Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Zarządzanie zakładkami

Strony internetowe dodane do zakładek możesz edytować, usuwać i porządkować, by ułatwić sobie ich odnalezienie.

Możesz też aktualizować zakładki na urządzeniach, tak by zawsze były widoczne w Chrome, gdy się zalogujesz.

Zarządzanie zakładkami na komputerze

Edytowanie szczegółów zakładki

Zakładki możesz edytować, zmieniając ich tytuły lub dodając uwagi. Na pasku zakładek zmieści się więcej elementów, jeśli skrócisz ich nazwy.

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij jedną z tych ikon: Menu Menu lub Więcej Więcej.
 2. Kliknij Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Zmień nazwę lub adres internetowy zakładki.
Usuwanie zakładek

Zakładki można usuwać pojedynczo lub po kilka naraz.

Uwaga: usuniętej zakładki nie można przywrócić.

Usuwanie jednej zakładki

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij jedną z tych ikon: Menu Menu lub Więcej Więcej.
 2. Wybierz Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę lub folder do usunięcia.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Usuń.

Usuwanie wielu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij jedną z tych ikon: Menu Menu lub Więcej Więcej.
 2. Kliknij Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Przytrzymaj klawisz Shift, by zaznaczyć sąsiadujące zakładki, lub Ctrl, by zaznaczyć dowolne elementy na liście.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Usuń.
Porządkowanie zakładek

Jeśli używasz Chrome na komputerze, możesz uporządkować zakładki i umieścić je w osobnych folderach.

Układanie zakładek alfabetycznie

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij jedną z tych ikon: Menu Menu lub Więcej Więcej.
 2. Kliknij Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz ułożyć zakładki w kolejności alfabetycznej.
 4. Kliknij Organizuj nad zakładkami.
 5. Kliknij Uporządkuj według tytułu. Od tej pory po otwarciu menu Chrome i kliknięciu opcji Zakładki zobaczysz swoje zakładki uporządkowane alfabetycznie.

Tworzenie folderu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij jedną z tych ikon: Menu Menu lub Więcej Więcej.
 2. Kliknij Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. W lewej części strony kliknij strzałkę listy Foldery.
 4. Kliknij Dodaj folder i nazwij go.
 5. Przeciągnij dowolne zakładki do folderu. Aby wybrać więcej niż jedną, klikaj je, przytrzymując Shift lub Ctrl.

Usuwanie folderu zakładek

Folder zakładek możesz usunąć w każdej chwili. Spowoduje to usunięcie wszystkich zawartych w nim zakładek. Nie będzie można ich odzyskać.

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij jedną z tych ikon: Menu Menu lub Więcej Więcej.
 2. Kliknij Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na folder, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. W wyświetlonym menu kliknij Usuń. Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zakładek z tego folderu.

Zmienianie nazwy folderu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij jedną z tych ikon: Menu Menu lub Więcej Więcej.
 2. Kliknij Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na folder, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. W wyświetlonym menu kliknij Zmień nazwę i wpisz nową nazwę folderu.

Zarządzanie zakładkami na telefonie

Edytowanie szczegółów zakładki

Nazwę i adres internetowy zakładki możesz łatwo zmienić:

 1. Kliknij ikonę menu Chrome Menu Więcej.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij ikonę menu Menu Więcej zakładki, którą chcesz zmienić.
 4. Kliknij Edytuj i wprowadź zmiany w formularzu.
 5. Po zakończeniu zapisz zmiany, klikając znacznik wyboru Chrome mobile checkmark icon.
Usuwanie zakładek

Zakładki można usuwać pojedynczo lub po kilka naraz:

 1. Otwórz menu Chrome Menu Więcej.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj jedną zakładkę, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij inne zakładki do usunięcia.
 5. Kliknij kosz Chrome mobile trash can icon.

Cofanie usunięcia

Gdy tylko usuniesz zakładkę w Menedżerze zakładek, u góry strony pojawi się komunikat „Element został usunięty. Cofnij”. Możesz kliknąć Cofnij, by przywrócić zakładkę.

Gdy komunikat zniknie, odzyskanie zakładki będzie niemożliwe.

Przenoszenie zakładek

Zakładki można przenosić pojedynczo lub po kilka naraz:

 1. Otwórz menu Chrome Menu Więcej.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj jedną zakładkę, którą chcesz przenieść.
 4. Kliknij inne zakładki do przeniesienia.
 5. W prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę przenoszenia do folderu Chrome mobile move folder icon.
 6. Kliknij folder, do którego chcesz przenieść zakładki.

Korzystanie z rozszerzenia Menedżer zakładek

Jeśli używasz nowego rozszerzenia Menedżer zakładek, zakładki mogą mieć postać kwadratowych kafelków, które możesz kliknąć, by je wyświetlić lub uporządkować. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z rozszerzenia Menedżer zakładek.

Więcej informacji o zakładkach

Megan jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Pomóż jej ulepszyć ten artykuł, dodając swoją opinię poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?