จัดการบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไข ลบ และจัดระเบียบหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์กไว้ เพื่อให้ค้นหาหน้าดังกล่าวได้ง่ายๆ

คุณยังสามารถอัปเดตบุ๊กมาร์กบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกเครื่อง เพื่อให้บุ๊กมาร์กแสดงขึ้นใน Chrome ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จัดการบุ๊กมาร์กบนคอมพิวเตอร์

แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขบุ๊กมาร์กเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มโน้ต คุณสามารถใส่รายการลงในแถบบุ๊กมาร์กเพิ่มเติมหากย่อชื่อหน้าที่บุ๊กมาร์กให้สั้นลง

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเมาส์เหนือบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว หากเห็นเป็นชิ้นส่วนหลากสี แทนที่จะเป็นแถว ให้ทำตามคำแนะนำทางเลือกด้านล่างนี้
 5. คลิกแก้ไข
 6. แก้ไขชื่อหรือที่อยู่เว็บของบุ๊กมาร์ก
ลบบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ หรือหลายรายการพร้อมกันได้

หมายเหตุ: เมื่อลบบุ๊กมาร์กแล้ว คุณจะไม่สามารถกู้บุ๊กมาร์กกลับมาได้

ลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือบุ๊กมาร์กหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว หากเห็นเป็นชิ้นส่วนหลากสี แทนที่จะเป็นแถว ให้ทำตามคำแนะนำทางเลือกด้านล่างนี้
 5. คลิกลบ

ลบบุ๊กมาร์กหลายรายการ

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะคลิกบุ๊กมาร์กที่ต้องการลบ หากวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล ให้ทำตามคำแนะนำทางเลือกด้านล่างนี้
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. คลิกลบ
จัดระเบียบบุ๊กมาร์ก

หากคุณใช้ Chrome บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดระเบียบบุ๊กมาร์กและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดเองได้

เรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร
 4. คลิกจัดระเบียบเหนือบุ๊กมาร์ก หากไม่เห็นจัดระเบียบ ให้ทำตามคำแนะนำทางเลือกด้านล่างนี้
 5. คลิกเรียงลำดับใหม่ตามชื่อ คราวนี้เมื่อคุณเปิดเมนู Chrome แล้วคลิกบุ๊กมาร์ก คุณจะเห็นบุ๊กมาร์กแสดงเรียงตามตัวอักษร

สร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. คลิกลูกศรของรายการแบบเลื่อนลงของ "โฟลเดอร์" ทางด้านซ้ายของหน้า หากคุณเห็นปุ่มใหม่ ให้ทำตามคำแนะนำทางเลือกด้านล่างนี้
 4. คลิกเพิ่มโฟลเดอร์ จากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์
 5. ลากบุ๊กมาร์กลงในโฟลเดอร์ กด Shift แล้วคลิกเพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการขึ้นไป

ลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กได้ทุกเมื่อ วิธีนี้จะลบบุ๊กมาร์กทั้งหมดในโฟลเดอร์ดังกล่าว และคุณจะไม่สามารถกู้บุ๊กมาร์กกลับมาได้อีก

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว หากเห็นเป็นชิ้นส่วนหลากสี แทนที่จะเป็นแถว ให้ทำตามคำแนะนำทางเลือกด้านล่างนี้
 5. คลิกลบในเมนูที่ปรากฏขึ้น ซึ่งจะลบบุ๊กมาร์กทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว หากเห็นเป็นชิ้นส่วนหลากสี แทนที่จะเป็นแถว ให้ทำตามคำแนะนำทางเลือกด้านล่างนี้
 5. คลิกเปลี่ยนชื่อในเมนูที่ปรากฏขึ้น จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่ของโฟลเดอร์

คำแนะนำทางเลือกสำหรับคอมพิวเตอร์

หากคุณได้ลองทำตามขั้นตอนบางส่วนข้างต้นแล้วแต่ไม่ได้ผล คุณอาจกำลังใช้ Chrome เวอร์ชันใหม่กว่า

หมายเหตุ: คำแนะนำทางเลือกเหล่านี้จะใช้ได้หากคุณมีบุ๊กมาร์กน้อยกว่า 5,000 รายการเท่านั้น

แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขชื่อและที่อยู่เว็บของบุ๊กมาร์กได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ในส่วน "รายการทั้งหมด" ให้หาบุ๊กมาร์กที่ต้องการลบ
 4. คลิกไอคอนเมนู Menu ถัดจากชื่อบุ๊กมาร์ก
 5. คลิกแก้ไข
 6. คลิกข้อความในชิ้นส่วนเพื่อแก้ไข
ลบบุ๊กมาร์ก

ลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ค้นหาชิ้นส่วนบุ๊กมาร์กที่ต้องการลบ
 4. คลิกไอคอนเมนู Menu ถัดจากชิ้นส่วนบุ๊กมาร์ก
 5. คลิกลบ

ลบบุ๊กมาร์กหลายรายการ

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก คุณจะเห็นชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับบุ๊กมาร์กแต่ละรายการ
 3. คลิกหน้าจอและลากเพื่อวาดกล่องรอบๆ ชิ้นส่วนที่ต้องการลบ
 4. ที่มุมขวาบนของหน้า ให้คลิกลบ

คุณยังสามารถคลิกแก้ไขที่มุมขวาบนของหน้า และตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนที่ต้องการลบ

เลิกทำการลบ

ทันทีที่ลบบุ๊กมาร์กใน "การจัดการบุ๊กมาร์ก" คุณจะเห็นข้อความที่ด้านบนของหน้าที่เขียนว่า "ลบรายการแล้ว เลิกทำ" คุณสามารถคลิกเลิกทำเพื่อนำบุ๊กมาร์กกลับมาได้

เมื่อข้อความนี้หายไป คุณจะไม่สามารถนำบุ๊กมาร์กกลับมาได้อีก

เรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร

ในเวอร์ชัน Chrome ที่คุณใช้อยู่ คุณจะไม่สามารถเรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษรโดยอัตโนมัติ คุณมีวิธีอื่นๆ ในการค้นหาบุ๊กมาร์กได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนี้

 • ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนของ "การจัดการบุ๊กมาร์ก"
 • ใช้โฟลเดอร์อัตโนมัติซึ่งจะจัดระเบียบบุ๊กมาร์กของคุณตามหัวข้อโดยอัตโนมัติ เช่น "โตเกียว" หรือ "การถ่ายภาพ” ขณะนี้คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบคำแนะนำได้
สร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก
 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. คลิกปุ่มใหม่ขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายของหน้า
 4. คลิกโฟลเดอร์ใหม่
 5. กรอกข้อมูลในช่องชื่อ
 6. คลิกสร้างโฟลเดอร์
ลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก
 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. หากต้องการแสดงโฟลเดอร์ ให้คลิกลูกศรถัดจากโฟลเดอร์ทางด้านซ้ายของหน้า
 4. คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ หากโฟลเดอร์ที่ต้องการลบเป็นโฟลเดอร์ย่อย ให้เรียกดูโฟลเดอร์ดังกล่าว
 5. หากต้องการลบโฟลเดอร์ ให้คลิกปุ่มลบโฟลเดอร์ที่มุมขวาบนของหน้า
เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก
 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. หากต้องการแสดงโฟลเดอร์ ให้คลิกลูกศรถัดจากโฟลเดอร์ทางด้านซ้ายของหน้า
 4. คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ หากโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นโฟลเดอร์ย่อย ให้เรียกดูโฟลเดอร์ดังกล่าว
 5. คลิกชื่อโฟลเดอร์ที่ด้านบนของหน้า พิมพ์ชื่อใหม่ของโฟลเดอร์ลงในช่องข้อความ
 6. กด Enter เพื่อบันทึกชื่อ

จัดการบุ๊กมาร์กบนโทรศัพท์

แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขชื่อและที่อยู่เว็บของบุ๊กมาร์กได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. แตะไอคอนเมนู Menu ของ Chrome
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะไอคอนเมนู Menu บนบุ๊กมาร์กที่ต้องการแก้ไข
 4. แตะแก้ไขและป้อนการเปลี่ยนแปลงลงในแบบฟอร์ม
 5. เมื่อเสร็จแล้วให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยการแตะเครื่องหมายถูก Chrome mobile checkmark icon
ลบบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ หรือหลายรายการพร้อมกันได้

 1. เปิดเมนู Chrome Menu
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะบุ๊กมาร์กหนึ่งที่ต้องการลบค้างไว้
 4. แตะบุ๊กมาร์กอื่นๆ ที่ต้องการลบ
 5. แตะถังขยะ Chrome mobile trash can icon

เลิกทำการลบ

ทันทีที่ลบบุ๊กมาร์กใน "การจัดการบุ๊กมาร์ก" คุณจะเห็นข้อความที่ด้านบนของหน้าที่เขียนว่า "ลบรายการแล้ว เลิกทำ" คุณสามารถคลิกเลิกทำเพื่อนำบุ๊กมาร์กกลับมาได้

เมื่อข้อความนี้หายไป คุณจะไม่สามารถนำบุ๊กมาร์กกลับมาได้อีก

ย้ายบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถย้ายบุ๊กมาร์กทีละรายการ หรือหลายรายการพร้อมกันได้

 1. เปิดเมนู Chrome Menu
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะบุ๊กมาร์กหนึ่งที่ต้องการย้ายค้างไว้
 4. จากนั้นแตะบุ๊กมาร์กอื่นๆ ที่ต้องการย้าย
 5. ในมุมบนขวามือของหน้าจอ ให้แตะไอคอนย้ายโฟลเดอร์ Chrome mobile move folder icon
 6. แตะโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการย้ายบุ๊กมาร์กไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุ๊กมาร์ก

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด