Đăng nhập và đồng bộ hoá trong Chrome

Để lưu thông tin vào Tài khoản Google của bạn, hãy bật tính năng đồng bộ hóa.

Lưu ý quan trọng: Chỉ bật tính năng Chrome sync trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ khách.

Khi bạn đồng bộ hóa

 • Bạn có thể tìm và cập nhật thông tin đã đồng bộ hoá trên tất cả thiết bị của mình, chẳng hạn như dấu trang, nhật ký duyệt web, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác.
 • Bạn có thể tự động đăng nhập vào Gmail, YouTube, Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Nếu đã đăng nhập trước khi bật tính năng đồng bộ hoá thì bạn sẽ duy trì trạng thái đăng nhập.
 • Nếu thay đổi thiết bị (như khi bạn mất điện thoại hoặc mua máy tính xách tay mới), thì bạn có thể lấy lại thông tin đã đồng bộ hoá trên thiết bị cũ.
 • Nếu bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, thì bạn có thể sử dụng nhật ký duyệt web trên Chrome để có được trải nghiệm phù hợp với bản thân trong các sản phẩm khác của Google.
 • Nhằm giúp chúng tôi xây dựng sản phẩm phù hợp hơn cho tất cả đối tượng nhân khẩu học, Chrome có thể kết hợp thông tin độ tuổi và giới tính được khai báo trên Tài khoản Google của bạn với số liệu thống kê của chúng tôi. Thông tin này chỉ được dùng ở dạng tổng hợp.
Đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hoá

Để bật tính năng đồng bộ hoá, bạn phải có Tài khoản Google.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Bật tính năng đồng bộ hoá....

  • Nếu chưa đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 4. Nhấp vào Có, tôi đồng ý.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đồng bộ hoá nhiều tài khoản hoặc nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, hãy tìm hiểu cách thêm hồ sơ trong Chrome.

Tuỳ chỉnh nội dung bạn muốn đồng bộ hoá

Khi bạn bật tính năng đồng bộ hoá, mọi thông tin trên hồ sơ của bạn (chẳng hạn như dấu trang, nhật ký duyệt web và mật khẩu) sẽ tự động được lưu vào Tài khoản Google. Bạn có thể tìm thông tin của mình trên Chrome qua mọi thiết bị.

Nếu không muốn đồng bộ hoá mọi thứ thì bạn có thể chọn riêng những thông tin mình muốn lưu.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Bạn và Google sau đó Đồng bộ hoá và các dịch vụ của Google.
 4. Trong phần "Đồng bộ hoá", hãy chọn Quản lý dữ liệu đồng bộ hoá.
 5. Nhấp vào Tuỳ chỉnh dữ liệu đồng bộ hoá.
 6. Tắt mọi dữ liệu bạn không muốn đồng bộ hoá với tài khoản của mình.
Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hoá

Nếu tắt tính năng đồng bộ hoá, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu trang, nhật ký duyệt web, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên máy tính. Nếu bạn thay đổi bất cứ thông tin nào, các nội dung thay đổi đó sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn và không được đồng bộ hoá với các thiết bị khác.

Khi tắt tính năng đồng bộ hoá, bạn cũng sẽ đăng xuất khỏi các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Gmail.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Tính năng đồng bộ hoá đang bật.
 3. Nhấp vào Tắt.

Cách xoá thông tin đã đồng bộ hoá khỏi Tài khoản Google:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào trang chrome.google.com/sync.
 3. Cuộn đến tuỳ chọn Xoá dữ liệu và nhấp vào đó.

Để đăng xuất và tắt Chromebook, hãy tìm hiểu cách đăng xuất và tắt Chromebook.

Khi đăng nhập vào Tài khoản Google thông qua một dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào Chrome. Nếu không muốn đăng nhập vào Chrome, thì bạn có thể tắt tính năng đăng nhập vào Chrome.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2885740466990803788
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237