Đăng nhập và đồng bộ hoá trong Chrome

Khi đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google, bạn có thể đồng bộ hoá thông tin trên tất cả thiết bị và sử dụng các tính năng bổ sung của Chrome.

Khi bạn đăng nhập

Đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hoá

Để đăng nhập vào Chrome và bật tính năng đồng bộ hoá, bạn phải có Tài khoản Google.

Lưu ý quan trọng: Chỉ bật tính năng Chrome sync trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ khách.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Bật tính năng đồng bộ hoá....

  • Nếu chưa đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 4. Nhấp vào Có, tôi đồng ý.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đồng bộ hoá nhiều tài khoản hoặc nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, hãy tìm hiểu cách thêm hồ sơ trong Chrome.

Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hoá

Nếu tắt tính năng đồng bộ hoá, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu trang, nhật ký duyệt web, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên máy tính. Nếu bạn thay đổi bất cứ thông tin nào, các nội dung thay đổi đó sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn và không được đồng bộ hoá với các thiết bị khác.

Khi tắt tính năng đồng bộ hoá, bạn cũng sẽ đăng xuất khỏi các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Gmail.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Tính năng đồng bộ hoá đang bật.
 3. Nhấp vào Tắt.

Cách xoá thông tin đã đồng bộ hoá khỏi Tài khoản Google:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào trang chrome.google.com/sync.
 3. Cuộn đến tuỳ chọn Xoá dữ liệu và nhấp vào đó.

Để đăng xuất và tắt Chromebook, hãy tìm hiểu cách đăng xuất và tắt Chromebook.

Khi đăng nhập vào Tài khoản Google thông qua một dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào Chrome. Nếu không muốn đăng nhập vào Chrome, thì bạn có thể tắt tính năng đăng nhập vào Chrome.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính