Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie zakładek

Chrome może zapamiętywać Twoje ulubione i często odwiedzane strony.

Gdy włączysz synchronizację w Chrome, Twoje zakładki, hasła i inne informacje będą widoczne na wszystkich Twoich urządzeniach.

 

Dodawanie zakładki

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. Otwórz stronę, którą chcesz odwiedzić ponownie w przyszłości.
 3. Na prawo od paska adresu kliknij Więcej Więcej a potem gwiazdka Gwiazdka.

Otwieranie zakładki

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Więcej Więcej a potem Zakładki.
  • Jeśli pasek adresu znajduje się u dołu, przesuń na nim palcem w górę. Kliknij gwiazdkę Gwiazdka.
 3. Znajdź zakładkę i kliknij ją.
Edytowanie zakładki

Na prawo od zakładki kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.

Usuwanie zakładki

Ważne: usuniętej zakładki nie można przywrócić.

Na prawo od zakładki kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.

Przenoszenie zakładki do innego folderu
 1. Na prawo od zakładki kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś.
 2. Kliknij folder, do którego chcesz przenieść zakładkę.
Zmienianie kolejności zakładek
 1. Otwórz aplikację Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Zakładki.
 3. Naciśnij i przytrzymaj zakładkę, którą chcesz przenieść.
 4. Przeciągnij zakładkę w górę lub w dół.

Tworzenie folderu

 1. Otwórz aplikację Chrome Chrome na urządzeniu z Androidem.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Zakładki.
 3. Kliknij zakładkę, którą chcesz przenieść do nowego folderu.
 4. Kliknij Więcej a potem Przenieś a potem Utwórz nowy folder.

Znajdowanie zgubionej zakładki

Usuniętych zakładek nie można przywrócić. Jeśli nie możesz znaleźć zakładki z innego powodu, wypróbuj te czynności.

Krok 1. Zaloguj się w Chrome

Jeśli zakładki są zsynchronizowane z Twoim kontem Google, pamiętaj, by zalogować się w Chrome:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawieniaa potem Zaloguj się w Chrome.
 3. Kliknij konto, na którym jest zapisana zakładka.
 4. Kliknij Dalej a potem Rozumiem.
Krok 2. Sprawdź foldery zakładek

Nowe zakładki są zapisywane w folderze „Zakładki na komórce”. Aby sprawdzić wszystkie foldery zakładek:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Chrome Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Zakładki.
  • Jeśli pasek adresu znajduje się u dołu, przesuń na nim palcem w górę. Kliknij gwiazdkę Gwiazdka.
 3. Jeśli jesteś w folderze, kliknij Wstecz Wstecz w lewym górnym rogu.
 4. Otwórz każdy folder i poszukaj zakładki.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?