روشن یا خاموش کردن همگام‌سازی در Chrome

برای ذخیره اطلاعاتتان در «حساب Google» خود، همگام‌سازی را روشن کنید.

وقتی همگام‌سازی را روشن کنید

 • می‌توانید اطلاعات همگام‌سازی‌‌شده‌تان (ازجمله نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیمات) را در همه دستگاه‌ها ببینید و به‌روزرسانی کنید.
 • به‌طور خودکار به سیستم Gmail‌، ‏YouTube، «جستجو» و سایر سرویس‌های Google وارد می‌شوید. اگر قبل از روشن کردن همگام‌سازی وارد سیستم شده باشید، از سیستم خارج نمی‌شوید.
 • اگر دستگاه‌هایتان را تغییر دهید (مثلاً اگر تلفنتان را گم کنید یا رایانه کیفی جدیدی بخرید)، همه اطلاعات همگام‌سازی‌شده‌تان را دوباره خواهید داشت.
 • اگر فعالیت وب و برنامه را روشن کنید، با اضافه کردن سابقه Chrome خود، تجربه‌تان را در سایر محصولات Google شخصی خواهید کرد.

توجه: تنها در دستگاه‌هایی که خودتان مالک آن‌ها هستید، «همگام‌سازی Chrome» را روشن کنید. اگر از رایانه عمومی استفاده می‌کنید، به‌جای این کار از حالت مهمان استفاده کنید.

ورود به سیستم و روشن کردن همگام‌سازی

برای روشن کردن همگام‌سازی، باید حساب Google داشته باشید.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «نمایه» نمایه کلیک کنید؛
 3. به حساب Google خود وارد شوید؛
 4. اگر می‌خواهید اطلاعات را در همه دستگاه‌هایتان همگام‌سازی کنید، روی روشن کردن همگام‌سازی و سپسروشن کردن کلیک کنید؛

اگر می‌خواهید چند حساب را همگام‌سازی کنید یا اگر مشترک با دیگران از رایانه استفاده می‌کنید، با نحوه افزودن نمایه به Chrome آشنا شوید.

خاموش کردن همگام‌سازی

اگر همگام‌سازی را خاموش کنید، همچنان می‌توانید نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیمات را در رایانه ببینید. اگر تغییری ایجاد کنید، در حساب Google شما ذخیره نمی‌شود و با سایر دستگاه‌هایتان همگام‌سازی نخواهد شد.

وقتی همگام‌سازی را خاموش می‌کنید، از سیستم سایر سرویس‌های Google مانند Gmail هم خارج می‌شوید.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «نمایه» نمایهو سپسهمگام‌سازی روشن است کلیک کنید؛
 3. روی خاموش کردن کلیک کنید.

با نحوه حذف اطلاعات همگام‌سازی‌شده از حساب Google خود آشنا شوید.

برای خارج شدن از سیستم Chromebook و خاموش کردن آن، با نحوه خروج از سیستم و خاموش کردن آشنا شوید.

اگر ازطریق یکی از سرویس‌های Google، مانند Gmail، به حساب Google وارد شوید، به‌طور خودکار به سیستم Chrome وارد خواهید شد. اگر نمی‌خواهید هیچ‌گاه به سیستم Chrome وارد شوید، می‌توانید ورود به سیستم Chrome را خاموش کنید.

مقاله‌های مرتبط