Vytváranie, vyhľadávanie a úprava záložiek v Chrome

Vytvorte si záložky, aby si Chrome mohol zapamätať vaše obľúbené a často navštevované weby.

Keď sa do prihlásite do Chromu svojím účtom Google, môžete používať záložky a ďalšie informácie vo všetkých svojich zariadeniach.

Pridanie záložky

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Prejdite na web, ktorý chcete opäť navštíviť v budúcnosti.
 3. Napravo od panela s adresou vyberte Uložiť ako záložku Vytvoriť záložku pre túto stránku.

Vyhľadanie záložky

Dôležité: Ak chcete záložku jednoducho otvoriť, vyberte ju na paneli so záložkami. Ak chcete panel so záložkami zapnúť alebo vypnúť, vyberte Viac Viac a potom Záložky a potom Zobraziť panel so záložkami.

Ak nemáte zapnutý panel so záložkami alebo požadovaná záložka na ňom nie je, môžete svoje záložky vyhľadať troma spôsobmi.

Na paneli s adresou
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Do panela s adresou zadajte @bookmarks.
 3. Stlačte kláves Tab alebo medzerník.
  • V návrhoch môžete vybrať aj Prehľadať záložky Hľadať.
 4. Zadajte kľúčové slová pre požadovanú záložku.
 5. V zozname vyberte záložku.
V ponuke
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Správca záložiek.
 3. Vyberte záložku.
Na navigačnom paneli
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Zobraziť všetky záložky.
 3. Vyberte záložku.
Tip: Ak chcete prepnúť záložky z vizuálneho na kompaktné zobrazenie, vyberte .

Úprava záložky

V ponuke
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Správca záložiek.
 3. Vpravo vyberte Viac Viac a potom Upraviť.
Na navigačnom paneli
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Zobraziť všetky záložky.
 3. Ak chcete upraviť jednu záložku, umiestnite na ňu kurzor myši.
 4. Vyberte Viac Viac a potom Upraviť.
  • Ak chcete upravovať hromadne, vyberte Upraviť .

Odstránenie záložky

Dôležité: Záložku nie je možné po odstránení obnoviť. V ponuke
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Správca záložiek.
 3. Vpravo vyberte Viac Viac a potom Odstrániť.
Na navigačnom paneli
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Zobraziť všetky záložky.
 3. Umiestnite kurzor myši na konkrétny priečinok so záložkami alebo odkaz.
 4. Vyberte ViacViac a potom Odstrániť.

Vytvorenie nového priečinka so záložkami

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Správca záložiek.
 3. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Pridať nový priečinok.

Ak používate panel so záložkami a chcete pridať priečinok, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Pridať priečinok.

Tip: Na stránkach výrobkov si prečítajte viac o priečinku s nákupným zoznamom.

Zoradenie záložiek

V ponuke
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Správca záložiek.
 3. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Zoradiť podľa názvu.
Na navigačnom paneli
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Zobraziť všetky záložky.
 3. Ak chcete zoradiť záložky, vyberte Usporiadať .
 4. Vyberte preferované usporiadanie:
  • Zoradiť od najnovších
  • Zoradiť od najstarších
  • Zoradiť podľa posl. otv.
  • Zoradiť od A po Z
  • Zoradiť od Z po A

Presun záložiek

V ponuke
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Správca záložiek.
 3. Presuňte záložku nahor alebo nadol, prípadne do priečinka vľavo. Záložky môžete aj kopírovať a prilepovať v ľubovoľnom poradí.

Ak používate panel so záložkami, môžete ich presúvať do požadovaného poradia.

Na navigačnom paneli
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Záložky a zoznamy a potom Zobraziť všetky záložky.
 3. Vyberte záložku, ktorú chcete presunúť a potom Viac Viac a potom Upraviť.
 4. Vyberte priečinok, do ktorého chcete záložku presunúť do a potomUložiť.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka