang.
Bước 3: Kiểm tra các thư mục dấu trang

Các dấu trang mới được lưu vào thư mục dấu trang gần đây nhất mà bạn đã lưu dấu trang. Hãy kiểm tra tất cả thư mục dấu trang của bạn bằng cách sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Dấu trang sau đó Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên trái, hãy mở từng thư mục và tìm dấu trang của bạn.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?