จัดการบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไข ลบ และจัดระเบียบหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์กไว้ เพื่อให้ค้นหาหน้าดังกล่าวได้ง่ายๆ

คุณยังสามารถอัปเดตบุ๊กมาร์กบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกเครื่อง เพื่อให้บุ๊กมาร์กแสดงขึ้นใน Chrome ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จัดการบุ๊กมาร์กบนคอมพิวเตอร์

แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขบุ๊กมาร์กเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มโน้ต คุณสามารถใส่รายการลงในแถบบุ๊กมาร์กเพิ่มเติมหากย่อชื่อหน้าที่บุ๊กมาร์กให้สั้นลง

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเมาส์เหนือบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. คลิกแก้ไข
 6. แก้ไขชื่อหรือที่อยู่เว็บของบุ๊กมาร์ก
ลบบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ หรือหลายรายการพร้อมกันได้

หมายเหตุ: เมื่อลบบุ๊กมาร์กแล้ว คุณจะไม่สามารถกู้บุ๊กมาร์กกลับมาได้

ลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome
 2. เลือกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือบุ๊กมาร์กหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. คลิกลบ

ลบบุ๊กมาร์กหลายรายการ

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะคลิกบุ๊กมาร์ก
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. คลิกลบ
จัดระเบียบบุ๊กมาร์ก

หากคุณใช้ Chrome บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถจัดระเบียบบุ๊กมาร์กและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดเองได้

เรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงบุ๊กมาร์กตามตัวอักษร
 4. คลิกจัดระเบียบเหนือบุ๊กมาร์ก
 5. คลิกเรียงลำดับใหม่ตามชื่อ คราวนี้เมื่อคุณเปิดเมนู Chrome แล้วคลิกบุ๊กมาร์ก คุณจะเห็นบุ๊กมาร์กแสดงเรียงตามตัวอักษร

สร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. คลิกลูกศรของรายการแบบเลื่อนลงของ "โฟลเดอร์" ทางด้านซ้ายของหน้า
 4. คลิกเพิ่มโฟลเดอร์ จากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์
 5. ลากบุ๊กมาร์กลงในโฟลเดอร์ กด Shift แล้วคลิกเพื่อเลือกมากกว่า 1 รายการขึ้นไป

ลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กได้ทุกเมื่อ วิธีนี้จะลบบุ๊กมาร์กทั้งหมดในโฟลเดอร์ดังกล่าว และคุณจะไม่สามารถกู้บุ๊กมาร์กกลับมาได้อีก

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. คลิกลบในเมนูที่ปรากฏขึ้น ซึ่งจะลบบุ๊กมาร์กทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก

 1. ที่มุมขวาบนของแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์ ให้คลิกเมนู Chrome
 2. คลิกบุ๊กมาร์ก > การจัดการบุ๊กมาร์ก
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ท้ายแถว
 5. คลิกเปลี่ยนชื่อในเมนูที่ปรากฏขึ้น จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่ของโฟลเดอร์

จัดการบุ๊กมาร์กบนโทรศัพท์

แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแก้ไขชื่อและที่อยู่เว็บของบุ๊กมาร์กได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. แตะไอคอนเมนู ของ Chrome
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะไอคอนเมนู บนบุ๊กมาร์กที่ต้องการแก้ไข
 4. แตะแก้ไขและป้อนการเปลี่ยนแปลงลงในแบบฟอร์ม
 5. เมื่อเสร็จแล้วให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยการแตะเครื่องหมายถูก
ลบบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถลบบุ๊กมาร์กทีละรายการ หรือหลายรายการพร้อมกันได้

 1. เปิดเมนู Chrome
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะบุ๊กมาร์กหนึ่งที่ต้องการลบค้างไว้
 4. แตะบุ๊กมาร์กอื่นๆ ที่ต้องการลบ
 5. แตะถังขยะ

เลิกทำการลบ

ทันทีที่ลบบุ๊กมาร์กใน "การจัดการบุ๊กมาร์ก" คุณจะเห็นข้อความที่ด้านบนของหน้าที่เขียนว่า "ลบรายการแล้ว เลิกทำ" คุณสามารถคลิกเลิกทำเพื่อนำบุ๊กมาร์กกลับมาได้

เมื่อข้อความนี้หายไป คุณจะไม่สามารถนำบุ๊กมาร์กกลับมาได้อีก

ย้ายบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถย้ายบุ๊กมาร์กทีละรายการ หรือหลายรายการพร้อมกันได้

 1. เปิดเมนู Chrome
 2. แตะบุ๊กมาร์ก
 3. แตะบุ๊กมาร์กหนึ่งที่ต้องการย้ายค้างไว้
 4. จากนั้นแตะบุ๊กมาร์กอื่นๆ ที่ต้องการย้าย
 5. ในมุมบนขวามือของหน้าจอ ให้แตะไอคอนย้ายโฟลเดอร์
 6. แตะโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการย้ายบุ๊กมาร์กไป

ใช้ส่วนขยายการจัดการบุ๊กมาร์ก

เมื่อใช้ส่วนขยายการจัดการบุ๊กมาร์กใหม่ คุณจะเห็นบุ๊กมาร์กเป็นชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมจตุรัสที่คุณสามารถแตะหรือคลิกเพื่อดูและจัดระเบียบได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ส่วนขยายการจัดการบุ๊กมาร์ก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุ๊กมาร์ก

ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้แก่เธอ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม