Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Quản lý dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa và sắp xếp các trang web mà bạn đánh dấu để dễ tìm hơn.

Bạn cũng có thể cập nhật dấu trang của mình trên các thiết bị để chúng hiển thị trong Chrome bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa dấu trang để thay đổi tiêu đề của chúng hoặc để thêm ghi chú. Bạn có thể đưa thêm các mục vào thanh dấu trang của mình nếu bạn rút ngắn tên của chúng.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Trỏ đến dấu trang bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Ở bên phải của dấu trang, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 7. Chỉnh sửa tên hoặc địa chỉ web của dấu trang của bạn.

Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều dấu trang cùng lúc.

Lưu ý: Sau khi xóa dấu trang, bạn không thể khôi phục dấu trang đó.

Xóa một dấu trang

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Trỏ đến dấu trang mà bạn muốn xóa.
 5. Ở bên phải của dấu trang, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào Xóa.

Xóa nhiều dấu trang

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Nhấn Shift + nhấp vào các dấu trang.
 5. Ở bên phải của dấu trang, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào Xóa.

Sắp xếp dấu trang

Nếu bạn đang sử dụng Chrome trên máy tính, bạn có thể sắp xếp dấu trang của mình và chuyển chúng vào thư mục tùy chỉnh.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện bảng chữ cái

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Duyệt tới thư mục mà bạn muốn sắp xếp.
 5. Bên trên dấu trang của bạn, nhấp vào Sắp xếp.
 6. Nhấp vào Sắp xếp lại theo tiêu đề. Các dấu trang của bạn sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Tạo thư mục dấu trang

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Ở trên cùng bên trái, bên cạnh "Thư mục", nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 5. Nhấp vào Thêm thư mục rồi nhập tên cho thư mục của bạn.
 6. Kéo các dấu trang vào trong thư mục của bạn. Shift + nhấp để chọn nhiều mục.

Xóa thư mục dấu trang

Bạn có thể xóa thư mục dấu trang bất kỳ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa tất cả các dấu trang trong thư mục và bạn sẽ không thể khôi phục những dấu trang đó.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Trỏ đến thư mục mà bạn muốn xóa.
 5. Ở bên phải của thư mục, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào Xóa. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dấu trang trong thư mục đó.

Đổi tên thư mục dấu trang

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Trỏ đến thư mục mà bạn muốn đổi tên.
 5. Ở bên phải của thư mục, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào Đổi tên rồi nhập tên mới cho thư mục của bạn.

Sử dụng tiện ích Trình quản lý dấu trang

Với tiện ích Trình quản lý dấu trang mới, bạn có thể xem các dấu trang dưới dạng các ô vuông mà bạn có thể chạm hoặc nhấp để xem và tổ chức. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiện ích Trình quản lý dấu trang.

Tìm hiểu thêm về dấu trang

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?