Zarządzanie zakładkami

Strony internetowe dodane do zakładek możesz edytować, usuwać i porządkować, by ułatwić sobie ich znajdowanie.

Możesz też aktualizować zakładki na urządzeniach, tak by zawsze były widoczne w Chrome, gdy się zalogujesz.

Zarządzanie zakładkami na komputerze

Edytowanie szczegółów zakładki

Zakładki możesz edytować, zmieniając ich tytuły lub dodając uwagi. Na pasku zakładek zmieści się więcej elementów, jeśli skrócisz ich nazwy.

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza. Jeśli zamiast wierszy zobaczysz kolorowe kafelki, wykonaj instrukcje alternatywne poniżej.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Zmień nazwę lub adres internetowy zakładki.
Usuwanie zakładek

Możesz usunąć jedną zakładkę lub kilka naraz.

Uwaga: usuniętej zakładki nie można przywrócić.

Usuwanie jednej zakładki

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na zakładkę lub folder, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza. Jeśli zamiast wierszy zobaczysz kolorowe kafelki, wykonaj instrukcje alternatywne poniżej.
 5. Kliknij Usuń.

Usuwanie wielu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij poszczególne zakładki. Jeśli to nie zadziała, wykonaj instrukcje alternatywne poniżej.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza.
 5. Kliknij Usuń.
Porządkowanie zakładek

Jeśli używasz Chrome na komputerze, możesz porządkować zakładki i grupować je w folderach niestandardowych.

Układanie zakładek alfabetycznie

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz ułożyć zakładki w kolejności alfabetycznej.
 4. Kliknij Organizuj nad zakładkami. Jeśli nie widzisz opcji Organizuj, wykonaj instrukcje alternatywne poniżej.
 5. Kliknij Uporządkuj według tytułu. Od tej pory po otwarciu menu Chrome i kliknięciu Zakładki zobaczysz swoje zakładki uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

Tworzenie folderu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. W lewej części strony kliknij strzałkę listy Foldery. Jeśli zobaczysz przycisk Nowy, wykonaj instrukcje alternatywne poniżej.
 4. Kliknij Dodaj folder i nazwij go.
 5. Przeciągnij zakładki do folderu. Aby wybrać więcej niż jedną, kliknij je, przytrzymując Shift.

Usuwanie folderu zakładek

Folder zakładek możesz usunąć w każdej chwili. Spowoduje to usunięcie wszystkich zawartych w nim zakładek. Nie będzie można ich odzyskać.

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na folder, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza. Jeśli zamiast wierszy zobaczysz kolorowe kafelki, wykonaj instrukcje alternatywne poniżej.
 5. W wyświetlonym menu kliknij Usuń. Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zakładek z tego folderu.

Zmiana nazwy folderu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Najedź kursorem myszy na folder, którego nazwę chcesz zmienić.
 4. Kliknij strzałkę listy na końcu wiersza. Jeśli zamiast wierszy zobaczysz kolorowe kafelki, wykonaj instrukcje alternatywne poniżej.
 5. W wyświetlonym menu kliknij Zmień nazwę i wpisz nową nazwę folderu.

Instrukcje alternatywne na komputerze

Jeśli wykonanie niektórych opisanych wyżej kroków nie przyniosło efektu, być może używasz nowszej wersji Chrome.

Uwaga: te instrukcje alternatywne działają tylko wtedy, gdy masz mniej niż 5000 zakładek.

Edytowanie szczegółów zakładki

Nazwę i adres internetowy zakładki możesz łatwo zmienić:

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. W sekcji „Wszystkie elementy” znajdź zakładkę, którą chcesz edytować.
 4. Obok tytułu zakładki kliknij ikonę menu Menu.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Kliknij tekst na kafelku, by go zmienić.
Usuwanie zakładek

Usuwanie jednej zakładki

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Znajdź kafelek zakładki, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę menu Menu obok kafelka zakładki.
 5. Kliknij Usuń.

