Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Quản lý dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa và sắp xếp trang web mà bạn đánh dấu để tìm trang web dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể cập nhật dấu trang trên thiết bị của mình để dấu trang hiển thị trong Chrome bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

Quản lý dấu trang trên máy tính của bạn

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa dấu trang để thay đổi tiêu đề hoặc để thêm ghi chú. Bạn có thể đưa thêm dấu trang vào thanh dấu trang nếu bạn rút ngắn tên của các dấu trang đó.

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua dấu trang mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Chỉnh sửa tên hoặc địa chỉ web của dấu trang.
Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một dấu trang hoặc nhiều dấu trang một lúc.

Lưu ý: Sau khi xóa dấu trang, bạn không thể lấy lại dấu trang đó.

Xóa một dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng mà bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di con trỏ qua dấu trang hoặc thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Nhấp vào Xóa.

Xóa nhiều dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng mà bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Nhấn và giữ phím shift trong khi bạn nhấp vào các dấu trang.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Nhấp vào Xóa.
Sắp xếp dấu trang

Nếu đang sử dụng Chrome trên máy tính, bạn có thể sắp xếp dấu trang và lưu trữ dấu trang trong thư mục tùy chỉnh.

Sắp xếp dấu trang theo bảng chữ cái

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Duyệt tới thư mục mà bạn muốn sắp xếp dấu trang theo bảng chữ cái.
 4. Phía trên dấu trang, nhấp vào Sắp xếp.
 5. Nhấp vào Sắp xếp lại theo tiêu đề. Giờ đây, khi bạn mở menu Chrome và nhấp vào Dấu trang, bạn sẽ thấy dấu trang của mình được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Tạo thư mục dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng mà bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên trái trang, nhấp vào mũi tên thả xuống của Thư mục.
 4. Nhấp vào Thêm thư mục, sau đó đặt tên cho thư mục của bạn.
 5. Kéo bất kỳ dấu trang nào vào thư mục của bạn. Nhấn phím Shift và nhấp chuột để chọn nhiều dấu trang.

Xóa thư mục dấu trang

Bạn có thể xóa thư mục dấu trang bất kỳ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa tất cả dấu trang trong thư mục và bạn sẽ không thể lấy lại dấu trang đó.

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng mà bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di con trỏ qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Trong menu xuất hiện, nhấp vào Xóa. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dấu trang trong thư mục đó.

Đổi tên thư mục dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng mà bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di con trỏ qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Trong menu xuất hiện, nhấp vào Đổi tên, sau đó nhập tên mới của thư mục.

Quản lý dấu trang trên điện thoại của bạn

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa tên và địa chỉ web của dấu trang:

 1. Chạm vào biểu tượng menu Chrome Menu khác.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Trên dấu trang mà bạn muốn chỉnh sửa, chạm vào biểu tượng menu Menu khác.
 4. Chạm vào Chỉnh sửa và nhập thay đổi của bạn vào biểu mẫu.
 5. Bạn bạn đã hoàn tất, hãy lưu thay đổi của mình bằng cách chạm vào dấu kiểm Chrome mobile checkmark icon.
Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều dấu trang một lúc:

 1. Mở menu Chrome Menu khác.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ một dấu trang mà bạn muốn xóa.
 4. Chạm vào các dấu trang khác mà bạn muốn xóa.
 5. Chạm vào thùng rác Chrome mobile trash can icon.

Hoàn tác xóa

Ngay sau khi xóa dấu trang trong Trình quản lý dấu trang, bạn sẽ thấy thông báo ở đầu trang cho biết "Đã xóa dấu trang". Hoàn tác". Bạn có thể nhấp vào Hoàn tác để lấy lại dấu trang.

Sau khi thông báo này biến mất, bạn không thể lấy lại dấu trang của mình.

Di chuyển dấu trang

Bạn có thể di chuyển một dấu trang hoặc nhiều dấu trang một lúc.

 1. Mở menu Chrome Menu khác.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ một dấu trang mà bạn muốn di chuyển.
 4. Sau đó, chạm vào bất kỳ dấu trang nào khác mà bạn muốn di chuyển.
 5. Ở góc trên bên phải của màn hình, chạm vào biểu tượng di chuyển thư mục Chrome mobile move folder icon .
 6. Chạm vào thư mục mà bạn muốn di chuyển sang.

Sử dụng tiện ích Trình quản lý dấu trang

Với tiện ích Trình quản lý dấu trang mới, bạn có thể xem dấu trang dưới dạng lát hình vuông mà bạn có thể chạm hoặc nhấp vào để xem và sắp xếp. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiện ích Trình quản lý dấu trang.

Tìm hiểu thêm về dấu trang

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?