Lý do đăng nhập vào Chrome

Khi đã đăng nhập vào Chrome trên các thiết bị khác nhau, bạn có thể chọn thông tin sẽ đồng bộ hóa giữa các thiết bị đó -- chẳng hạn như ứng dụng, dấu trang, lịch sử và tiện ích của bạn.

Để tìm hiểu cách tùy chỉnh cài đặt đồng bộ hóa, hãy chọn thiết bị của bạn dưới đây:

Máy tính
 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu .
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Dưới "Đăng nhập", nhấp vào nút Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao.
 4. Trong menu thả xuống, chọn lượng thông tin bạn muốn đồng bộ hóa. Bạn có hai tùy chọn:
  • Đồng bộ hóa mọi thứ: Tất cả các thông tin trong hộp kiểm sẽ đồng bộ hóa.
  • Chọn nội dung sẽ đồng bộ hóa: Đánh dấu thông tin bạn muốn đồng bộ hóa bằng hộp kiểm.
 5. Trong "Tùy chọn mã hóa", chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Mã hóa mật khẩu đã đồng bộ hóa bằng thông tin đăng nhập Google của bạn: Tùy chọn này được chọn theo mặc định. Điều đó nghĩa là mọi mật khẩu đã đồng bộ hóa sẽ được tài khoản Google của bạn giữ bảo mật.
  • Mã hóa tất cả dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn: Chọn tùy chọn này để bảo vệ tất cả các dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa.
  Lưu ý: Nếu bạn thay đổi cài đặt này trên một máy tính, bạn có thể nhận được thông báo lỗi đồng bộ hóa trên bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn đã đăng nhập. Để khắc phục lỗi này, hãy nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa mới trên các thiết bị khác.

 6. Nếu đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cụm mật khẩu đồng bộ hóa đó. (Bạn quên cụm mật khẩu của mình? Bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.)
 7. Nhấp vào OK.
Chromebook Thiết bị Android
 1. Mở menu Chrome.
  Đó có thể là biểu tượng hoặc nút trên điện thoại của bạn. Biểu tượng hoặc nút có dạng như sau More hoặc Menu.
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Ở phía trên cùng, chạm vào tên tài khoản của bạn.
 4. Chạm lại vào tài khoản bạn đã đăng nhập.
 5. Sử dụng thanh trượt màu lam ở đầu màn hình để BẬT đồng bộ hóa.
 6. Nếu bạn không muốn đồng bộ hóa mọi thứ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Đồng bộ hóa mọi thứ. Sau đó, chọn dữ liệu bạn muốn đồng bộ hóa.
 7. Chạm vào Mã hóa để chọn sử dụng mật khẩu tài khoản Google của bạn hay cụm mật khẩu tùy chỉnh để bảo vệ dữ liệu của bạn.
iPhone hoặc iPad
 1. Chạm vào menu ChromeChrome menu.
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm vào tên tài khoản của bạn.
 4. Chạm vào Đồng bộ hóa.
 5. Chuyển thanh trượt Đồng bộ hóa sang vị trí BẬT.
 6. Chọn lượng thông tin mà bạn muốn đồng bộ hóa:
  • Để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu, chuyển thanh trượt Đồng bộ hóa mọi thứ sang vị trí BẬT.
  • Để chọn nội dung sẽ được đồng bộ hóa, chuyển thanh trượt Đồng bộ hóa mọi thứ sang vị trí TẮT, rồi chọn BẬT hoặc TẮT cho mỗi loại thông tin.
 7. Chạm vào Xong.

Các bài viết liên quan

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?