Получаване на отметките, паролите ви и др. на всичките ви устройства

Когато включите синхронизирането, ще видите една и съща информация на всичките си устройства:

 • отметките;
 • историята и отворените раздели;
 • паролите;
 • информацията за плащане;
 • адресите, телефонните номера и др.;
 • настройките и предпочитанията.
Когато сте влезли в Chrome с профила си в Google, но не сте включили синхронизирането, имате достъп и до:
 • данните за плащане, които сте запазили в Google Pay;
 • паролите, които сте запазили в профила си в Google.

Избиране на информацията, която да се синхронизира

Когато включите синхронизирането, цялата информация от потребителския ви профил се запазва в профила ви в Google. Ако не искате всичко да се синхронизира, можете да промените това, кои данни да се запазват.

 1. Отворете Chrome на надежден компютър.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Вие и Google и след това Синхронизиране и услуги на Google.
  • За да видите какво се синхронизира, изберете Преглед на синхронизираните ви данни.
 4. Под „Синхронизиране“ кликнете върху Управление на синхронизираните данни.
 5. Изберете опцията за синхронизиране:
  • Изберете Синхронизиране на всичко , за да се синхронизират всичките ви данни.
  • Изберете Персонализиране на синхронизирането, за да изберете кои данни да се синхронизират.
Промяна на профила в Google, в който запазвате информация

Когато превключите профила си за синхронизиране, отметките, историята, паролите и другата ви синхронизирана информация се копират в новия профил.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно изберете „Още“ Организиране и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Вие и Google в горната част.
 4. Изберете Изключване and then Изключване.
 5. Кликнете върху Вие и Google и след това Включване на синхронизирането.
 6. Влезте в профила в Google, с който искате да синхронизирате.
 7. Изберете Да, ще участвам.

Ако друг човек е влязъл в профила си или искате да съхранявате данните си отделно, можете да създадете нов потребителски профил в браузъра. Научете повече за това как да споделяте Chrome и да съхранявате информацията си отделно.

Използване на историята ви в Chrome за персонализиране на услугите на Google

По подразбиране историята в Chrome, която се запазва в профила ви в Google, се добавя и към Активност в мрежата и приложенията. Активността ви може да се използва за персонализиране на практическата ви работа в други продукти на Google, като например Търсене или Реклами. Възможно е например да видите новинарски материал, препоръчан в емисията ви въз основа историята ви в Chrome.

Винаги можете да управлявате Активност в мрежата и приложенията от профила си в Google. Научете повече за преглеждането и контролирането на тази настройка.

Ако не искате да персонализирате ползваните от вас продукти на Google, пак можете да използвате облака ни, за да съхранявате и синхронизирате данните си в Chrome, без да разрешавате на Google да чете информацията ви. Научете повече за това, как да запазите информацията си частна.

Запазване на информацията ви частна

Посредством пропуск можете да използвате облака на Google, за да съхранявате и синхронизирате данните си в Chrome, без Google да има достъп до тях. Начините на плащане и адресите ви от Google Pay не се шифроват чрез пропуск.

Задаването на пропуск не е задължително. При прехвърляне синхронизираните ви данни винаги са защитени чрез шифроване.

Ако имате проблеми със синхронизирането посредством пропуска си, може да се наложи да актуализирате Google Chrome до най-новата версия.

Създаване на пропуск

Когато имате пропуск за синхронизиране:

 • Той ще ви е необходим винаги когато включвате синхронизирането на ново устройство.
 • Ще трябва да въведете новия си пропуск на устройствата, на които синхронизирането вече е включено.
 • В емисията ви няма да се показват предложения въз основа на сайтовете, в които сърфирате с Chrome.
 • Няма да можете да преглеждате запазените си пароли на адрес passwords.google.com, нито да използвате Smart Lock за пароли.
 • На устройствата ви няма да се синхронизира цялата ви история, а само уеб адресите, които въвеждате в адресната лента на Chrome.

