Extensies beheren

Ga naar chrome://extensions om uw Chrome-extensies te bekijken. U kunt uw extensies ook op de volgende manieren beheren. Meer informatie over extensies

Een extensie uitschakelen, verwijderen of terughalen

Extensies in- of uitschakelen
 1. Klik in de rechterbovenhoek van de browserwerkbalk op het pictogram van het Chrome-menu. Chrome menu
 2. Selecteer Extra > Extensies.
 3. Als u een extensie wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje Ingeschakeld ernaast. Als u een extensie wilt inschakelen, vinkt u het selectievakje aan.
Een ongewenste extensie verwijderen

Als u vermoedt dat een extensie ongewenste wijzigingen in uw Chrome-instellingen veroorzaakt, kunt u deze verwijderen:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de browserwerkbalk op het pictogram van het Chrome-menu. Chrome menu
 2. Selecteer Extra > Extensies.
 3. Klik op het prullenbakpictogram naast de extensie die u wilt verwijderen.

Als u een extensie probeert te verwijderen maar dit lukt niet, heeft u mogelijk een ongewenst programma op uw computer die ervoor zorgt dat de extensie actief blijft. Probeer een antivirus- of antimalwareprogramma uit te voeren om eventuele verdachte programma's te verwijderen. U kunt ook de Verwijdertool voor software proberen.

Een beschadigde extensie repareren

Als u de melding 'Deze extensie is mogelijk beschadigd' ziet, betekent dit dat de extensiebestanden mogelijk zijn gewijzigd door een willekeurige schijffout of mogelijk schadelijke software die op uw computer wordt uitgevoerd. Voor uw veiligheid heeft Chrome deze extensie voor u uitgeschakeld.

Als u de extensie wilt repareren, gaat u als volgt te werk:

Stap 1: repareer de extensie

 1. Klik in de rechterbovenhoek van de browserwerkbalk op het pictogram van het Chrome-menu. Chrome menu
 2. Selecteer Extra > Extensies.
 3. Klik op Repareren naast de extensie die u wilt repareren.
 4. Er wordt een dialoogvenster weergegeven om de reparatie te bevestigen. Als de extensie om bepaalde rechten vraagt, worden deze vermeld.
 5. Klik op Repareren. Hiermee bevestigt u dat u de extensie wilt repareren en ontvangt u de gevraagde rechten.

Als de extensie nog steeds als beschadigd wordt aangemerkt, probeert u Stap 2 hieronder.

Stap 2: verwijder mogelijke malware

Als de extensie nog steeds als beschadigd wordt aangemerkt, is het mogelijk dat de bestanden van deze extensie door een verdacht programma worden gewijzigd. In dat geval gaat u als volgt te werk:

 1. Voer antivirus- of antimalwaresoftware uit om programma's die een negatief effect op Chrome hebben, te verwijderen. U kunt ook de Verwijdertool voor software proberen.
 2. Repareer de extensie aan de hand van instructies in Stap 1 hierboven.
 3. Als de extensie op nog steeds als beschadigd wordt aangemerkt, gaat u naar het Helpforum van Google Chrome en deelt u uw situatie met ons.

Uw extensies indelen op de browserwerkbalk

Uw extensies bekijken op andere computers

U hoeft alleen maar in te loggen op uw Google-account of bij Chrome om uw extensies op een andere computer te zien. Uw extensies worden automatisch gesynchroniseerd.

Een extensie bekijken in incognitomodus
 1. Klik in de rechterbovenhoek van de browserwerkbalk op het pictogram van het Chrome-menu. Chrome menu
 2. Selecteer Extra > Extensies.
 3. Vink onder de beschrijving van de extensie het selectievakje Toestaan in incognitomodus aan. Niet alle extensies bieden deze optie.

Lees meer over privébrowsen (incognitomodus) in Chrome

Uw extensies opnieuw indelen op de browserwerkbalk

In het extensiegedeelte rechts van de adresbalk klikt u op het pictogram dat u wilt verplaatsen en sleept u het naar de nieuwe plek.

Extensies weergeven of verbergen
 1. Plaats de muisaanwijzer aan het einde van de adresbalk, uiterst rechts. Uw muisaanwijzer verandert in een lijntje met een kleine pijl.
 2. Als u extensies wilt verbergen, klikt u op de adresbalk en sleept u die naar rechts. Als u verborgen extensies wilt weergeven, klikt u op de adresbalk en sleept u die terug naar links.