Получаване на отметките, паролите ви и др. на всичките ви устройства

Когато влезете в Chrome, можете да запазвате информация в профила си в Google. След това имате възможност да я използвате на всички устройства, на които сте влезли със същия профил.

Когато включите синхронизирането, ще намерите една и съща информация на всичките си устройства:

 • отметките;
 • историята и отворените раздели;
 • паролите;
 • информацията за плащане;
 • адресите, телефонните номера и др.;
 • настройките и предпочитанията.
Когато сте влезли в Chrome с профила си в Google, но не сте включили синхронизирането, имате достъп и до:
 • данните за плащане, които сте запазили в Google Pay;
 • паролите, които сте запазили в профила си в Google;
 • адресите, които сте запазили в профила си в Google.

Избиране на информацията, която да се синхронизира

Когато включите синхронизирането, цялата информация от потребителския ви профил се запазва в профила ви в Google. Ако не искате всичко да се синхронизира, можете да изберете кои данни да се запазват.

 1. Отворете Chrome на надежден компютър.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Вие и Google и след това Синхронизиране и услуги на Google.
  • За да видите какво се синхронизира, изберете Преглед на синхронизираните ви данни.
 4. Под „Синхронизиране“ кликнете върху Управление на синхронизираните данни.
 5. Изберете опцията за синхронизиране:
  • Изберете Синхронизиране на всичко, за да се синхронизират всичките ви данни.
  • Изберете Персонализиране на синхронизирането, за да изберете кои данни да се синхронизират.
Промяна на профила в Google, в който запазвате информация

Когато превключите профила си за синхронизиране, отметките, историята, паролите и другата ви синхронизирана информация се копират в новия профил.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно изберете „Още“ Организиране и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Вие и Google в горната част.
 4. Изберете Изключване и след това Изключване.
 5. Кликнете върху Вие и Google и след това Включване на синхронизирането.
 6. Влезте в профила в Google, с който искате да синхронизирате.
 7. Изберете Да, ще участвам.

Ако друг човек е влязъл в профила си или искате да съхранявате данните си отделно, можете да създадете нов потребителски профил в браузъра. Научете повече за това как да споделяте Chrome и да съхранявате информацията си отделно.

Използване на историята ви в Chrome за персонализиране на услугите на Google

По подразбиране историята в Chrome, която се запазва в профила ви в Google, се добавя и към „Активност в мрежата и приложенията“. Активността ви може да се използва за персонализиране на практическата ви работа в други продукти на Google, като например Търсене или Реклами. Възможно е например да видите новинарски материал, препоръчан в емисията ви въз основа историята ви в Chrome.

Винаги можете да управлявате записите си в „Активност в мрежата и приложенията“ от профила си в Google. Научете как да намерите и управлявате тези записи.

Ако не искате да персонализирате ползваните от вас продукти на Google, пак можете да използвате облака ни, за да съхранявате данните си в Chrome, без Google да има достъп до историята ви в браузъра. Научете повече за това как да запазите информацията си частна.

Запазване на информацията ви частна посредством пропуск

Посредством пропуск можете да използвате облака на Google, за да съхранявате и синхронизирате данните си в Chrome, без Google да има достъп до тях. Начините на плащане и адресите ви от Google Pay не се шифроват чрез пропуск.

Задаването на пропуск не е задължително. За да се намали рискът от нарушение на сигурността на данните, синхронизираните ви данни винаги са защитени чрез водещо в отрасъла шифроване.

Ако имате проблеми със синхронизирането посредством пропуска си, може да се наложи да актуализирате Google Chrome до най-новата версия.

Създаване на ваш собствен пропуск

Когато имате пропуск:

 • Той ще ви е необходим винаги когато включвате синхронизирането на ново устройство.
 • Ще трябва да въведете новия си пропуск на устройствата, на които синхронизирането вече е включено.
 • В емисията ви няма да се показват предложения въз основа на сайтовете, в които сърфирате с Chrome.
 • Няма да можете да проверявате запазените си пароли на адрес passwords.google.com, нито да използвате Smart Lock за пароли.
 • На устройствата ви няма да се синхронизира цялата ви история, а само уеб адресите, които въвеждате в адресната лента на Chrome.