За да създадете пропуск за синхронизиране:

Стъпка 1: Включете синхронизирането

Ако вече сте влезли в Chrome, първо включете синхронизирането, за да създадете пропуск.

Стъпка 2: Създайте пропуск

 1. Горе вдясно на Chrome кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 2. Кликнете върху Вие и Google и след това Синхронизиране.
 3. Кликнете върху Опции за шифроване и след това Шифроване на синхронизираните данни със собствения ви пропуск за синхронизиране. Това не включва начините на плащане и адресите от Google Pay.
 4. Въведете пропуск и го потвърдете.
 5. Кликнете върху Запазване.
Повторно задаване на пропуска ви

Когато промените пропуска си за синхронизиране, всичките ви данни ще бъдат изтрити от сървърите на Google и ще излезете от профила си на компютрите и устройствата, на които сте влезли в него. Това не включва начините на плащане и адресите от Google Pay.

Отметките, историята, паролите и другите ви настройки няма да бъдат изтрити от Chrome на устройството ви. Когато отново включите синхронизирането, информацията ви ще се запазва на всичките ви устройства.

Стъпка 1: Премахване на пропуска за синхронизиране

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Отворете Google Табло за управление.
 3. Най-долу кликнете върху Нулиране на синхронизирането.
 4. Потвърдете, като кликнете върху OK.
 5. Включете синхронизирането отново.

Синхронизирането ще се възобнови и вече няма да имате пропуск за него.

Стъпка 2: Създаване на нов пропуск за синхронизиране (незадължително)

 1. Горе вдясно на Chrome кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 2. Кликнете върху Вие и Google и след това Синхронизиране.
 3. Кликнете върху Опции за шифроване и след това Шифроване на синхронизираните данни със собствения ви пропуск за синхронизиране. Това не включва начините на плащане и адресите от Google Pay.
 4. Въведете пропуск и го потвърдете.
 5. Кликнете върху Запазване.

Когато приключите, включете отново синхронизирането на другите си устройства. Научете как да активирате функцията в Chrome.

Преглед на информацията ви в Chrome на всичките ви устройства

След като включите синхронизирането, можете да виждате информация, която сте запазили на други устройства. Когато сте влезли в Chrome, имате достъп и до запазените в профила ви в Google пароли и до данните за плащане от Google Pay.

Преглед и управление на отметките ви
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху Отметки и след това Диспечер на отметките.
 4. Отляво ще видите папките с всичките си отметки.
Преглед на посетените от вас сайтове
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху История и след това История.

Ако използвате пропуск за синхронизиране, ще виждате сайтовете, които сте посетили на други устройства, само ако въведете съответния уеб адрес в лентата за търсене.

Преглед на разделите, отворени на други устройства
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху История и след това История.
 4. Вляво кликнете върху Раздели от други устройства.
Преглед на запазените ви пароли
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху иконата на потребителския профил Потребителски профил и след това „Пароли“ Пароли.
  • Ако не можете да намерите иконата за пароли, горе вдясно на екрана кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки и след това Автоматично попълване и след това Пароли.
 3. Под „Запазени пароли“ ще намерите всичките си пароли.

Когато синхронизирате запазените пароли с Chrome, можете да ги намерите при влизане в приложение за Android. Научете повече за това как да синхронизирате паролите.

Преглед на запазените ви начини на плащане и адреси
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху иконата на потребителския профил Потребителски профил и след това „Начини на плащане“ Начини на плащане или „Адреси и др.“ Адреси и др..

Научете повече за автоматичното попълване на формуляри.

Преглед на разширенията ви
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху Още инструменти и след това Разширения.

Промените в настройките ви ще се синхронизират на всичките ви устройства. Новите теми и приложения ще се добавят към всичките ви компютри.

Отстраняване на проблеми със синхронизирането

Ако използвате по-стара версия на Chrome, понякога възникват затруднения при синхронизирането. Актуализирайте браузъра до най-новата версия.

Също така можете да включите или изключите синхронизирането в Chrome.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
237
false