Bật và tắt tính năng đồng bộ hóa trong Chrome

Để lưu thông tin vào Tài khoản Google của bạn, hãy bật tính năng đồng bộ hóa.

Khi bạn đồng bộ hóa

 • Bạn có thể xem và cập nhật thông tin đã đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị của mình, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các tùy chọn cài đặt khác.
 • Bạn sẽ tự động đăng nhập vào Gmail, YouTube, Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Nếu đã đăng nhập trước khi bật tính năng đồng bộ hóa, thì bạn vẫn được duy trì trạng thái đăng nhập.
 • Nếu thay đổi thiết bị (như khi bạn mất điện thoại hoặc có máy tính xách tay mới), thì bạn sẽ lấy lại được tất cả thông tin đã đồng bộ hóa trên thiết bị cũ.
 • Bạn có thể điều chỉnh trải nghiệm trong các sản phẩm khác của Google cho phù hợp với mình bằng nhật ký duyệt web trên Chrome nếu bạn bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng.
 • Chrome có thể kết hợp thông tin về độ tuổi và giới tính mà bạn khai báo trong Tài khoản Google của mình với số liệu thống kê của chúng tôi để có thể tạo ra các sản phẩm phù hợp hơn với mọi đặc điểm nhân khẩu học. Thông tin này chỉ được dùng ở dạng tổng hợp.

Quan trọng: Chỉ bật tính năng đồng bộ hóa Chrome trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn đang dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ khách.

Tìm hiểu thêm về Chính sách quyền riêng tư của Chrome.

Đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hóa

Để bật tính năng đồng bộ hóa, bạn cần có Tài khoản Google.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt và sau đó Bật tính năng Đồng bộ hóa.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn dùng.
 4. Nhấn vào Có, tôi đồng ý.

Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hóa

Sau khi đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hóa, bạn vẫn có thể xem dấu trang, nhật ký duyệt web, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên thiết bị của mình.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên của bạn.
 4. Nhấn vào Đăng xuất.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false