Usuwanie wielu zakładek

 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek. Przy każdej zakładce zobaczysz kwadratowy kafelek.
 3. Kliknij ekran i przeciągnij kursor myszy, by narysować pole obejmujące kafelki, które chcesz usunąć.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Usuń.

Możesz też kliknąć Edytuj w prawym górnym rogu strony i zaznaczyć poszczególne kafelki do usunięcia.

Cofanie usunięcia

Gdy tylko usuniesz zakładkę w Menedżerze zakładek, u góry strony pojawi się komunikat „Element został usunięty. Cofnij”. Możesz kliknąć Cofnij, by przywrócić zakładkę.

Gdy komunikat zniknie, odzyskanie zakładki będzie niemożliwe.

Układanie zakładek alfabetycznie

W wersji Chrome, której używasz, nie można automatycznie układać zakładek w kolejności alfabetycznej. Są jednak inne sposoby, by szybko i łatwo znaleźć odpowiednią zakładkę:

 • Użyj paska wyszukiwania u góry Menedżera zakładek.
 • Użyj folderów automatycznych, które automatycznie porządkują zakładki według tematu, np. „Tokio” czy „Fotografia”. Obecnie nie można edytować tych proponowanych tematów.
Tworzenie folderu zakładek
 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. W lewej części strony kliknij duży przycisk Nowy.
 4. Kliknij Nowy folder.
 5. Wypełnij pole nazwy.
 6. Kliknij Utwórz folder.
Usuwanie folderu zakładek
 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Aby zobaczyć foldery, kliknij strzałkę obok etykiety Foldery w lewej części strony.
 4. Kliknij folder, który chcesz usunąć. Jeśli jest on podfolderem, wcześniej znajdź go w drzewie.
 5. Aby usunąć folder, kliknij przycisk Usuń folder w prawym górnym rogu strony.
Zmiana nazwy folderu zakładek
 1. W prawym górnym rogu paska narzędzi przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Kliknij kolejno Zakładki > Menedżer zakładek.
 3. Aby zobaczyć foldery, kliknij strzałkę obok etykiety Foldery w lewej części strony.
 4. Kliknij folder, którego nazwę chcesz zmienić. Jeśli jest on podfolderem, wcześniej znajdź go w drzewie.
 5. Kliknij nazwę folderu u góry strony. Wpisz nową w polu tekstowym.
 6. Naciśnij Enter, by zapisać nazwę.

Zarządzanie zakładkami na telefonie

Edytowanie szczegółów zakładki

Nazwę i adres internetowy zakładki możesz łatwo zmienić:

 1. Kliknij ikonę menu Chrome Menu.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Przy zakładce, którą chcesz edytować, kliknij ikonę menu Menu.
 4. Kliknij Edytuj i wprowadź zmiany w formularzu.
 5. Po zakończeniu zapisz zmiany, klikając znacznik wyboru Chrome mobile checkmark icon.
Usuwanie zakładek

Możesz usunąć jedną zakładkę lub kilka naraz:

 1. Otwórz menu Chrome Menu.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj jedną zakładkę, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij inne zakładki do usunięcia.
 5. Kliknij kosz Chrome mobile trash can icon.

Cofanie usunięcia

Gdy tylko usuniesz zakładkę w Menedżerze zakładek, u góry strony pojawi się komunikat „Element został usunięty. Cofnij”. Możesz kliknąć Cofnij, by przywrócić zakładkę.

Gdy komunikat zniknie, odzyskanie zakładki będzie niemożliwe.

Przenoszenie zakładek

Możesz przenieść jedną zakładkę lub kilka naraz:

 1. Otwórz menu Chrome Menu.
 2. Kliknij Zakładki.
 3. Kliknij i przytrzymaj jedną zakładkę, którą chcesz przenieść.
 4. Kliknij inne zakładki do przeniesienia.
 5. W prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę przenoszenia do folderu Chrome mobile move folder icon.
 6. Kliknij folder, do którego chcesz przenieść zakładki.

Więcej informacji o zakładkach

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny