Chỉnh sửa hoặc xóa dấu trang

Kéo và thả dấu trang để di chuyển dấu trang trên thanh dấu trang. Để thay đổi tên, URL hoặc thư mục của dấu trang, hãy chỉnh sửa trực tiếp trên thanh dấu trang. Hoặc sử dụng trình quản lý dấu trang nếu bạn cần sắp xếp nhiều dấu trang cùng lúc.

Truy cập thanh dấu trang hoặc trình quản lý dấu trang

 • Thanh dấu trang được gắn bên dưới thanh địa chỉ theo mặc định. Nếu bạn không thấy thanh dấu trang, bạn luôn có thể tìm thấy thanh dấu trang bằng cách mở một tab mới.
 • Để mở trình quản lý dấu trang, nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt và đi tới Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.

Di chuyển dấu trang đến một vị trí khác

 • Di chuyển một dấu trang: Chỉ cần kéo dấu trang đến đích mới trên thanh dấu trang. Lưu ý rằng các dấu trang chỉ có thể ở trong một thư mục riêng biệt.
 • Di chuyển nhiều dấu trang: Sử dụng trình quản lý dấu trang và giữ phím Shift trong khi chọn mục bạn muốn di chuyển. Sau đó, bạn có thể di chuyển tất cả các dấu trang cùng một lúc đến đích mới.

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

 1. Tìm các dấu trang của bạn trên thanh dấu trang hoặc trình quản lý dấu trang.
 2. Nhấp chuột phải vào dấu trang bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn Chỉnh sửa từ trình đơn.
 4. Bạn có thể cập nhật tên, URL và thư mục của dấu trang trong hộp thoại Chỉnh sửa dấu trang hiển thị.

Xóa dấu trang

 1. Tìm các dấu trang của bạn trên thanh dấu trang hoặc trình quản lý dấu trang.
 2. Nhấp chuột phải vào dấu trang bạn muốn xóa.
 3. Chọn Xóa từ trình đơn. Nếu bạn xóa thư mục dấu trang cũng có nghĩa là bạn xóa tất cả dấu trang chứa trong thư mục đó.

Nếu bạn không muốn xem dấu trang trên thanh dấu trang, bạn có thể lưu dấu trang trong thư mục "Dấu trang khác". Thư mục này không thể bị xóa nhưng sẽ không hiển thị nếu trống. Khi thư mục bị ẩn, bạn vẫn có thể thêm dấu trang vào thư mục bằng trình quản lý dấu trang.

Nếu dấu trang được đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn, tất cả những thay đổi bạn thực hiện cho dấu trang sẽ hiển thị ngay trên các thiết bị khác khi bạn đăng nhập vào Chrome. Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào Chrome