Получаване на отметките, паролите ви и др. на всичките ви устройства

Когато включите синхронизирането, ще видите една и съща информация на всичките си устройства:

 • отметките;
 • историята и отворените раздели;
 • паролите;
 • данните и кредитните карти във функцията за автоматично попълване;
 • настройките и предпочитанията.

Избиране на информацията, която да се синхронизира

Когато включите синхронизирането, цялата информация от потребителския ви профил се запазва в профила ви в Google. Ако не искате всичко да се синхронизира, можете да промените това, кои данни да се запазват.

 1. Отворете Chrome на надежден компютър.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 3. Под „Хора“ кликнете върху Синхронизиране и услуги на Google.
 4. Под „Синхронизиране“ кликнете върху Управление на синхронизирането.
 5. Изключете опцията „Синхронизиране на всичко“.
 6. Изключете данните, които не искате да се синхронизират с профила ви.
Промяна на профила в Google, в който запазвате информация

Когато превключите профила си за синхронизиране, отметките, историята, паролите и другата ви синхронизирана информация ще бъдат копирани в новия профил.

 1. Отворете Chrome Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 3. В горната част под „Хора“ кликнете върху Изключване и след това Изключване.
 4. Под „Хора“ кликнете върху Включване на синхронизирането.
 5. Влезте в профила в Google, с който да се синхронизират данните.
 6. Кликнете върху Включване.

Ако и друг човек влиза в браузъра с профила си или искате да съхранявате данните си отделно, кликнете върху Това не бях аз. За профила ще бъде създаден различен потребителски профил. Научете повече за това как да споделяте Chrome и да съхранявате информацията си отделно.

Използване на историята ви в Chrome за персонализиране на услугите на Google

По подразбиране историята в Chrome, която се запазва в профила ви в Google, се добавя и към Активност в мрежата и приложенията. Активността ви може да се използва за персонализиране на практическата ви работа в други продукти на Google, като например Търсене или Реклами. Възможно е например да видите новинарски материал, препоръчан в емисията ви въз основа историята ви в Chrome.

Винаги можете да управлявате Активност в мрежата и приложенията от профила си в Google. Научете повече за преглеждането и контролирането на тази настройка.

Ако не искате да персонализирате ползваните от вас продукти на Google, пак можете да използвате облака ни, за да съхранявате и синхронизирате данните си в Chrome, без да разрешавате на Google да чете информацията ви. Научете повече за това, как да запазите информацията си частна.

Запазване на информацията ви частна

Посредством пропуск можете да използвате облака на Google, за да съхранявате и синхронизирате данните си в Chrome, без Google да има достъп до тях. Начините на плащане и адресите ви от Google Pay не се шифроват чрез пропуск.

Задаването на пропуск не е задължително. При прехвърляне синхронизираните ви данни винаги са защитени чрез шифроване.

Ако имате проблеми със синхронизирането посредством пропуска си, може да се наложи да актуализирате Google Chrome до най-новата версия.

Създаване на пропуск

Когато имате пропуск за синхронизиране:

 • Той ще ви е необходим винаги когато влизате в профила си на ново устройство.
 • Ще трябва да въведете новия си пропуск на устройствата, на които вече сте влезли в профила си.
 • В емисията ви няма да се показват предложения въз основа на сайтовете, в които сърфирате с Chrome.
 • Няма да можете да преглеждате запазените си пароли на адрес passwords.google.com, нито да използвате Smart Lock за пароли.
 • На устройствата ви няма да се синхронизира цялата ви история, а само уеб адресите, които въвеждате в адресната лента на Chrome.

За да създадете пропуск за синхронизиране:

Стъпка 1: Включете синхронизирането

Ако вече сте влезли в Chrome, първо включете синхронизирането, за да създадете пропуск.

Стъпка 2: Създайте пропуск

 1. Горе вдясно на Chrome кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 2. Кликнете върху Синхронизиране под „Хора“ в горната част.
 3. Под „Опции за шифроване“ изберете Шифроване на синхронизираните данни със собствения ви пропуск за синхронизиранеТова не включва начините на плащане и адресите от Google Pay.
 4. Въведете пропуск и го потвърдете.
 5. Кликнете върху Запазване.
Повторно задаване на пропуска ви

Когато промените пропуска си за синхронизиране, всичките ви данни ще бъдат изтрити от сървърите на Google и ще излезете от профила си на компютрите и устройствата, на които сте влезли в него. Това не включва начините на плащане и адресите от Google Pay.

Отметките, историята, паролите и другите ви настройки няма да бъдат изтрити от Chrome на устройството ви. Когато отново включите синхронизирането, информацията ви ще се запазва на всичките ви устройства.

Стъпка 1: Премахване на пропуска за синхронизиране

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Отворете Google Табло за управление.
 3. Най-долу кликнете върху Нулиране на синхронизирането.
 4. Потвърдете, като кликнете върху OK.
 5. Включете синхронизирането отново.

Синхронизирането ще се възобнови и вече няма да имате пропуск за него.

Стъпка 2: Създаване на нов пропуск за синхронизиране (незадължително)

 1. Горе вдясно на Chrome кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 2. Кликнете върху Синхронизиране под „Хора“ в горната част.
 3. Под „Опции за шифроване“ изберете Шифроване на синхронизираните данни със собствения ви пропуск за синхронизиранеТова не включва начините на плащане и адресите от Google Pay.
 4. Въведете пропуск и го потвърдете.
 5. Кликнете върху Запазване.

Когато приключите, включете отново синхронизирането на другите си устройства. Научете как да активирате функцията в Chrome

Преглед на информацията ви в Chrome на всичките ви устройства

След като включите синхронизирането, можете да виждате информация, която сте запазили на други устройства. Когато сте влезли в Chrome, може да видите и информацията си за плащане от Google Pay.

Преглед и управление на отметките ви
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху Отметки и след това Диспечер на отметките.
 4. Отляво ще видите папките с всичките си отметки.
Преглед на посетените от вас сайтове
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху История и след това История.

Ако използвате пропуск за синхронизиране, ще виждате сайтовете, които сте посетили на други устройства, само ако въведете съответния уеб адрес в лентата за търсене.

Преглед на разделите, отворени на други устройства
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху История и след това История.
 4. Вляво кликнете върху Раздели от други устройства.
Преглед на запазените ви пароли
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Посетете passwords.google.com.
 3. Влезте в профила си в Google.
 4. Под „Запазени пароли“ ще видите всичките си пароли.

Ако синхронизирате запазените пароли в Chrome, те ще са достъпни за вас и когато влизате в приложения за Android. Научете повече за синхронизирането на пароли.

Преглед на запазените ви начини на плащане и адреси
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху иконата на потребителския профил Потребителски профил и след това „Начини на плащане“ Начини на плащане или „Адреси и др.“ Адреси и др..

Научете повече за автоматичното попълване на формуляри.

Преглед на разширенията ви
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху Още инструменти и след това Разширения.

Промените в настройките ви ще се синхронизират на всичките ви устройства. Новите теми и приложения ще се добавят към всичките ви компютри.

Отстраняване на проблеми със синхронизирането

Ако използвате по-стара версия на Chrome, понякога възникват затруднения при синхронизирането. Актуализирайте браузъра до най-новата версия.

Също така можете да включите или изключите синхронизирането в Chrome.