Đăng nhập vào Chrome

Bạn có thể đăng nhập vào Chrome để truy cập cài đặt trình duyệt, chẳng hạn như dấu trang và ứng dụng, đã được đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn. Đảm bảo bạn đăng nhập vào Chrome trên mỗi máy tính chia sẻ cùng cài đặt Chrome. Xem các lý do khác cho việc đăng nhập vào Chrome

Thực hiện theo các bước sau để đăng nhập:

 1. Mở Google Chrome.
 2. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 3. Chọn Đăng nhập vào Chrome
 4. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn khi hộp thoại xuất hiện. Bạn chưa có tài khoản? Tìm hiểu cách tạo một tài khoản

  Bạn sử dụng xác minh hai bước?

  Nếu bạn đã thiết lập xác minh hai bước cho tài khoản của mình, bạn có thể cần nhập mã xác minh để tiếp tục.

  1. Nhập mật khẩu tài khoản Google thông thường của bạn vào hộp thoại.
  2. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác minh. Truy xuất mã xác minh từ điện thoại của bạn và nhập mã đó vào hộp thoại.
 5. Trong hộp thoại "Xác nhận cài đặt đồng bộ hóa" xuất hiện, chọn những mục bạn muốn đồng bộ hóa.
 6. Tùy chọn: Cài đặt mã hóa nâng cao
  • Theo mặc định, mật khẩu của bạn được mã hóa bằng các thông tin đăng nhập tài khoản Google của bạn. Bạn có thể chọn mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa riêng.
   Nếu bạn thay đổi phương pháp mã hóa trên một máy tính, bạn có thể nhận được thông báo lỗi đồng bộ hóa trên các máy tính khác mà bạn đang đồng bộ hóa dữ liệu của mình. Nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa mới trên các máy tính khác để khắc phục lỗi.
 7. Nhấp OK.

Nếu trước đây bạn đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa để mã hóa dữ liệu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cụm mật khẩu đó. Nếu quên cụm mật khẩu, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa qua Trang tổng quan của Google.

Nếu bạn chia sẻ trình duyệt của mình với nhiều người, hãy thêm họ làm người dùng Chrome để mọi người có thể duy trì cài đặt trình duyệt của riêng mình, bao gồm dấu trang, ứng dụng, tiện ích mở rộng và chủ đề.

Xin lưu ý, không thiết lập Chrome bằng tài khoản Google của bạn trên máy tính công cộng hoặc máy tính không đáng tin cậy. Khi bạn thiết lập Chrome bằng tài khoản Google của mình, một bản sao dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên máy tính mà bạn đang sử dụng và những người dùng khác có thể truy cập vào dữ liệu đó trên cùng một máy tính. Để xóa dữ liệu của bạn, hãy xóa người dùng bạn đã sử dụng để đăng nhập.

Ngắt kết nối tài khoản Google của bạn khỏi Chrome

Để ngắt kết nối tài khoản Google của bạn khỏi Chrome và tắt đồng bộ hóa hoàn toàn, hãy làm theo những hướng dẫn sau trên từng máy tính mà bạn đã đăng nhập vào Chrome. Dữ liệu của bạn, chẳng hạn như dấu trang và tiện ích mở rộng, sẽ không bị xóa khỏi máy tính hoặc khỏi tài khoản Google nhưng những thay đổi bạn thực hiện sẽ không hiển thị trên máy tính khác của bạn hoặc không còn được lưu vào tài khoản Google nữa.

 1. Mở Google Chrome.
 2. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 3. Chọn Đăng nhập bằng <địa chỉ email của bạn>.
 4. Trong phần "Đăng nhập", nhấp vào Ngắt kết nối tài khoản Google của bạn.

  Thay vì ngắt kết nối hoàn toàn tài khoản của bạn và tắt đồng bộ hóa, bạn có thể chọn những mục bạn muốn đồng bộ hóa bằng cách nhấp vào Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.

 5. Nhấp vào Ngắt kết nối tài khoản trong hộp thoại xác nhận.

Bạn đang sử dụng tài khoản Chrome được quản lý? Nếu quản trị viên của bạn đang quản lý trình duyệt Chrome của bạn (kiểm tra bằng cách nhập 'chrome://policy' vào Chrome), bạn sẽ không thể ngắt kết nối tài khoản Google Apps của mình khỏi cấu hình Chrome. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải xóa cấu hình Chrome khỏi máy tính của mình. Tìm hiểu thêm về tài khoản Chrome được quản lý

Xóa dữ liệu đã đồng bộ hóa khỏi tài khoản Google của bạn

Bạn có thể xóa dữ liệu đã đồng bộ hóa của mình khỏi tài khoản Google bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng Trang tổng quan của Google.

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Đăng nhập bằng <địa chỉ email của bạn>.
 3. Trong phần "Đăng nhập", nhấp vào Trang tổng quan của Google.
 4. Nhấp vào Ngừng và xóa.

Đồng bộ hóa sẽ bị tắt và tất cả dữ liệu đồng bộ hóa đã được lưu vào tài khoản Google của bạn sẽ bị xóa (nhưng không bị xóa khỏi máy tính của bạn). Điều đó nghĩa là các thông tin như dấu trang, ứng dụng và tiện ích mở rộng trên máy tính hiện tại của bạn sẽ không hiển thị nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome và bật đồng bộ hóa trên máy tính khác.