Zarządzanie zakładkami

Strony internetowe dodane do zakładek możesz edytować, usuwać i porządkować, by ułatwić sobie ich znajdowanie.

Możesz też aktualizować zakładki na urządzeniach, tak by zawsze były widoczne w Chrome, gdy się zalogujesz.

Zarządzanie zakładkami na komputerze

Edytowanie szczegółów zakładki

Zakładki możesz edytować, zmieniając ich tytuły lub dodając uwagi. Na pasku zakładek zmieści się więcej elementów, jeśli skrócisz ich nazwy.

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome .
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Zmień nazwę lub adres internetowy zakładki.
Usuwanie zakładek

Możesz usunąć jedną zakładkę lub kilka naraz.

Uwaga: usuniętej zakładki nie można przywrócić.

Usuwanie jednej zakładki

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome .
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę lub folder, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Usuń.

Usuwanie wielu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome .
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij poszczególne zakładki.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Usuń.
Porządkowanie zakładek

Jeśli używasz Chrome na komputerze, możesz porządkować zakładki i grupować je w folderach niestandardowych.

Układanie zakładek alfabetycznie

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome .
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz ułożyć zakładki w kolejności alfabetycznej.
 4. Kliknij Organizuj nad zakładkami.
 5. Kliknij Uporządkuj według tytułu. Od tej pory po otwarciu menu Chrome i kliknięciu Zakładki zobaczysz swoje zakładki uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

Tworzenie folderu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome .
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. W lewej części strony kliknij strzałkę listy Foldery.
 4. Kliknij Dodaj folder i nazwij go.
 5. Przeciągnij zakładki do folderu. Aby wybrać więcej niż jedną, kliknij je, przytrzymując Shift.

Usuwanie folderu zakładek

Folder zakładek możesz usunąć w każdej chwili. Spowoduje to usunięcie wszystkich zawartych w nim zakładek. Nie będzie można ich odzyskać.

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome .
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na folder, którego nazwę chcesz zmienić.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. W wyświetlonym menu kliknij Usuń. Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zakładek z tego folderu.

Zmiana nazwy folderu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome .
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na folder, którego nazwę chcesz zmienić.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. W wyświetlonym menu kliknij Zmień nazwę i wpisz nową nazwę folderu.

Zarządzanie zakładkami na telefonie

Edytowanie szczegółów zakładki

Nazwę i adres internetowy zakładki możesz łatwo zmienić:

 1. Kliknij ikonę menu Chrome .
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Przy zakładce, którą chcesz edytować, kliknij ikonę menu .
 4. Kliknij Edytuj i wprowadź zmiany w formularzuand enter your changes in the form.
 5. Po zakończeniu zapisz zmiany, klikając znacznik wyboru .
Usuwanie zakładek

Możesz usunąć jedną zakładkę lub kilka naraz:

 1. Otwórz menu Chrome .
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj jedną zakładkę, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij inne zakładki do usunięcia.
 5. Kliknij kosz .

Cofanie usunięcia

Gdy tylko usuniesz zakładkę w Menedżerze zakładek, u góry strony pojawi się komunikat „Element został usunięty. Cofnij”. Możesz kliknąć Cofnij, by przywrócić zakładkę.

Gdy komunikat zniknie, odzyskanie zakładki będzie niemożliwe.

Przenoszenie zakładek

Możesz przenieść jedną zakładkę lub kilka naraz:

 1. Otwórz menu Chrome .
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj jedną zakładkę, którą chcesz przenieść.
 4. Kliknij inne zakładki do przeniesieniać.
 5. W prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę przenoszenia do folderu .
 6. Kliknij folder, do którego chcesz przenieść zakładki.

Korzystanie z rozszerzenia Menedżer zakładek

Jeśli używasz nowego rozszerzenia Menedżer zakładek, zakładki mogą mieć postać kwadratowych kafelków, które możesz kliknąć, by je wyświetlić lub uporządkować. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z rozszerzenia Menedżer zakładek.

Więcej informacji o zakładkach

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?