Quản lý dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa và sắp xếp các trang web mà bạn đánh dấu để dễ tìm hơn.

Bạn cũng có thể cập nhật dấu trang của mình trên các thiết bị để chúng hiển thị trong Chrome bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

Quản lý dấu trang trên máy tính của bạn

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa dấu trang để thay đổi tiêu đề của chúng hoặc để thêm ghi chú. Bạn có thể đưa thêm các mục vào thanh dấu trang của mình nếu bạn rút ngắn tên của chúng.

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua dấu trang bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng. Nếu bạn thấy các ô nhiều màu sắc thay vì các hàng, hãy làm theo hướng dẫn thay thế bên dưới.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Chỉnh sửa tên hoặc địa chỉ web của dấu trang của bạn.
Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều dấu trang cùng lúc.

Lưu ý: Sau khi xóa dấu trang, bạn không thể khôi phục dấu trang đó.

Xóa một dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua dấu trang hoặc thư mục bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng. Nếu bạn thấy các ô nhiều màu sắc thay vì các hàng, hãy làm theo hướng dẫn thay thế bên dưới.
 5. Nhấp vào Xóa.

Xóa nhiều dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Giữ phím shift khi bạn nhấp vào dấu trang. Nếu cách đó không hiệu quả, hãy làm theo hướng dẫn thay thế bên dưới.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Nhấp vào Xóa.
Sắp xếp dấu trang

Nếu bạn đang sử dụng Chrome trên máy tính, bạn có thể sắp xếp dấu trang của mình và chuyển chúng vào thư mục tùy chỉnh.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Duyệt qua thư mục mà bạn muốn sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.
 4. Bên trên dấu trang của bạn, nhấp vào Sắp xếp. Nếu bạn không thấy Sắp xếp, hãy làm theo hướng dẫn thay thế bên dưới.
 5. Nhấp vào Sắp xếp lại theo tiêu đề. Giờ đây, khi bạn mở menu Chrome và nhấp vào Dấu trang, bạn sẽ thấy dấu trang của mình được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.

Tạo thư mục dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở bên trái của trang, nhấp vào mũi tên thả xuống Thư mục. Nếu bạn thấy nút Mới, hãy làm theo hướng dẫn thay thế bên dưới.
 4. Nhấp vào Thêm thư mục, sau đó đặt tên cho thư mục của bạn.
 5. Kéo dấu trang bất kỳ vào thư mục của bạn. Giữ phím Shift khi nhấp để chọn nhiều mục.

Xóa thư mục dấu trang

Bạn có thể xóa thư mục dấu trang bất cứ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa tất cả các dấu trang trong thư mục và bạn sẽ không thể khôi phục những dấu trang đó.

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng. Nếu bạn thấy các ô nhiều màu sắc thay vì các hàng, hãy làm theo hướng dẫn thay thế bên dưới.
 5. Trong menu xuất hiện, nhấp vào Xóa. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dấu trang trong thư mục đó.

Đổi tên thư mục dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở cuối hàng. Nếu bạn thấy các ô nhiều màu sắc thay vì các hàng, hãy làm theo hướng dẫn thay thế bên dưới.
 5. Trong menu xuất hiện, nhấp vào Đổi tên, sau đó nhập tên mới của thư mục.

Hướng dẫn thay thế dành cho máy tính

Nếu bạn đã thử một số bước bên trên và chúng không hiệu quả, bạn có thể đang sử dụng phiên bản Chrome mới hơn.

Lưu ý: Những hướng dẫn thay thế này chỉ hiệu quả nếu bạn có dưới 5.000 dấu trang.

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa địa chỉ web và tên của dấu trang:

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Trong "Tất cả các mục", tìm dấu trang mà bạn muốn xóa.
 4. Bên cạnh tiêu đề dấu trang, nhấp vào biểu tượng menu Menu.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào văn bản bất kỳ trong ô để chỉnh sửa.
Xóa dấu trang

Xóa một dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Tìm ô dấu trang mà bạn muốn xóa.
 4. Bên cạnh ô dấu trang, nhấp vào biểu tượng menu Menu.
 5. Nhấp vào Xóa.

