Đồng bộ hóa dữ liệu Chrome giữa các thiết bị

Bạn chỉ nên đăng nhập Chrome từ máy tính tin cậy. Để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn, không đăng nhập nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng.

Khi bạn đã đăng nhập vào Chrome trên các thiết bị khác nhau, bạn có thể chọn đồng bộ hóa thông tin nào giữa chúng, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác. Tìm hiểu cách đăng nhập Chrome.

Quản lý hoặc thay đổi những gì được đồng bộ hóa

Máy tính
 1. Đăng nhập vào Google Chrome từ máy tính tin cậy.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của màn hình, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Dưới "Đăng nhập", nhấp vào Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.
 5. Chọn lượng thông tin mà bạn muốn đồng bộ hóa:
  • Để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu, chọn Đồng bộ hóa tất cả mọi thứ từ menu thả xuống.
  • Để chọn những mục cần đồng bộ hóa, chọn Chọn mục cần đồng bộ hóa từ danh sách thả xuống rồi chuyển đổi hộp kiểm bên cạnh từng loại dữ liệu.
 6. Dưới "Tùy chọn mã hóa", bạn có thể chọn bảo vệ thông tin của mình bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập Google của bạn hoặc cụm mật khẩu đồng bộ hóa:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa với thông tin đăng nhập Google của bạn: Tùy chọn này được chọn theo mặc định. Điều đó có nghĩa là mọi mật khẩu đã đồng bộ hóa sẽ được Google bảo mật cùng với thông tin đăng nhập Google của bạn.
  • Mã hóa tất cả các dữ liệu đã đồng bộ hóa với cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn: Chọn tùy chọn này để bảo vệ tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn với cụm mật khẩu đồng bộ hóa, bổ sung thêm một lớp bảo mật cho Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn thay đổi cài đặt này trên một thiết bị, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi đồng bộ hóa trên bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn đăng nhập. Để sửa lỗi, nhập cụm mật khẩu mới trên các thiết bị khác.
 7. Nhấp vào OK.
Điện thoại hoặc máy tính bảng Android
 1. Mở ứng dụng Google Chrome Chrome logo.
 2. Chạm vào menu Chrome 
 3. Chạm vào Cài đặt.
 4. Ở phía trên cùng, chạm vào tên tài khoản của bạn.
 5. Chạm vào tài khoản có nội dung "Đồng bộ hóa đang bật".
 1. Chọn lượng thông tin mà bạn muốn đồng bộ hóa:
  • Để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu, BẬT đồng bộ hóa tất cả mọi thứ.
  • Để chọn nội dung sẽ được đồng bộ hóa, TẮT đồng bộ hóa tất cả mọi thứ rồi chọn/bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh từng loại dữ liệu.
 2. Để chọn có bảo vệ thông tin của bạn hay không bằng thông tin bảo mật của Google hoặc một cụm mât khẩu đồng bộ hóa, chạm Mã hóa:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa với thông tin đăng nhập Google của bạn: Tùy chọn này được chọn theo mặc định. Điều đó có nghĩa là mọi mật khẩu đã đồng bộ hóa sẽ được Google bảo mật cùng với thông tin đăng nhập Google của bạn.
  • Mã hóa tất cả các dữ liệu đã đồng bộ hóa với cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn: Chọn tùy chọn này để bảo vệ tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn với cụm mật khẩu đồng bộ hóa, bổ sung thêm một lớp bảo mật cho Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn thay đổi cài đặt này trên một thiết bị, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi đồng bộ hóa trên bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn đăng nhập. Để sửa lỗi, nhập cụm mật khẩu mới trên các thiết bị khác.
iPhone và iPad
 1. Mở ứng dụng Google Chrome Chrome logo.
 2. Chạm vào menu Chrome Chrome Menu.
 3. Chạm vào Cài đặt.
 4. Chạm vào tên tài khoản của bạn.
 5. Chạm vào tài khoản có nội dung "Đồng bộ hóa đang bật".
 1. Chọn lượng thông tin mà bạn muốn đồng bộ hóa:
  • Để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu, chuyển sang BẬT đồng bộ hóa tất cả mọi thứ.
  • Để chọn nội dung sẽ được đồng bộ hóa, chuyển sang TẮT đồng bộ hóa tất cả mọi thứ rồi chọn BẬT hoặc TẮT đối với từng loại dữ liệu.
 2. Để chọn bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của Google hoặc cụm mật khẩu đồng bộ hóa, chạm Mã hóa:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa bằng thông tin đăng nhập Google của bạn: Tùy chọn này được chọn theo mặc định. Điều đó có nghĩa là mọi mật khẩu đã đồng bộ hóa sẽ được Google bảo mật cùng với thông tin đăng nhập Google của bạn.
  • Mã hóa tất cả các dữ liệu đã đồng bộ hóa với cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn: Chọn tùy chọn này để bảo vệ tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn với cụm mật khẩu đồng bộ hóa, bổ sung thêm một lớp bảo mật cho Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn thay đổi cài đặt này trên một thiết bị, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi đồng bộ hóa trên bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn đăng nhập. Để sửa lỗi, nhập cụm mật khẩu mới trên các thiết bị khác.
 3. Chạm vào Xong.

Bài viết liên quan

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?