Edytowanie i usuwanie zakładek

Przeciągaj zakładki, by zmienić ich kolejność na pasku zakładek. Aby zmienić nazwę zakładki, jej URL lub folder, edytuj ją bezpośrednio na pasku zakładek. Możesz też użyć menedżera zakładek, by uporządkować wiele zakładek jednocześnie. 

Dostęp do paska zakładek i menedżera zakładek

 • Pasek zakładek jest domyślnie umieszczony pod paskiem adresu. Jeśli go nie widzisz, zawsze znajdziesz go na nowo otwartej karcie.
 • Aby otworzyć menedżera zakładek, kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.

Przenoszenie zakładek do innej lokalizacji

 • Przenoszenie pojedynczej zakładki: po prostu przeciągnij ją w inne miejsce na pasku zakładek. Pamiętaj, że zakładka może znajdować się tylko w jednym folderze naraz.
 • Przenoszenie wielu zakładek: użyj menedżera zakładek i podczas zaznaczania pozycji, które chcesz przenieść, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift. Potem możesz przenieść je wszystkie naraz do nowej lokalizacji.

Edytowanie danych szczegółowych zakładki

 1. Znajdź zakładki na pasku zakładek lub w menedżerze zakładek.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj w menu.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym Edytuj zakładkę możesz zaktualizować nazwę zakładki, jej URL i folder.

Usuwanie zakładek

 1. Znajdź zakładki na pasku zakładek lub w menedżerze zakładek.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń w menu. Usuwając folder zakładek, usuniesz też wszystkie zakładki, które w nim są.

Jeśli nie chcesz pokazywać zakładki na pasku zakładek, możesz zapisać ją w folderze „Inne zakładki”. Nie można usunąć tego folderu, ale nie jest widoczny, jeśli jest pusty. Gdy jest ukryty, nadal możesz do niego dodać zakładki przy użyciu menedżera zakładek.

Jeśli Twoje zakładki są zsynchronizowane z kontem Google, wszystkie zmiany, których dokonasz w zakładkach, będą natychmiast widoczne na innych urządzeniach, na których zalogujesz się w Chrome. Więcej informacji o logowaniu się w Chrome