Δημιουργία, προβολή και επεξεργασία σελιδοδεικτών

Επιτρέψτε στο Chrome να απομνημονεύει τους αγαπημένους σας ιστοτόπους και τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε συχνά.

Όταν δημιουργείτε ή αλλάζετε τους σελιδοδείκτες σας, θα εμφανίζονται στο Chrome σε όλες τις συσκευές σας.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε έναν ιστότοπο που θέλετε να επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον.
 3. Στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Προσθήκη αστεριού Αστέρι.

Άνοιγμα σελιδοδείκτη

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες.
  • Εάν η γραμμή διευθύνσεων βρίσκεται στο κάτω μέρος, σύρετε προς τα επάνω στη γραμμή διευθύνσεων. Πατήστε Προσθήκη αστεριού Αστέρι.
 3. Βρείτε και πατήστε τον σελιδοδείκτη.
Επεξεργασία σελιδοδείκτη

Στα δεξιά του σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία.

Διαγραφή σελιδοδείκτη

Σημαντικό: Αφού διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη, δεν μπορείτε να τον ανακτήσετε.

Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή.

Μετακίνηση σελιδοδείκτη σε διαφορετικό φάκελο
 1. Στα δεξιά ενός σελιδοδείκτη, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Μετακίνηση.
 2. Πατήστε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να εμφανίζεται ο σελιδοδείκτης.
Αλλαγή διάταξης σελιδοδεικτών
 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα τον σελιδοδείκτη που θέλετε να μετακινήσετε.
 4. Σύρετε τον σελιδοδείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Εύρεση χαμένου σελιδοδείκτη

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των διαγραμμένων σελιδοδεικτών. Εάν ο σελιδοδείκτης σας λείπει για άλλο λόγο, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

Βήμα 1: Συνδεθείτε στο Chrome

Εάν έχετε συγχρονίσει τους σελιδοδείκτες σας στον Λογαριασμό σας Google, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Chrome:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις και μετά Σύνδεση στο Chrome.
 3. Πατήστε τον λογαριασμό στον οποίο αποθηκεύσατε τον σελιδοδείκτη.
 4. Πατήστε Συνέχεια και μετά Εντάξει, το κατάλαβα.
Βήμα 2: Ελέγξτε τους φακέλους σελιδοδεικτών

Οι νέοι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στον φάκελο "Σελιδοδείκτες κινητής συσκευής". Για να ελέγξετε όλους τους φακέλους σελιδοδεικτών:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Σελιδοδείκτες.
  • Εάν η γραμμή διευθύνσεων βρίσκεται στο κάτω μέρος, σύρετε προς τα επάνω στη γραμμή διευθύνσεων. Πατήστε Προσθήκη αστεριού Αστέρι.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε έναν φάκελο, επάνω αριστερά, πατήστε Πίσω Πίσω.
 4. Ανοίξτε κάθε φάκελο και αναζητήστε τον σελιδοδείκτη.