Đồng bộ hóa dữ liệu Chrome giữa các thiết bị

Khi đã đăng nhập vào Chrome trên các thiết bị khác nhau thì bạn có thể đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các thông tin khác giữa các thiết bị đó. Tìm hiểu cách đăng nhập vào Chrome.

Cách giúp bảo mật dữ liệu của bạn:

 • Chỉ đăng nhập vào Chrome từ máy tính đáng tin cậy.
 • Không đăng nhập vào Chrome trên máy tính công cộng.

Chọn nội dung cần đồng bộ hóa

 1. Đăng nhập vào Google Chrome từ máy tính tin cậy.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng bạn thấy: Menu Menu hoặc Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Trong phần "Đăng nhập", nhấp vào Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.
 5. Chọn thông tin bạn muốn đồng bộ hóa:
  • Để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống tiếp đến Đồng bộ hóa tất cả mọi thứ.
  • Để chọn nội dung sẽ được đồng bộ hóa, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống tiếp đến Chọn nội dung cần đồng bộ hóa. Sau đó, hãy chọn các hộp mong muốn.
 6. Trong phần "Tùy chọn mã hóa", bạn có thể chọn cách bảo vệ thông tin của mình:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa bằng thông tin đăng nhập Google của bạn có nghĩa là mọi mật khẩu đã đồng bộ hóa sẽ được Google bảo mật bằng thông tin đăng nhập Google của bạn.
  • Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn có nghĩa là không một ai có thể đọc dữ liệu đã mã hóa của bạn trừ khi họ biết cụm mật khẩu.
 7. Nhấp vào OK.

Bạn đang sử dụng Chromebook? Tìm hiểu cách đồng bộ hóa thông tin giữa các Chromebook

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?