Pristup oznakama, zaporkama i drugim podacima na svim vašim uređajima

Kada se prijavite u Chrome na svojim uređajima, u svima se prikazuju isti podaci:

 • oznake
 • povijest i otvorene kartice
 • zaporke
 • podaci automatskog popunjavanja i kreditne kartice
 • postavke i preferencije.

Saznajte kako se prijaviti u Chrome.

Određivanje podataka za sinkronizaciju

Kada se prijavite u Chrome, svi podaci s vašeg profila spremaju se na vaš Google račun. Ako ne želite sinkronizirati sve, možete odabrati koji će se podaci spremati.

 1. Otvorite Chrome na pouzdanom računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri vrhu, pod stavkom "Osobe", kliknite stavku Sinkroniziraj.
 4. Uključite podatke koje želite sinkronizirati.
Promjena Google računa na koji se spremaju podaci

Kada promijenite račun za sinkronizaciju, sve vaše oznake, povijest, zaporke i drugi sinkronizirani podaci kopirat će se na vaš novi račun.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri vrhu, pod stavkom "Osobe", kliknite Odjava.
 4. Kliknite opciju Odjava.
 5. Kliknite Prijava u Chrome.
 6. Prijavite se Google računom s kojim želite sinkronizirati podatke.
 7. Odaberite To sam bio ja.
 8. Kliknite Nastavi.

Ako se prijavljuje netko drugi ili želite da vaši podaci budu odvojeni, kliknite To nisam bio ja. Izradit će se profil za vaš račun. Saznajte više o tome kako dijeliti Chrome i odvojiti podatke.

Upotreba povijesti u Chromeu za prilagodbu Googlea

Povijest iz Chromea koja se sprema na vaš Google račun prema zadanim se postavkama sprema i u vašu Aktivnost na webu i u aplikacijama. Ta se aktivnost može upotrebljavati za prilagodbu vašeg doživljaja na drugim Googleovim proizvodima, kao što su Pretraživanje ili oglasi. Na primjer, na temelju povijesti u Chromeu možete vidjeti preporuku za vijesti na feedu.

Svoju Aktivnost na webu i u aplikacijama možete uvijek kontrolirati na stranici Moj račun. Saznajte više o prikazu i kontroli Aktivnosti na webu i u aplikacijama.

Ako ne želite prilagođavati Googleove proizvode, Googleov oblak možete upotrebljavati za pohranu i sinkronizaciju podataka iz Chromea, a da ih pritom Google ne može pročitati. Saznajte više o zaštiti privatnosti vaših podataka.

Zaštita privatnosti podataka

Uz šifru možete pohranjivati svoje podatke u Googleovom oblaku i sinkronizirati ih, a da ih pritom Google ne može pročitati.

Šifre nisu obavezne. Vaši su sinkronizirani podaci uvijek zaštićeni enkripcijom prilikom prijenosa.

Izrada nove šifre

Kada imate šifru za sinkronizaciju:

 • Šifra će vam biti potrebna prilikom prijave na nekom novom uređaju.
 • Novu ćete šifru morati unijeti na uređajima na kojima ste već prijavljeni.
 • Vaš feed neće prikazivati prijedloge na temelju web-lokacija koje pregledavate u Chromeu.
 • Nećete moći pregledavati svoje spremljene zaporke na stranici passwords.google.com niti upotrebljavati Smart Lock za zaporke.
 • Vaša se povijest neće sinkronizirati u cijelosti na svim uređajima. Sinkronizirat će se samo web-adrese koje unosite u adresnu traku u Chromeu.

Da biste izradili šifru za sinkronizaciju:

1. korak: prijavite se u Chrome

 1. Otvorite Chrome na pouzdanom računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite ime ili Osobe Osobe.
 3. Kliknite Prijava u Chrome.
 4. Prijavite se svojim Google računom.

