Slik holder Chrome bruksstatistikk og krasjrapporter privat

For å forbedre funksjoner, tjenester og ytelse har Chrome mulighet til å samle inn og sende bruksstatistikk og krasjrapporter til Google.

Noe statistikk fra Chrome-brukere finner du i brukeropplevelsesrapporten for Chrome.

Slik fungerer bruksstatistikk og krasjrapporter

Bruksstatistikk

Bruksstatistikk måler effektiviteten til nettleserfunksjoner og ytelse. Dataene som samles inn, omfatter informasjon om hvordan du bruker nettleseren, systemet, nettleserytelsen, innstillinger og preferanser. Hvis innstillingen «Bidra til å gjøre Chrome raskere og bedre» er slått på, sender Chrome bruksstatistikk til Google med jevne mellomrom.

Hvis innstillingen «Gjør søk og surfing bedre (Sender Google nettadressene til sider du besøker)» er slått på, deler Chrome i tillegg statistikk med Google om nettsteder du besøker, og hvordan du bruker dem. Chrome kan dele statistikk om synkroniserte utvidelser du installerer fra Chrome Nettmarked.

Krasjrapporter

Krasjrapporter inneholder systeminformasjon fra krasjtidspunktet. Disse rapportene kan omfatte nettadresser, aktiviteten din før krasjet og innholdet i minnet på krasjtidspunktet.

Slik beskytter vi dataene dine

Bruksstatistikk knyttes ikke til Google-kontoen din og inneholder ikke personlig identifiserende informasjon. Dette skjer når bruksstatistikk er slått på:

 • Chrome genererer en tilfeldig, unik identifikator for rapporter som sendes fra enheten din. Denne identifikatoren hjelper oss med å holde statistikk organisert uten å knytte den til personopplysningene dine. Hver gang du slår denne funksjonen på eller av, genereres en ny identifikator.
 • Hvis du er logget på Chrome og slår på synkronisering, kan bruksstatistikken inneholde informasjon som alderen og kjønnet som er oppgitt i Google-kontoen din. Ut fra denne informasjonen kan vi lage bedre produkter tilpasset den demografiske informasjonen din.

Med valgfrie innstillinger, for eksempel «Gjør søk og surfing bedre» eller synkronisering av utvidelser, kan Chrome samle inn informasjon om nettadresser og utvidelser. Chrome genererer en separat og tilfeldig unik identifikator som brukes til å sende disse dataene. Denne identifikatoren er ikke relatert til eller direkte knyttet til identifikatoren for bruksstatistikk. Når Googles tjenere mottar statistikken, lagres nettadresser som Google vet om, mens ukjente nettadresser forkastes.

Google bruker samlede data fra brukerne for å få en bedre forståelse av ytelsen til Chrome og som veiledning til å avgjøre hvilke forbedringer som skal prioriteres. Noe av denne samlede statistikken er tilgjengelig i brukeropplevelsesrapporten for Chrome.

Du har kontrollen

Chrome sender bruksstatistikk og krasjrapporter som standard. Du kan slå denne funksjonen på eller av i innstillingene.

Endre innstillinger for bruksstatistikk og krasjrapporter

Denne innstillingen er påslått som standard. Du kan slå den av når du installerer Chrome, eller i innstillingene på et senere tidspunkt. Når du slår av denne funksjonen, sender ikke Chrome bruksstatistikk til Google.

Datamaskin

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre velger du Mer Mer og så Innstillinger og så Deg og Google og så Synkronisering og Google-tjenester.
 3. Slå på eller av Bidra til å gjøre Chrome raskere og bedre.
  1. Tips: Hvis du bruker en ChromeOS-enhet, kommer du til siden for Sikkerhet og personvern-innstillinger i ChromeOS når du følger dette trinnet. Derfra velger du Personverninnstillinger og så slå på eller av Bidra til å gjøre ChromeOS raskere og bedre.

Android

 1. Åpne Chrome-appen Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger og så Google-tjenester.
 3. Slå på eller av Bidra til å gjøre Chrome raskere og bedre.

iOS

 1. Åpne Chrome-appen Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Innstillinger og så Google-tjenester.
 3. Slå på eller av Bidra til å gjøre Chrome raskere og bedre.

Endre innstillingene for «Gjør søk og surfing bedre»

Verdier knyttet til nettadresser sendes bare til Google når du slår på «Gjør søk og surfing bedre» og «Bidra til å gjøre Chrome raskere og bedre».

Datamaskin

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre velger du Mer Mer og så Innstillinger og så Deg og Google og så Synkronisering og Google-tjenester.
 3. Slå på eller av Gjør søk og surfing bedre.

Android

 1. Åpne Chrome-appen Chrome på Android-enheten din.
 2. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Innstillinger og så Google-tjenester.
 3. Slå på eller av Gjør søk og surfing bedre.

iOS

 1. Åpne Chrome-appen Chrome på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Mer Mer og så Innstillinger og så Google-tjenester.
 3. Slå på eller av Gjør søk og surfing bedre.

Tips: Hvis du slår av «Gjør søking og surfing bedre» eller «Bidra til å gjøre Chrome raskere og bedre», blir identifikatoren som sendes til Google, tilbakestilt.

Endre innstillingene for synkronisering av utvidelser

Verdier knyttet til utvidelser sendes bare til Google når synkronisering av utvidelser er påslått.

Datamaskin

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre velger du Mer Mer og så Innstillinger og så Deg og Google og så Synkronisering og Google-tjenester.
 3. Velg Administrer hva du synkronisererog såTilpass synkronisering.
 4. Slå Utvidelser på eller av.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
5243832269633723543