Създаване, преглеждане и редактиране на отметки

Позволете на Chrome да запомня любимите ви уебсайтове и тези, които посещавате често.

Отметките, които създадете или промените, ще се показват в Chrome на всичките ви устройства.

Добавяне на отметка

 1. Отворете приложението Chrome Chrome.
 2. Отворете сайт, който искате да посетите отново в бъдеще.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това иконата за отметка Отметка.

Отваряне на отметка

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това „Отметки“ Отметки.
 3. Намерете търсената отметка и я докоснете.
  • За да отворите отметката в нов раздел или такъв в режим „инкогнито“, докоснете я и я задръжте.

Ако не можете да намерите желаната отметка, тя може да е в друга папка. За да отворите съответната папка, горе вляво докоснете бутона за връщане назад Назад. Изберете папката, съдържаща отметката, която искате да посетите.

Редактиране на отметка
 1. Докоснете и задръжте отметката.
 2. Докоснете Редактиране на отметката.
 3. Променете името, папката или URL адреса.
 4. В горната част докоснете Готово.
Изтриване на отметка

След като изтриете отметка, не можете да я възстановите.

 • За да изтриете една отметка, прекарайте пръст наляво, след което докоснете Изтриване.
 • За да изтриете две или повече отметки, докоснете Избор в долната част. Изберете желаните отметки и след това Изтриване.

Пренареждане на отметки в папка

 1. Докоснете Избор в долната част.
 2. Докоснете и задръжте иконата за преместване с плъзгане Преместване с плъзгане отдясно на дадена отметка.
 3. Преместете с плъзгане отметката на желаното място.
Преместване на отметка в друга папка
 1. Докоснете и задръжте отметката. Докоснете Редактиране на отметката.
 2. До „Папка“ докоснете „Избор на папка“ Избиране на папка.
 3. Докоснете папката, в която искате да преместите отметката.

За да преместите две или повече отметки:

 1. Докоснете Избор в долната част.
 2. Изберете отметките.
 3. В долната част докоснете Още и след това Преместване
 4. Докоснете папката, в която искате да преместите отметките.

 

Намиране на загубена отметка

Изтритите отметки не могат да бъдат възстановени. Ако някоя липсва поради друга причина, изпробвайте долупосочените съвети.

Стъпка 1: Влезте в Chrome

Ако сте синхронизирали отметките си с профила си в Google, уверете се, че сте влезли в Chrome:

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това „Настройки“ Настройки и след това Вход в Chrome.
 3. Докоснете профила, в който сте запазили отметката.
 4. Докоснете Напред и след това Добре, разбрах.
Стъпка 2: Проверете папките с отметки

Новите отметки се запазват в папката „Мобилни отметки“. За да проверите всички папки:

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на своя iPhone или iPad.
 2. Долу вдясно докоснете „Още“ Още и след това „Отметки“ Отметки.
 3. Ако сте отворили дадена папка, горе вляво докоснете бутона за връщане назад Назад.
 4. Отворете всяка папка и потърсете отметката.