Đăng nhập và đồng bộ hoá trong Chrome

Khi đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google, bạn có thể đồng bộ hoá thông tin trên tất cả thiết bị và sử dụng các tính năng bổ sung của Chrome.

Khi bạn đăng nhập

Đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hoá

Để bật tính năng đồng bộ hoá, bạn phải có Tài khoản Google.

Lưu ý quan trọng: Chỉ bật tính năng Chrome sync trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ khách.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Cài đặt sau đó Bật tính năng đồng bộ hoá.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn dùng.
 4. Nhấn vào Có, tôi đồng ý.
Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hoá

Sau khi đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hoá, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu trang, nhật ký duyệt web, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên thiết bị của mình.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên của bạn.
 4. Nhấn vào Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hoá.
  • Khi tắt tính năng đồng bộ hoá và đăng xuất, bạn cũng sẽ đăng xuất khỏi các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Gmail.
  • Bạn có thể đăng nhập lại mà không cần bật tính năng đồng bộ hoá.

Cách xoá thông tin đã đồng bộ hoá khỏi Tài khoản Google:

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang chrome.google.com/sync.
 3. Cuộn đến tuỳ chọn Xoá dữ liệu và nhấn vào đó.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16392741435816595416
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237