Đăng nhập vào Chrome

Khi đăng nhập vào Chrome, bạn không cần phải lo lắng về việc cài đặt của mình bị "kẹt" trên một thiết bị. Lịch sử, dấu trang, mật khẩu và các tùy chọn khác của trình duyệt Chrome có thể được lưu và đồng bộ hóa với tài khoản Google, vì thế bạn có thể truy cập chúng trên mọi thiết bị.

Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào Chrome
 • Đăng nhập vào Chrome giúp dễ dàng sử dụng dịch vụ của Google hơn, như Gmail, Youtube và Maps, vì nhìn chung, bạn sẽ chỉ cần đăng nhập một lần từ trình duyệt. Điều này cho phép Google và Chrome mang đến cho bạn trải nghiệm nhất quán trên các dịch vụ của Google.

 • Dữ liệu và cài đặt của bạn được đồng bộ hóa với tài khoản Google. Khi bạn đăng nhập vào Chrome, cài đặt Chrome của bạn trên máy tính đó được lưu và đồng bộ hóa với tài khoản Google. Khi bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản trên máy tính hoặc thiết bị khác, Chrome sẽ giúp cài đặt đã lưu của bạn có sẵn ở đó.

 • Nếu máy tính của bạn bị mất cắp hoặc bị hỏng, bạn có thể khôi phục lịch sử, cài đặt và dữ liệu, chẳng hạn như dấu trang, ứng dụng, tiện ích, chủ đề, v.v. Chỉ cần đăng nhập lại vào Chrome để khôi phục chúng.

 • Không đăng nhập vào Chrome nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc không đáng tin cậy. Khi bạn thiết lập Chrome bằng tài khoản Google của mình, một bản sao dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên máy tính mà bạn đang sử dụng và những người khác có thể truy cập vào dữ liệu đó trên cùng một máy tính. Để xóa dữ liệu, bạn cần xóa bản thân khỏi Chrome.

 • Các thay đổi đối với Chrome sẽ đồng bộ hóa ngay. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome trên nhiều thiết bị và đã bật đồng bộ hóa, mọi thay đổi bạn thực hiện đối với Chrome trên một thiết bị sẽ tự động áp dụng với các thiết bị khác.

 • Bảo mật dữ liệu của bạn. Để bảo mật thông tin của bạn, dữ liệu đã đồng bộ hóa sẽ được mã hóa khi chuyển đi giữa máy tính của bạn và máy chủ của Google. Như một lớp bảo vệ bổ sung, mật khẩu đã lưu của bạn được mã hóa trên máy chủ của Google bằng khóa mã hóa. Bạn cũng có tùy chọn mã hóa tất cả các dữ liệu đã đồng bộ hóa của mình. Bạn có thể xóa dữ liệu đã đồng bộ hóa khỏi tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Đăng nhập vào Chrome

Để đăng nhập vào Chrome, bạn cần tài khoản Google. Sau khi có một tài khoản, hãy làm theo các bước bên dưới cho thiết bị bạn đang sử dụng.

Máy tính

Để đăng nhập vào Chrome trên máy tính của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào nút có tên hoặc địa chỉ email của bạn.
 2. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 3. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.
 4. Bạn sẽ thấy ghi chú chào mừng có tên của bạn. Nhấp vào Cài đặt để tùy chỉnh cài đặt đồng bộ hóa. Việc này cho phép bạn chọn thông tin sẽ được chia sẻ trên các thiết bị khác mà bạn đăng nhập vào Chrome.

Nếu bạn chia sẻ máy tính của mình với những người khác, hãy tìm hiểu cách quản lý nhiều người dùng trong Chrome.

Chromebook

Tìm hiểu cách tùy chỉnh cài đặt đồng bộ hóa của bạn trên Chromebook.

Thiết bị Android

Để đăng nhập vào Chrome trên thiết bị Android, hãy làm theo các bước sau.

 1. Mở menu Chrome.
  Đó có thể là biểu tượng hoặc nút trên điện thoại của bạn. Biểu tượng hoặc nút có dạng như sau Menu hoặc Menu.
 2. Chạm vào Cài đặt > Đăng nhập vào Chrome.
 3. Chạm vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 4. Chạm vào Đăng nhập.
iPhone hoặc iPad

Để đăng nhập vào Chrome trên iPhone hoặc iPad, hãy làm theo các bước sau.

 1. Chạm vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Chạm vào Cài đặt > Đăng nhập vào Chrome.
 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google của bạn.

Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa để mã hóa dữ liệu của mình, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cụm mật khẩu khi đăng nhập. Nếu bạn quên cụm mật khẩu, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.

Đăng xuất khỏi Chrome

Khi bạn đăng xuất khỏi Chrome, dữ liệu của bạn sẽ ngừng đồng bộ với tài khoản Google trên thiết bị mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị từ khi bạn đăng nhập.

Bài viết này có hữu ích không?
Không