Korak 2: izradite šifru

 1. U gornjem desnom kutu Chromea kliknite Više Više a zatim Postavke.
 2. Pri vrhu, pod stavkom "Osobe", kliknite stavku Sinkroniziraj.
 3. Pod stavkom "Opcije šifriranja" odaberite Šifriranje sinkroniziranih podataka vlastitom šifrom za sinkronizaciju.
 4. Unesite i potvrdite šifru.
 5. Kliknite Spremi.
Poništavanje zaboravljene šifre

Kada promijenite šifru za sinkronizaciju, s Googleovih poslužitelja izbrisat će se svi vaši podaci, a vaša će se sinkronizirana računala i uređaji odjaviti.

Vaše oznake, povijest, zaporke i druge postavke neće se izbrisati iz Chromea na uređaju. Kada se ponovo prijavite u Chrome na tom uređaju, svi vaši podaci ponovo će se početi sinkronizirati.

1. korak: uklanjanje šifre za sinkronizaciju

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Otvorite Google nadzornu ploču.
 3. Pri dnu kliknite Poništi sinkronizaciju.
 4. Da biste potvrdili, kliknite U redu.
 5. U gornjem desnom kutu kliknite gumb sa svojim imenom ili Osobe Osobe.
 6. Kliknite Prijavite se u Chrome.
 7. Prijavite se svojim Google računom.
  • Ako ste prijavljeni u Chrome školskim ili poslovnim računom, možda već jeste prijavljeni.

Sinkronizacija će se ponovo pokrenuti i više nećete imati šifru za sinkronizaciju.

2. korak: izrada nove šifre za sinkronizaciju (izborno)

 1. U gornjem desnom kutu Chromea kliknite Više Više a zatim Postavke.
 2. Pri vrhu, pod stavkom "Osobe", kliknite stavku Sinkroniziraj.
  • Ako ste prijavljeni u Chrome školskim ili poslovnim računom, kliknite Postavljanje sinkronizacije.
 3. Pod stavkom "Opcije šifriranja" odaberite Šifriranje sinkroniziranih podataka vlastitom šifrom za sinkronizaciju.
 4. Unesite i potvrdite šifru.
 5. Kliknite Spremi.

Kada budete gotovi, ponovo se prijavite na svojim ostalim uređajima. Saznajte kako se prijaviti u Chrome.

Prikaz Chromeovih podataka na svim vašim uređajima

Za prikaz oznaka, zaporki i drugih podataka prijavite se u Chrome svojim Google računom.

Prikaz oznaka i upravljanje njima
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Oznake a zatim Upravitelj oznaka.
 4. S lijeve strane prikazuju se mape sa svim vašim oznakama.
Prikaz posjećenih web-lokacija
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Povijest a zatim Povijest.

Ako upotrebljavate šifru za sinkronizaciju, web-lokacije koje ste posjetili na drugim uređajima vidjet ćete samo ako ste unijeli njihove web-adrese u traku za pretraživanje.

Prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Povijest a zatim Povijest.
 4. S lijeve strane kliknite Kartice s drugih uređaja.
Pregled spremljenih zaporki
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Otvorite passwords.google.com.
 3. Prijavite se na svoj Google račun.
 4. U odjeljku "Spremljene zaporke" prikazuju se sve vaše zaporke.

Spremljene zaporke koje sinkronizirate s Chromeom bit će vam dostupne i prilikom prijave u neku Android aplikaciju. Saznajte više o sinkroniziranju zaporki.

Prikaz spremljenih adresa i kreditnih kartica
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri dnu kliknite Napredno.
 4. U odjeljku "Zaporke i obrasci" kliknite Postavke automatskog popunjavanja.

Saznajte više o automatskom popunjavanju obrazaca.

Prikaz proširenja
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Više alata a zatim Proširenja.
 

Promjene postavki ažurirat će se na svim vašim uređajima. Nove teme i aplikacije dodat će se na sva vaša računala.

Rješavanje problema sa sinkronizacijom

Chrome ponekad ima poteškoća sa sinkronizacijom na starijim verzijama. Ažurirajte Chrome na najnoviju verziju.

Možete se i prijaviti u Chrome ili odjaviti iz njega.