За да създадете пропуск за синхронизиране:

Стъпка 1: Включете синхронизирането

Ако вече сте влезли в Chrome, първо включете синхронизирането, за да създадете пропуск.

Стъпка 2: Създайте пропуск

 1. Горе вдясно на Chrome кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 2. Кликнете върху Вие и Google и след това Синхронизиране и услуги на Google.
 3. Кликнете върху Опции за шифроване и след това Шифроване на синхронизираните данни със собствения ви пропуск за синхронизиране.
 4. Въведете пропуск и го потвърдете.
 5. Кликнете върху Запазване.
Промяна или премахване на пропуска ви

Когато промените пропуска си, шифрованите с него данни се изтриват от сървърите на Google и ще излезете от профила си на всичките си устройства, на които сте влезли в него. Начините на плащане от Google Pay и адресите ви не се шифроват чрез пропуск, така че няма да бъдат изтрити.

Паролите и останалата ви информация ще бъдат изтрити от профила ви в Google.

Стъпка 1: Премахване на пропуска

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Отворете Google Табло за управление.
 3. В долната част кликнете върху Изчистване на данните и след това Изчистване.

Пояснение: Можете да възобновите запазването на данни в профила си в Google, но вече няма да имате пропуск.

Стъпка 2: Създаване на нов пропуск (незадължително)

 1. Горе вдясно на Chrome кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
 2. Кликнете върху Вие и Google и след това Синхронизиране и услуги на Google.
 3. Кликнете върху Опции за шифроване и след това Шифроване на синхронизираните данни със собствения ви пропуск за синхронизиране.
 4. Въведете пропуск и го потвърдете.
 5. Кликнете върху Запазване.

Когато приключите, можете да включите отново синхронизирането на другите си устройства. Научете как да активирате тази функция в Chrome.

Намиране на информацията ви в Chrome на всичките ви устройства

Можете да намерите информацията, която сте запазили на други устройства, след като включите синхронизирането. Когато сте влезли в Chrome, имате достъп и до:

 • паролите и адресите, запазени в профила ви в Google;
 • данните за плащане от Google Pay.
Намиране и управление на отметките ви
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Изберете „Още“ Организиране горе вдясно.
 3. Изберете Отметки и списъци и след това Показване на всички отметки.
 4. В страничния панел ще намерите папките с всичките ви отметки.
Намиране на посетените от вас сайтове
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху История и след това История.

Ако използвате пропуск, ще намирате сайтовете, които сте посетили на други устройства, само ако въведете съответния уеб адрес в адресната лентата. Научете повече за пропуските.

Намиране на разделите, отворени на други устройства
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране.
 3. Кликнете върху История и след това История.
 4. Вляво кликнете върху Раздели от други устройства.
Намиране на запазените ви пароли
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно изберете иконата на потребителския профил Потребителски профил и след това „Пароли“ Пароли.
  • Ако не намирате иконата за пароли, горе вдясно на екрана изберете „Още“ Организиране и след това Пароли и автоматично попълване и след това Google Мениджър на пароли.
 3. Под „Пароли“ ще намерите всичките си пароли.

Когато синхронизирате запазените пароли с Chrome, можете да ги намерите при влизане в профила ви в приложение за Android. Научете повече за това как да синхронизирате паролите.

Намиране на запазените начини на плащане и адреси
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху иконата на потребителския профил Потребителски профил и след това „Начини на плащане“ Начини на плащане или „Адреси и др.“ Адреси и др..

Научете повече за автоматичното попълване на формуляри.

Намиране на разширенията
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно изберете „Още“ Организиране и след това Разширения и след това Управление на разширенията.

Промените в настройките ви ще се синхронизират на всичките ви устройства. Новите теми и приложения ще бъдат добавени към всичките ви компютри.

Отстраняване на проблеми със синхронизирането

Ако използвате по-стара версия на Chrome, понякога възникват затруднения при синхронизирането. Актуализирайте браузъра до най-новата версия.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню