Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập vào Chrome

Khi bạn đăng nhập vào trình duyệt Chrome, bạn có thể lưu và đồng bộ hóa những mục như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác vào Tài khoản Google của bạn để bạn có thể truy cập chúng trên bất kỳ thiết bị nào.

Cách giữ dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư:

 • Chỉ đăng nhập vào Chrome từ thiết bị đáng tin cậy.
 • Đừng đăng nhập vào Chrome trên thiết bị dùng chung hoặc công cộng.

Tìm hiểu ý nghĩa của việc đăng nhập vào Chrome

Đăng nhập này khác với đăng nhập vào một trang web

Đăng nhập trang web: Đăng nhập vào trang web cho phép trang web nhớ một số tùy chọn và thông tin của bạn.

Đăng nhập Chrome: Đăng nhập vào Chrome sẽ kết nối Tài khoản Google của bạn với trình duyệt để có trải nghiệm duyệt web được cá nhân hóa hơn. Tất cả dữ liệu Chrome của bạn, như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác, sẽ được đồng bộ hóa với Tài khoản Google và có trên mọi thiết bị mà bạn đăng nhập vào Chrome. Bạn cũng sẽ được đăng nhập tự động vào Gmail, YouTube, Tìm kiếm hoặc các dịch vụ khác của Google.

Lợi ích của việc đăng nhập vào Chrome
 • Dữ liệu duyệt web của bạn, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác được lưu và đồng bộ hóa vào Tài khoản Google của bạn. Bằng cách đó, dữ liệu của bạn có trên mọi thiết bị mà bạn đăng nhập vào Chrome bằng chính tài khoản đó. Mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với dữ liệu trên một thiết bị sẽ đồng bộ hóa với tất cả các thiết bị mà bạn đã đăng nhập vào Chrome.
 • Nếu thiết bị của bạn bị đánh cắp hoặc bị hỏng, bạn có thể dễ dàng lấy lại dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác bằng cách đăng nhập lại vào Chrome trên máy tính hoặc điện thoại mới của mình.
 • Khi đăng nhập vào Chrome, bạn đã đăng nhập vào các dịch vụ khác của Google, như Gmail, YouTube và Tìm kiếm.
Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn khi đã đăng nhập vào Chrome

Đừng đăng nhập vào Chrome nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính không đáng tin cậy. Một bản sao dữ liệu của bạn được lưu trữ trên máy tính bạn đang sử dụng khi bạn đăng nhập và những người khác sử dụng máy tính đó có thể nhìn thấy dữ liệu đó. Để bảo mật tốt hơn thông tin, dữ liệu đã đồng bộ hóa sẽ được mã hóa khi di chuyển giữa máy tính của bạn và máy chủ của Google.

Bạn cũng có thể chọn mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa của mình. Bạn có thể xóa dữ liệu đã đồng bộ hóa khỏi tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Bạn có thể kiểm soát dữ liệu nào được đồng bộ hóa. Quản lý dữ liệu được đồng bộ hóa giữa các thiết bị.

Cách Chrome hoạt động với Hoạt động web và ứng dụng

Bạn cũng có thể có trải nghiệm cá nhân hơn trong các sản phẩm khác của Google khi liên kết lịch sử Chrome của mình với hoạt động tìm kiếm và duyệt web từ Hoạt động web và ứng dụng.

Nếu "Bao gồm lịch sử duyệt web trên Chrome và hoạt động từ các trang web và ứng dụng sử dụng dịch vụ của Google" được chọn trên Trang điều khiển Hoạt động web và ứng dụng, Google sẽ sử dụng dữ liệu duyệt web được đồng bộ hóa để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Google được cá nhân hóa cho bạn. Bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình bất cứ lúc nào và quản lý từng hoạt động được liên kết với Tài khoản Google.

Các bước đăng nhập vào Chrome

Để đăng nhập vào Chrome, bạn cần có Tài khoản Google. Sau khi có tài khoản, bạn hãy làm theo các bước sau:

Nếu bạn có nhiều tài khoản hoặc dùng chung máy tính với những người khác, hãy tìm hiểu cách quản lý nhiều người trong Chrome.

 1. Mở Chrome.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, nhấp vào nút có tên của bạn hoặc Mọi người Mọi người.
 3. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
 5. Để tùy chỉnh cài đặt đồng bộ hóa:
  1. Nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
  2. Ở gần phía trên cùng, nhấp vào Đồng bộ hóa.
  3. Chọn thông tin bạn muốn chia sẻ trên các thiết bị đã đăng nhập khác.

Lưu ý: Nếu bạn đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn cần phải nhập cụm mật khẩu đó khi đăng nhập. Nếu bạn quên cụm mật khẩu, hãy đặt lại đồng bộ hóa.

Đăng nhập trên Chromebook

Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt đồng bộ hóa của bạn trên Chromebook.

Các liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?