สร้าง ดู และแก้ไขบุ๊กมาร์ก

ให้ Chrome จดจำเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบและเข้าชมบ่อย

เมื่อคุณสร้างหรือเปลี่ยนแปลงบุ๊กมาร์ก รายการเหล่านั้นจะปรากฏใน Chrome ในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

เพิ่มบุ๊กมาร์ก

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ไปที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการเข้าชมอีกครั้งในอนาคต
 3. ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่เว็บ ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น "ดาว"

เปิดบุ๊กมาร์ก

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก
  • หากแถบที่อยู่เว็บของคุณอยู่ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนขึ้นบนแถบที่อยู่เว็บ แตะ "ดาว" ดาว
 3. หาและแตะบุ๊กมาร์ก
แก้ไขบุ๊กมาร์ก

ที่ด้านขวาของบุ๊กมาร์ก ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข

ลบบุ๊กมาร์ก

หลังจากที่ลบบุ๊กมาร์กแล้ว จะนำกลับคืนมาไม่ได้

ที่ด้านขวาของบุ๊กมาร์ก ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น ลบ

ย้ายบุ๊กมาร์กไปโฟลเดอร์อื่น
 1. ที่ด้านขวาของบุ๊กมาร์ก ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น ย้าย
 2. แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายบุ๊กมาร์กไป

หาบุ๊กมาร์กที่สูญหาย

บุ๊กมาร์กที่ลบแล้วจะกู้คืนไม่ได้ หากบุ๊กมาร์กของคุณหายไปด้วยเหตุผลอื่น ให้ลองใช้เคล็ดลับด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ Chrome

หากคุณซิงค์บุ๊กมาร์กกับบัญชี Google ให้ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome แล้ว ดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ลงชื่อเข้าใช้ Chrome
 3. แตะบัญชีที่คุณบันทึกบุ๊กมาร์กไว้
 4. แตะต่อไป จากนั้น รับทราบ
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

บุ๊กมาร์กใหม่จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "บุ๊กมาร์กในอุปกรณ์เคลื่อนที่" คุณตรวจสอบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กทั้งหมดได้โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น บุ๊กมาร์ก
  • หากแถบที่อยู่เว็บของคุณอยู่ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนขึ้นบนแถบที่อยู่เว็บ แตะ "ดาว" ดาว
 3. หากอยู่ในโฟลเดอร์ ที่ด้านบนซ้ายให้แตะ "กลับ" กลับ
 4. เปิดแต่ละโฟลเดอร์และหาบุ๊กมาร์ก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร