Sử dụng dấu trang, mật khẩu và nhiều nội dung khác trên tất cả thiết bị của bạn

Khi bạn đăng nhập vào Chrome trên tất cả thiết bị của mình, thì những thông tin sau đây trên tất cả các thiết bị đó sẽ giống nhau:

 • Dấu trang
 • Lịch sử và các tab đang mở
 • Mật khẩu
 • Thẻ tín dụng và thông tin tự động điền
 • Cài đặt và tùy chọn

Hãy tìm hiểu cách đăng nhập vào Chrome.

Tùy chỉnh thông tin được đồng bộ hóa

Khi bạn đăng nhập vào Chrome, tất cả thông tin về hồ sơ của bạn sẽ được lưu vào Tài khoản Google. Nếu không muốn đồng bộ hóa mọi thứ thì bạn có thể thay đổi những thông tin mình muốn lưu.

 1. Trên một máy tính tin cậy, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, trong phần "Mọi người", hãy nhấp vào Đồng bộ hóa.
 4. Bật thông tin bạn muốn đồng bộ hóa.
Thay đổi Tài khoản Google dùng để lưu thông tin

Khi bạn chuyển đổi tài khoản đồng bộ hóa, thì tất cả dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các thông tin đã đồng bộ hóa khác sẽ được sao chép sang tài khoản mới.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, trong phần "Mọi người", hãy nhấp vào Đăng xuất.
 4. Nhấp vào Đăng xuất.
 5. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 6. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn muốn đồng bộ hóa với.
 7. Chọn Đây chính là tôi.
 8. Nhấp vào Tiếp tục.

Nếu một người khác đang đăng nhập hoặc bạn muốn giữ dữ liệu của mình riêng biệt, hãy nhấp vào Đây không phải là tôi. Một hồ sơ sẽ được tạo cho tài khoản của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách chia sẻ Chrome và giữ thông tin của bạn riêng biệt.

Sử dụng lịch sử Chrome để cá nhân hóa Google

Theo mặc định, lịch sử Chrome được lưu vào Tài khoản Google của bạn cũng sẽ được thêm vào phần Hoạt động web và ứng dụng. Hoạt động của bạn có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các sản phẩm khác của Google, chẳng hạn như Tìm kiếm hoặc quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể nhìn thấy một tin bài được đề xuất trong nguồn cấp dữ liệu dựa trên lịch sử Chrome của bạn.

Bạn luôn có thể kiểm soát Hoạt động web và ứng dụng của mình tại Tài khoản của tôi. Hãy tìm hiểu thêm về cách xem và kiểm soát Hoạt động web và ứng dụng.

Nếu không muốn cá nhân hóa các sản phẩm của Google, bạn vẫn có thể sử dụng đám mây của Google để lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu Chrome mà không cho phép Google đọc bất kỳ dữ liệu nào của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách giữ thông tin của bạn riêng tư.

Bảo mật thông tin của bạn

Bạn có thể sử dụng đám mây của Google để lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu Chrome mà không cho phép Google đọc dữ liệu đó khi sử dụng cụm mật khẩu.

Bạn có thể sử dụng cụm mật khẩu nếu muốn. Dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn luôn được bảo vệ bằng mã hóa trong khi truyền tải.

Tạo cụm mật khẩu

Khi có cụm mật khẩu đồng bộ hóa thì:

 • Bạn sẽ cần cụm mật khẩu mỗi khi đăng nhập vào thiết bị mới.
 • Bạn sẽ cần nhập cụm mật khẩu mới trên thiết bị mà mình đã đăng nhập.
 • Nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ không hiển thị đề xuất dựa trên các trang web bạn duyệt trong Chrome.
 • Bạn không thể xem mật khẩu đã lưu của mình trên passwords.google.com hoặc sử dụng Smart Lock cho Mật khẩu.
 • Tất cả lịch sử của bạn sẽ không đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị. Chỉ những địa chỉ web mà bạn nhập trong thanh địa chỉ của Chomre sẽ đồng bộ hóa.

Cách tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa:

Bước 1: Đăng nhập vào Chrome

 1. Trên một máy tính tin cậy, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tên hoặc biểu tượng Mọi người Mọi người.
 3. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.

Bước 2: Tạo một cụm mật khẩu

 1. Trong Chrome, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 2. Ở trên cùng, trong phần "Mọi người", hãy nhấp vào Đồng bộ hóa.
 3. Trong phần "Tùy chọn mã hóa", hãy chọn Mã hóa dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
 4. Nhập cụm mật khẩu và xác nhận.
 5. Nhấp vào Lưu.
Đặt lại cụm mật khẩu bạn đã quên

Khi bạn thay đổi cụm mật khẩu đồng bộ hóa thì tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi máy chủ của Google và tất cả máy tính cũng như thiết bị được đồng bộ hóa sẽ bị đăng xuất.

Dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác sẽ không bị xóa khỏi Chrome trên thiết bị của bạn. Khi bạn đăng nhập lại vào Chrome trên thiết bị đó thì tất cả thông tin của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ hóa lại.

Bước 1: Xóa cụm mật khẩu đồng bộ hóa

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Đi đến Trang tổng quan Google.
 3. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Đặt lại đồng bộ hóa.
 4. Xác nhận bằng cách nhấp vào OK.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút có tên bạn hoặc biểu tượng Mọi người Mọi người.
 6. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 7. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
  • Nếu đăng nhập vào Chrome bằng tài khoản của trường học hoặc cơ quan thì có thể bạn đã đăng nhập rồi.

Quá trình đồng bộ hóa sẽ bắt đầu lại và bạn sẽ không có cụm mật khẩu đồng bộ hóa nữa.

Bước 2: Tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa mới (tùy chọn)

 1. Trong Chrome, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 2. Ở trên cùng, trong phần "Mọi người", hãy nhấp vào Đồng bộ hóa.
  • Nếu bạn đăng nhập vào Chrome bằng tài khoản của trường học hoặc cơ quan thì hãy nhấp vào Thiết lập đồng bộ hóa.
 3. Trong phần "Tùy chọn mã hóa", hãy chọn Mã hóa dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn.
 4. Nhập cụm mật khẩu và xác nhận.
 5. Nhấp vào Lưu.

Khi bạn hoàn tất, hãy đăng nhập lại vào tất cả các thiết bị khác của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách đăng nhập vào Chrome tại đây.

Xem thông tin Chrome của bạn trên tất cả thiết bị

Để xem dấu trang, mật khẩu và nhiều nội dung khác, hãy đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google của bạn.

Xem và quản lý dấu trang của bạn
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 4. Ở bên trái, bạn sẽ thấy các thư mục chứa tất cả dấu trang của mình.
Xem các trang web bạn đã truy cập trước đây
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Lịch sử tiếp đến Lịch sử.

Nếu sử dụng cụm mật khẩu đồng bộ hóa, thì bạn sẽ chỉ thấy những trang web mình đã truy cập trên thiết bị khác nếu đã nhập các địa chỉ web đó vào thanh tìm kiếm.

Xem các tab đang mở trên thiết bị khác
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Lịch sử tiếp đến Lịch sử.
 4. Ở bên trái, hãy nhấp vào Tab từ các thiết bị khác.
Xem mật khẩu đã lưu
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào passwords.google.com.
 3. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 4. Trong phần "Mật khẩu đã lưu", bạn sẽ thấy tất cả mật khẩu của mình.

Bằng việc đồng bộ hóa mật khẩu đã lưu vào Chrome, bạn cũng sẽ thấy các mật khẩu đó khi đăng nhập vào ứng dụng Android. Tìm hiểu thêm về cách đồng bộ hóa mật khẩu.

Xem các địa chỉ và thẻ tín dụng đã lưu
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong mục "Mật khẩu và biểu mẫu", hãy nhấp vào Cài đặt tự động điền.

Tìm hiểu thêm về cách điền biểu mẫu tự động.

Xem các tiện ích
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác tiếp đến Tiện ích.
 

Các thay đổi đối với cài đặt sẽ được cập nhật trên tất cả thiết bị của bạn. Các chủ đề và ứng dụng mới sẽ được thêm vào tất cả máy tính của bạn.

Khắc phục sự cố về đồng bộ hóa

Nếu đang dùng phiên bản Chrome cũ thì thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp sự cố khi đồng bộ hóa. Hãy cập nhật lên phiên bản Chrome mới nhất.

Bạn cũng có thể đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi Chrome.
Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?