Xóa nhiều dấu trang

 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang. Bạn sẽ thấy một ô hình vuông cho mỗi dấu trang.
 3. Nhấp vào màn hình và kéo để vẽ một hộp quanh ô mà bạn muốn xóa.
 4. Ở góc trên bên phải của trang, nhấp vào Xóa.

Bạn cũng có thể nhấp vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang và chọn từng ô mà bạn muốn xóa.

Hoàn tác xóa

Ngay sau khi xóa dấu trang trong Trình quản lý dấu trang, bạn sẽ thấy một thông báo ở đầu trang, cho biết "Đã xóa mục. Hoàn tác." Bạn có thể nhấp vào Hoàn tác để khôi phục dấu trang của mình.

Sau khi thông báo này biến mất, bạn không thể khôi phục dấu trang của mình.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái

Trong phiên bản Chrome bạn đang sử dụng, bạn không thể tự động sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái. Có các cách khác để tìm dấu trang một cách nhanh chóng và dễ dàng:

 • Sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu Trình quản lý dấu trang.
 • Sử dụng các thư mục tự động, sẽ tự động sắp xếp dấu trang của bạn theo chủ đề, như "Tokyo" hoặc "Nhiếp ảnh”. Hiện tại, bạn không thể chỉnh sửa hoặc xóa những đề xuất này.
Tạo thư mục dấu trang
 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Ở phía bên trái của trang, nhấp vào nút Mới cỡ lớn.
 4. Nhấp vào Thư mục mới.
 5. Điền vào trường tên.
 6. Nhấp vào Tạo thư mục.
Xóa thư mục dấu trang
 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Để hiển thị thư mục của bạn, nhấp vào mũi tên bên cạnh Thư mục ở bên trái của trang.
 4. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn xóa. Nếu thư mục mà bạn muốn đổi tên là một thư mục con, hãy duyệt qua thư mục đó.
 5. Để xóa thư mục, nhấp vào nút Xóa thư mục ở góc trên bên phải của trang.
Đổi tên thư mục dấu trang
 1. Ở góc trên bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp vào Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Để hiển thị thư mục của bạn, nhấp vào mũi tên bên cạnh Thư mục ở bên trái của trang.
 4. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn đổi tên. Nếu thư mục mà bạn muốn đổi tên là một thư mục con, hãy duyệt qua thư mục đó.
 5. Nhấp vào tên thư mục ở đầu trang. Nhập tên mới của thư mục vào trường văn bản.
 6. Nhấn Enter để lưu tên.

Quản lý dấu trang trên điện thoại của bạn

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa địa chỉ web và tên của dấu trang:

 1. Chạm vào biểu tượng menu Chrome Menu.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Trên dấu trang mà bạn muốn chỉnh sửa, chạm vào biểu tượng menu Menu.
 4. Chạm vào Chỉnh sửa và nhập các thay đổi của bạn vào biểu mẫu.
 5. Khi bạn hoàn tất, hãy lưu các thay đổi của mình bằng cách chạm vào dấu kiểm Chrome mobile checkmark icon.
Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều dấu trang cùng lúc:

 1. Mở menu Chrome Menu.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ một dấu trang mà bạn muốn xóa.
 4. Chạm vào các dấu trang khác mà bạn muốn xóa.
 5. Chạm vào thùng rác Chrome mobile trash can icon.

Hoàn tác xóa

Ngay sau khi xóa dấu trang trong Trình quản lý dấu trang, bạn sẽ thấy một thông báo ở đầu trang, cho biết "Đã xóa mục. Hoàn tác." Bạn có thể nhấp vào Hoàn tác để khôi phục dấu trang của mình.

Sau khi thông báo này biến mất, bạn không thể khôi phục dấu trang của mình.

Di chuyển dấu trang

Bạn có thể di chuyển một hoặc nhiều dấu trang cùng lúc.

 1. Mở menu Chrome Menu.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ một dấu trang mà bạn muốn di chuyển.
 4. Sau đó, chạm vào các dấu trang khác mà bạn muốn di chuyển.
 5. Ở góc trên bên phải của màn hình, chạm vào biểu tượng di chuyển thư mục Chrome mobile move folder icon .
 6. Chạm vào thư mục mà bạn muốn di chuyển dấu trang tới.

Tìm hiểu thêm về dấu trang

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích