Đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi Chrome

Khi bạn đăng nhập vào Chrome, thông tin của bạn sẽ được lưu vào Tài khoản Google để bạn có thể xem bất cứ khi nào cần.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đăng nhập

 • Bạn có thể xem và cập nhật thông tin đã đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị của mình, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác.
 • Nếu thay đổi thiết bị (chẳng hạn như nếu bạn bị mất điện thoại hoặc có máy tính xách tay mới), bạn sẽ lấy lại tất cả thông tin của mình.
 • Bạn sẽ tự động đăng nhập vào Gmail, YouTube, Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google.
 • Trải nghiệm của bạn trong các sản phẩm khác của Google sẽ được cá nhân hóa bằng cách đưa lịch sử Chrome vào Hoạt động web và ứng dụng.

Đăng nhập vào ứng dụng Chrome khác với đăng nhập vào trang web.

Lưu ý: Chỉ đăng nhập vào Chrome bằng thiết bị mà bạn tin tưởng. Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng, hãy s dụng chế độ khách thay vì đăng nhập.

Đăng nhập vào Chrome

Để đăng nhập vào Chrome, bạn cần có Tài khoản Google.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tên hoặc biểu tượng Mọi người Mọi người.
 3. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.

Nếu bạn muốn đăng nhập vào Chrome bằng nhiều tài khoản hoặc muốn chia sẻ máy tính với những người khác, hãy tìm hiểu cách thêm hồ sơ trong Chrome.

Để đăng nhập trên một Chromebook, hãy tìm hiểu về cách bật đồng bộ hóa tài khoản.

Đăng xuất khỏi Chrome

Sau khi đăng xuất, bạn vẫn có thể xem dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, các thay đổi đó sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn và không được đồng bộ hóa với các thiết bị khác.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, trong phần "Mọi người", nhấp vào Đăng xuất.
 4. Xác nhận bằng cách nhấp vào Đăng xuất.

Để đăng xuất khỏi Chromebook, hãy tìm hiểu về cách đăng xuất hoặc tắt tính năng này.

Đăng xuất từ xa

Bạn có thể xóa tài khoản của mình khỏi thiết bị ngay cả khi không có thiết bị bên cạnh.

Để đăng xuất khỏi mọi thiết bị, hãy truy cập vào danh sách thiết bị được sử dụng gần đây của bạn. Hãy chọn một thiết bị và xóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Bài viết liên quan

Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?