Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Đồng bộ hóa dữ liệu Chrome giữa các thiết bị

Khi đăng nhập vào Chrome trên các thiết bị khác nhau, bạn có thể đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác giữa các thiết bị đó. Tìm hiểu cách đăng nhập vào Chrome.

Cách giữ dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư:

 • Chỉ đăng nhập vào Chrome từ thiết bị đáng tin cậy.
 • Không đăng nhập vào Chrome trên thiết bị dùng chung hoặc công cộng.

Chọn nội dung cần đồng bộ hóa và cách bảo vệ nội dung đó

Theo mặc định, khi bạn đăng nhập vào Chrome, tất cả dữ liệu Chrome sẽ được đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn. Dữ liệu này bao gồm dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các thông tin khác.

Nếu không muốn đồng bộ hóa mọi thứ, bạn cũng có thể chọn những loại dữ liệu Chrome cần đồng bộ hóa.

 1. Trên một máy tính đáng tin cậy, mở Chrome và đăng nhập.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở gần phía trên cùng, nhấp vào Đồng bộ hóa.
 4. Chọn thông tin bạn muốn đồng bộ hóa:Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa bằng tên người dùng và mật khẩu Google của bạn
  • Để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu, bật Đồng bộ hóa tất cả​.
  • Để chọn nội dung sẽ được đồng bộ hóa, tắt Đồng bộ hóa tất cả​. Sau đó, chọn các hộp bạn muốn.
 5. Trong phần "Tùy chọn mã hóa", chọn cách bảo vệ thông tin của bạn:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa với tên người dùng và mật khẩu Google của bạn có nghĩa là mọi mật khẩu đã đồng bộ hóa được Google bảo mật bằng thông tin đăng nhập Google của bạn.
  • Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn có nghĩa là mọi mật khẩu đã đồng bộ hóa cùng với toàn bộ dữ liệu Chrome khác được bảo mật bằng cụm mật khẩu. Không một ai có thể đọc dữ liệu đã mã hóa của bạn trừ khi họ biết cụm mật khẩu đó.

Bạn đang sử dụng Chromebook? Tìm hiểu cách đồng bộ hóa thông tin giữa các Chromebook

Cá nhân hóa trải nghiệm Google của bạn với lịch sử trình duyệt

Cài đặt Hoạt động web và ứng dụng trên Google bao gồm tùy chọn để lưu trữ lịch sử duyệt web trên Chrome đã đồng bộ hóa dưới dạng một phần của hoạt động bạn đã lưu.

Hoạt động này có thể được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các sản phẩm khác của Google, như Tìm kiếm hoặc quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể nhìn thấy một bài tin tức được đề xuất trong nguồn cấp dữ liệu dựa trên lịch sử Chrome của bạn.

Bạn luôn có thể kiểm soát và xem lại hoạt động của mình tại Tài khoản của tôi.

Nếu không muốn cá nhân hóa các sản phẩm Google, bạn vẫn có thể sử dụng đám mây của Google để lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu của mình mà không cho phép Google đọc bất kỳ dữ liệu nào. Để thêm lớp mã hóa bổ sung, hãy thiết lập cụm mật khẩu đồng bộ hóa.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?