Quản lý dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa và sắp xếp các trang web mà bạn đánh dấu. Tìm hiểu cách đánh dấu trang web.

Chỉnh sửa chi tiết dấu trang

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa tên và URL của dấu trang. Dưới đây là cách thực hiện:

Máy tính
 1. Ở góc trên cùng bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome. Chrome menu.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua dấu trang bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào mũi trên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Chọn Chỉnh sửa từ menu.
 6. Chỉnh sửa tên hoặc URL của dấu trang.

Mẹo: Bạn có thể đưa thêm các mục vào thanh dấu trang của mình nếu bạn rút ngắn tên của chúng.

Thiết bị di động

Để chỉnh sửa dấu trang, hãy làm theo các bước sau trong ứng dụng Chrome trên thiết bị di động của bạn:

 1. Mở menu Chrome.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ dấu trang bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chạm vào Chỉnh sửa dấu trang.

Xóa dấu trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều dấu trang cùng một lúc. Xin lưu ý rằng không thể khôi phục được dấu trang đã bị xóa.

Máy tính

Xóa dấu trang cụ thể

 1. Ở góc trên cùng bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua dấu trang hoặc thư mục bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi trên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Chọn Xóa.

Xóa nhiều dấu trang

 1. Ở góc trên cùng bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Giữ phím Shift và nhấp vào dấu trang bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi trên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Chọn Xóa.
Thiết bị di động

Để xóa dấu trang, hãy làm theo các bước sau trong ứng dụng Chrome trên thiết bị di động của bạn:

 1. Mở menu Chrome.
 2. Chạm vào Dấu trang.
 3. Chạm và giữ dấu trang bạn muốn xóa.
 4. Chạm vào Xóa dấu trang.

Sắp xếp dấu trang (chỉ dành cho máy tính)

Nếu bạn đang sử dụng Chrome trên máy tính, các mẹo bên dưới sẽ giúp bạn sắp xếp lại dấu trang của mình hoặc chuyển chúng vào thư mục tùy chỉnh.

Sắp xếp dấu trang theo thứ tự xuất hiện bảng chữ cái

Bạn có thể sắp xếp dấu trang của mình theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Tùy chọn: Trong menu bên trái, nhấp vào thư mục bạn muốn sắp xếp.
 4. Bên trên dấu trang của bạn, nhấp vào Tổ chức.
 5. Chọn Sắp xếp lại theo tiêu đề.
 6. Giờ đây, khi bạn chuyển tới menu Chrome Chrome menu > Dấu trang sẽ được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bảng chữ cái.

Tạo thư mục dấu trang

Bạn có thể sắp xếp dấu trang của mình vào thư mục. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Trong menu bên trái, nhấp vào mũi tên thả xuống Thư mục.
 4. Nhấp vào Thêm thư mục.
 5. Đặt tên cho thư mục của bạn.
 6. Kéo (các) dấu trang bất kỳ vào thư mục của bạn. Bạn có thể giữ phím shift và nhấp vào nhiều mục.
Xóa thư mục dấu trang

Bạn có thể xóa thư mục dấu trang bất cứ lúc nào. Thao tác này cũng sẽ xóa dấu trang có trong thư mục.

 1. Ở góc trên cùng bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Dấu trang > Trình quản lý dấu trang.
 3. Di chuột qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào mũi trên thả xuống ở cuối hàng.
 5. Trong menu xuất hiện, chọn Xóa. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả các dấu trang có trong thư mục này.
Đổi tên thư mục dấu trang

Bạn có thể chỉnh sửa tên của thư mục dấu trang bất cứ lúc nào. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của thanh công cụ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Dấu trang.
 3. Chọn Trình quản lý dấu trang.
 4. Di chuột qua thư mục mà bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào mũi trên thả xuống ở cuối hàng.
 6. Trong menu xuất hiện, chọn Đổi tên.

Những cách quản lý dấu trang khác

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích