จัดการบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไข ลบ และจัดระเบียนหน้าเว็บที่คุณบุ๊กมาร์กได้ เรียนรู้วิธีบุ๊กมาร์กหน้าเว็บ

แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขชื่อบุ๊กมาร์กและ URL ได้ดังนี้

คอมพิวเตอร์
 1. ที่มุมบนขวาของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเมาส์เหนือบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. เลือกแก้ไขจากเมนู
 6. แก้ไขชื่อหรือ URL ของบุ๊กมาร์ก

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มรายการในแถบบุ๊กมาร์กได้หากตั้งชื่อให้สั้นลง

อุปกรณ์เคลื่อนที่

หากต้องการแก้ไขบุ๊กมาร์ก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในแอป Chrome บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. เปิดเมนู Chrome
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการแก้ไขค้างไว้
 4. แตะแก้ไขบุ๊กมาร์ก

ลบบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบบุ๊กมาร์ก 1 รายการหรือหลายๆ รายการได้พร้อมกัน โปรดทราบว่าบุ๊กมาร์กที่ลบไปแล้วไม่สามารถกู้คืนได้

คอมพิวเตอร์

ลบบุ๊กมาร์ก 1 รายการ

 1. ที่มุมบนขวาของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเมาส์เหนือบุ๊กมาร์กหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. เลือกลบ

ลบบุ๊กมาร์กหลายรายการ

 1. ที่มุมบนขวาของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. กด Shift และคลิกบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. เลือกลบ
อุปกรณ์เคลื่อนที่

หากต้องการลบบุ๊กมาร์ก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในแอป Chrome บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 1. เปิดเมนู Chrome
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการลบค้างไว้
 4. แตะลบบุ๊กมาร์ก

จัดระเบียบบุ๊กมาร์ก (เฉพาะคอมพิวเตอร์)

หากคุณกำลังใช้ Chrome บนคอมพิวเตอร์ เคล็ดลับด้านล่างจะช่วยคุณเรียงลำดับบุ๊กมาร์กหรือจัดไฟล์บุ๊กมาร์กลงในโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง

เรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร

คุณสามารถจัดระเบียบบุ๊กมาร์กโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ที่มุมบนขวาของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ในเมนูซ้ายมือ คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดระเบียบ (ไม่บังคับ)
 4. คลิกจัดระเบียบเหนือบุ๊กมาร์ก
 5. เลือกเรียงลำดับตามชื่อ
 6. ตอนนี้เมื่อคุณไปที่เมนู Chrome Chrome menu > บุ๊กมาร์ก คุณจะเห็นว่าบุ๊กมาร์กเรียงลำดับตามตัวอักษร

สร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

คุณสามารถจัดบุ๊กมาร์กลงในโฟลเดอร์ต่างๆ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ที่มุมบนขวาของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. ในเมนูซ้ายมือ คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงโฟลเดอร์
 4. คลิกเพิ่มโฟลเดอร์
 5. ตั้งชื่อโฟลเดอร์
 6. ลากบุ๊กมาร์กลงในโฟลเดอร์ คุณสามารถกด Shift แล้วคลิกที่หลายๆ รายการได้
ลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะเป็นการลบบุ๊กมาร์กที่อยู่ในโฟลเดอร์ด้วย

 1. ที่มุมบนขวาของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเมาส์เหนือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. ในเมนูที่ปรากฏ ให้เลือกลบ ซึ่งจะลบบุ๊กมาร์กทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์อย่างถาวร
เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขชื่อโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กได้ทุกเมื่อ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ที่มุมบนขวาของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก
 3. เลือกการจัดการบุ๊กมาร์ก
 4. วางเมาส์เหนือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 5. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 6. ในเมนูที่ปรากฏ ให้เลือกเปลี่ยนชื่อ

วิธีอื่นๆ ในการจัดการบุ๊กมาร์ก

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด