Zarządzanie zakładkami

Strony internetowe z zakładkami możesz edytować, usuwać i porządkować. Dowiedz się, jak utworzyć zakładkę dla strony.

Edytowanie szczegółowych danych zakładki

Nazwę i adres URL zakładki możesz łatwo edytować. Aby to zrobić:

Na komputerze
 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Edytuj w menu.
 6. Zmień nazwę lub adres URL zakładki.

Wskazówka: na pasku zakładek zmieści się więcej elementów, jeśli skrócisz ich nazwy.

Na urządzeniu przenośnym

Aby edytować zakładkę, wykonaj te czynności w aplikacji Chrome na urządzeniu przenośnym:

 1. Otwórz menu Chrome.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj zakładkę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj zakładkę.

Usuwanie zakładek

Możesz usunąć jedną zakładkę lub kilka zakładek naraz. Pamiętaj, że usuniętych zakładek nie można przywrócić.

Na komputerze

Usuwanie konkretnej zakładki

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę lub folder, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Wybierz Usuń.

Usuwanie kilku zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, kliknij zakładki, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Wybierz Usuń.
Na urządzeniu przenośnym

Aby usunąć zakładkę, wykonaj te czynności w aplikacji Chrome na urządzeniu przenośnym:

 1. Otwórz menu Chrome.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj zakładkę, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij Usuń zakładkę.

Porządkowanie zakładek (tylko na komputerze)

Jeśli używasz Chrome na komputerze, poniższe wskazówki pomogą Ci uporządkować zakładki i umieścić je w folderach niestandardowych.

Układanie zakładek w kolejności alfabetycznej

Zakładki możesz ułożyć w kolejności alfabetycznej. Aby to zrobić:

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. (Opcjonalnie) W menu po lewej stronie kliknij folder, który chcesz uporządkować.
 4. Kliknij Organizuj nad zakładkami.
 5. Wybierz Uporządkuj według tytułu.
 6. Od tej pory po wybraniu kolejno menu Chrome Chrome menu > Zakładki zobaczysz swoje zakładki w kolejności alfabetycznej.

Tworzenie folderu zakładek

Zakładki możesz ułożyć w folderach. Aby to zrobić:

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. W menu po lewej stronie kliknij strzałkę listy Foldery.
 4. Kliknij Dodaj folder.
 5. Nazwij folder.
 6. Przeciągnij zakładki do folderu. Aby wybrać kilka elementów, trzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas ich klikania.
Usuwanie folderu zakładek

Folder zakładek możesz usunąć w każdej chwili. Spowoduje to także usunięcie zawartych w nim zakładek.

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na folder, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. W wyświetlonym menu wybierz Usuń. Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zakładek znajdujących się w folderze.
Zmienianie nazwy folderu zakładek

Nazwę folderu zakładek możesz zmienić w każdej chwili. Aby to zrobić:

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz Zakładki.
 3. Wybierz Menedżer zakładek.
 4. Najedź kursorem myszy na folder, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 6. W wyświetlonym menu wybierz Zmień nazwę.

Inne sposoby zarządzania zakładkami

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny