Quản lý dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa và sắp xếp các trang web mà bạn đánh dấu để dễ tìm hơn.

Bạn cũng có thể cập nhật dấu trang của mình trên các thiết bị để chúng hiển thị trong Chrome bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

Quản lý dấu trang trên máy tính của bạn

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa dấu trang để thay đổi tiêu đề của chúng hoặc để thêm ghi chú. Bạn có thể đưa thêm các mục vào thanh dấu trang của mình nếu bạn rút ngắn tên của chúng.

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome .
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua dấu trang bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Chỉnh sửa tên hoặc địa chỉ web của dấu trang của bạn.
Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều dấu trang cùng lúc.

Lưu ý: Sau khi xóa dấu trang, bạn không thể khôi phục dấu trang đó.

Xóa một dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome .
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua dấu trang hoặc thư mục bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Nhấp vào Xóa.

Xóa nhiều dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome .
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Giữ phím shift khi bạn nhấp vào dấu trang.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Nhấp vào Xóa.
Sắp xếp dấu trang

Nếu bạn đang sử dụng Chrome trên máy tính, bạn có thể sắp xếp dấu trang của mình và chuyển chúng vào thư mục tùy chỉnh.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome .
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Duyệt qua thư mục mà bạn muốn sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.
 4. Bên trên dấu trang của bạn, nhấp vào Sắp xếp.
 5. Nhấp vào Sắp xếp lại theo tiêu đề. Giờ đây, khi bạn mở menu Chrome và nhấp vào Dấu trang, bạn sẽ thấy dấu trang của mình được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.

Tạo thư mục dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome .
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên trái của trang, nhấp vào mũi tên thả xuống Thư mục.
 4. Nhấp vào Thêm thư mục, sau đó đặt tên cho thư mục của bạn.
 5. Kéo dấu trang bất kỳ vào thư mục của bạn. Giữ phím Shift khi nhấp để chọn nhiều mục.

Xóa thư mục dấu trang

Bạn có thể xóa thư mục dấu trang bất cứ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa tất cả các dấu trang trong thư mục và bạn sẽ không thể khôi phục những dấu trang đó.

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome .
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Trong menu xuất hiện, nhấp vào Xóa. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dấu trang trong thư mục đó.

Đổi tên thư mục dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome .
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Trong menu xuất hiện, nhấp vào Đổi tên, sau đó nhập tên mới của thư mục.

Quản lý dấu trang trên điện thoại của bạn

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa địa chỉ web và tên của dấu trang:

 1. Chạm vào biểu tượng menu Chrome .
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Trên dấu trang mà bạn muốn chỉnh sửa, chạm vào biểu tượng menu .
 4. Chạm vào Chỉnh sửa và nhập các thay đổi của bạn vào biểu mẫu.
 5. Khi bạn hoàn tất, hãy lưu các thay đổi của mình bằng cách chạm vào dấu kiểm .
Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều dấu trang cùng lúc:

 1. Mở menu Chrome .
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ một dấu trang mà bạn muốn xóa.
 4. Chạm vào các dấu trang khác mà bạn muốn xóa.
 5. Chạm vào thùng rác .

Hoàn tác xóa

Ngay sau khi xóa dấu trang trong Trình quản lý dấu trang, bạn sẽ thấy một thông báo ở đầu trang, cho biết "Đã xóa mục. Hoàn tác." Bạn có thể nhấp vào Hoàn tác để khôi phục dấu trang của mình.

Sau khi thông báo này biến mất, bạn không thể khôi phục dấu trang của mình.

Di chuyển dấu trang

Bạn có thể di chuyển một hoặc nhiều dấu trang cùng lúc.

 1. Mở menu Chrome .
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ một dấu trang mà bạn muốn di chuyển.
 4. Sau đó, chạm vào các dấu trang khác mà bạn muốn di chuyển.
 5. Ở góc trên bên phải của màn hình, chạm vào biểu tượng di chuyển thư mục  .
 6. Chạm vào thư mục mà bạn muốn di chuyển dấu trang tới.

Sử dụng tiện ích Trình quản lý dấu trang

Với tiện ích Trình quản lý dấu trang mới, bạn có thể xem các dấu trang dưới dạng các ô vuông mà bạn có thể chạm hoặc nhấp để xem và tổ chức. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiện ích Trình quản lý dấu trang.

Tìm hiểu thêm về dấu trang

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?