ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

จัดการบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไข ลบ และจัดระเบียบหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์กไว้ เพื่อให้ค้นหาหน้าดังกล่าวได้ง่ายๆ

คุณยังสามารถอัปเดตบุ๊กมาร์กบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกเครื่อง เพื่อให้บุ๊กมาร์กแสดงขึ้นใน Chrome ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบ

แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขบุ๊กมาร์กเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มโน้ต คุณสามารถใส่รายการลงในแถบบุ๊กมาร์กได้มากขึ้นหากย่อชื่อบุ๊กมาร์กให้สั้นลง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. ชี้ไปที่บุ๊กมาร์กที่คุณต้องการแก้ไข
 5. คลิก "ลูกศรลง" ลูกศรลง ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก
 6. คลิกแก้ไข
 7. แก้ไขชื่อหรือที่อยู่เว็บของบุ๊กมาร์ก

ลบบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ หรือหลายรายการพร้อมกันได้

หมายเหตุ: เมื่อลบบุ๊กมาร์กแล้ว คุณจะไม่สามารถกู้บุ๊กมาร์กกลับมาได้

ลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. ชี้ไปที่บุ๊กมาร์กที่คุณต้องการลบ
 5. คลิก "ลูกศรลง" ลูกศรลง ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก
 6. คลิกลบ

ลบบุ๊กมาร์กหลายรายการ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. กด Shift + คลิกบุ๊กมาร์ก
 5. คลิก "ลูกศรลง" ลูกศรลง ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก
 6. คลิกลบ

จัดระเบียบบุ๊กมาร์ก

หากคุณใช้ Chrome ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดระเบียบบุ๊กมาร์กและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดเองได้

เรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดระเบียบ
 5. คลิกจัดระเบียบเหนือบุ๊กมาร์ก
 6. คลิกเรียงลำดับใหม่ตามชื่อ บุ๊กมาร์กของคุณจะเรียงลำดับตามตัวอักษร

สร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. คลิก "ลูกศรลง" ลูกศรลง ข้าง "โฟลเดอร์" ทางด้านซ้ายบน
 5. คลิกเพิ่มโฟลเดอร์ จากนั้นพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์
 6. ลากบุ๊กมาร์กลงในโฟลเดอร์ Shift + คลิก เพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการขึ้นไป

ลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กได้ทุกเมื่อ วิธีนี้จะลบบุ๊กมาร์กทั้งหมดในโฟลเดอร์ดังกล่าว และคุณจะไม่สามารถกู้บุ๊กมาร์กกลับมาได้อีก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. ชี้ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 5. คลิก "ลูกศรลง" ลูกศรลง ทางด้านขวาของโฟลเดอร์
 6. คลิกลบ ซึ่งจะลบบุ๊กมาร์กทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกบุ๊กมาร์ก จากนั้น การจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. ชี้ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 5. คลิก "ลูกศรลง" ลูกศรลง ทางด้านขวาของโฟลเดอร์
 6. คลิกเปลี่ยนชื่อ จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่ของโฟลเดอร์

ใช้ส่วนขยายการจัดการบุ๊กมาร์ก

เมื่อใช้ส่วนขยายการจัดการบุ๊กมาร์กใหม่ คุณจะเห็นบุ๊กมาร์กเป็นชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมจตุรัสที่คุณสามารถแตะหรือคลิกเพื่อดูและจัดระเบียบได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ส่วนขยายการจัดการบุ๊กมาร์ก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุ๊กมาร์ก

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร