Създаване, намиране и редактиране на отметки в Chrome

Създавайте отметки, така че Chrome да запомня любимите ви уебсайтове и тези, които посещавате често.

Когато влезете в Chrome с профила си в Google, можете да използвате отметките и останалата информация на всичките си устройства.

Добавяне на отметка

 1. Отворете Chrome Chrome на своя iPhone или iPad.
 2. Отворете сайт, който посещавате често или искате да посетите отново в бъдеще.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това „Добавяне към отметките“ Запазване на отметка към тази страница.

Отваряне на отметка

 1. Отворете Chrome Chrome на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това „Отметки“ Запазване на отметка към тази страница.
 3. Прегледайте папките.
 4. За да отворите отметките, докоснете папка.
  • Ако искате да отворите отметка в нов раздел или такъв в режим „инкогнито“, докоснете я и задръжте, за да изберете опция от менюто.

Ако не можете да намерите желаната отметка, тя може да е в друга папка. За да отворите съответната папка, горе вляво докоснете бутона за връщане назад Назад. Изберете папката, съдържаща отметката, която искате да посетите.

Редактиране на отметка
 1. Докоснете и задръжте отметката.
 2. Докоснете Редактиране.
 3. Променете името, папката или URL адреса.
 4. В горната част докоснете Готово.

Съвет: За да изтриете отметка, докоснете Изтриване в долната част.

Изтриване на отметка

След като изтриете отметка, ще получите подкана да отмените действието, ако сте го извършили по погрешка. В противен случай ще можете да възстановите отметката само като я добавите отново.

За да изтриете една отметка:

 1. Прекарайте пръст наляво през нея.
 2. Докоснете Изтриване.

За да изтриете две или повече отметки:

 1. Докоснете Избор в долната част.
 2. Изберете желаните отметки и след това Изтриване.
Създаване на папка

Важно: За да създадете нова папка, трябва да запазите отметка към поне един сайт.

 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това „Отметки“ Запазване на отметка към тази страница и след това Избиране на папка.
 3. Изберете Нова папка в долния ляв ъгъл.

Пренареждане на отметки в папка

 1. Отворете Chrome Chrome на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това „Отметки“ Запазване на отметка към тази страница.
 3. Отворете папката, която искате да организирате.
 4. Докоснете Редактиране.
 5. Докоснете и задръжте иконата за преместване с плъзгане Преместване с плъзгане вдясно от дадена отметка.
 6. Преместете с плъзгане отметката на желаното място.
Преместване на отметка в друга папка
 1. Отворете папката, съдържаща отметката, която искате да преместите.
 2. Докоснете Редактиране.
 3. Изберете отметката, която искате да преместите.
 4. Докоснете Още... и след това Редактиране на отметката.
 5. За да проверите списъка си с папки или да създадете нова папка, докоснете Папка.
 6. Докоснете Готово.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню