Automatyczne wypełnianie formularzy w Chrome

Możesz pozwolić Chrome na automatyczne wypełnianie formularzy przy użyciu zapisanych informacji – np. adresów i danych karty. Dodatkowo podczas wpisywania informacji w nowym formularzu online Chrome może Cię zapytać, czy chcesz je zapisać na swoim koncie Google.
Chrome nigdy nie udostępnia Twoich informacji bez Twojej zgody. Dowiedz się, jak Google przechowuje i chroni dane kart kredytowych
Jeśli chcesz zapisywać hasła w Chrome, dowiedz się, jak zarządzać zapisanymi hasłami
Jeśli masz problemy z zapisanymi informacjami, dowiedz się, jak rozwiązać je w Chrome.

Zapisywanie, edytowanie i usuwanie danych karty oraz adresów w Chrome

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu wybierz Profil Profil a potem Formy płatności Formy płatności lub Adresy i ustawienia Adresy i ustawienia.
 3. Dodaj, zmień lub usuń informacje: 
  • Dodawanie: obok opcji „Formy płatności” lub „Adresy” wybierz Dodaj
  • Edytowanie: na prawo od karty lub adresu kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  • Usuwanie: obok karty lub adresu wybierz Więcej Więcej a potem Usuń.

Jeśli zalogujesz się w Chrome na swoje konto Google i dodasz, zmodyfikujesz lub usuniesz adres, zmiany będą widoczne na innych urządzeniach po zalogowaniu się w Chrome na to samo konto.

Jeśli forma płatności jest zapisana w Google Pay, musisz ją edytować lub usunąć w Google Pay.

Zmienianie nazwy formy płatności w Chrome

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Profil Profil a potem Formy płatności Formy płatności.
 3. Przy opcji „Formy płatności” wybierz Dodaj lub Edytuj obok istniejącej karty.
 4. U dołu wybierz Nazwa karty.
 5. Wpisz nazwę karty. Nazwa wyświetli się po wybraniu formularza, w którym użyjesz zapisanej formy płatności.

Wskazówki:

 • Jeśli zmienisz nazwę formy płatności, pojawi się ona, gdy wybierzesz formularz, który używa zapisanej formy płatności.
 • Wskazówka: nazwy form płatności z Chrome nie są przenoszone do Google Pay. Jeśli zapisujesz dane karty w Google Pay, musisz zaktualizować je osobno.

Zapisywanie danych karty w Google Pay

Po zalogowaniu się w Chrome i podaniu formy płatności w formularzu online Chrome może zapytać, czy chcesz zapisać dane karty w Google Pay. Jeśli wyrazisz zgodę, dane karty zostaną zapisane w Google Pay. Jeśli Google Pay nie obsługuje Twojej formy płatności, Chrome może zaproponować zapisanie jej na urządzeniu.

Formy płatności zapisane w Google Pay są wyświetlane w większości formularzy online jako sugestie.

Jeśli Chrome nie oferuje zapisywania danych karty w Google Pay, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z zapisywaniem danych karty.

Tip: If you enroll a virtual card in autofill in Chrome, it appears as a suggested payment method in forms. You can either enter the virtual card CVV or verify your identity with your phone, such as with your fingerprint.
Edytowanie lub usuwanie karty kredytowej w Google Pay
 1. Wejdź na pay.google.com.
 2. Kliknij Formy płatności po lewej stronie.
 3. Znajdź kartę, którą chcesz edytować lub usunąć.
  • Edytowanie: kliknij Edytuj poniżej karty.
  • Usuwanie: kliknij Usuń poniżej karty. 
Wskazówka: pod niestandardową nazwą możesz zapisać dane karty debetowej lub kredytowej w Google Pay. Jak nazwać formę płatności
Wyłączanie zapisywania danych karty w Google Pay

Aby wyłączyć synchronizację danych karty z Google Pay:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Ty i Google a potem Synchronizacja i usługi Google.
 4. W sekcji „Synchronizacja” kliknij Zarządzanie synchronizacją.
 5. Wyłącz opcję Synchronizuj wszystko.
 6. Wyłącz Formy płatności i adresy z Google Pay.

Gdy zalogujesz się na swoje konto, Chrome może proponować zapisywanie danych karty w Google Pay nawet wtedy, gdy nie masz włączonej synchronizacji.

Gdy zalogujesz się na swoje konto Google przez jedną z usług Google, np. Gmaila, nastąpi automatyczne zalogowanie także w Chrome. Jeśli nie chcesz nigdy logować się w Chrome, możesz wyłączyć logowanie się w Chrome.

Jeśli Chrome nie proponuje już zapisania karty, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z informacjami zapisanymi w Chrome.
Na wyciągu z karty kredytowej pojawi się informacja „GOOGLE *TYMCZASOWA BLOKADA”
Gdy automatycznie dodasz lub zapiszesz kartę w Chrome, Google może zablokować niewielką kwotę w ramach autoryzacji. W ten sposób możemy sprawdzić, czy wskazana karta rzeczywiście należy do Ciebie. Google szybko wycofuje takie blokady.

Wyłączanie proponowania zapisywania danych karty i kontaktowych w Chrome

Możesz skonfigurować przeglądarkę Chrome tak, by nie zapisywała informacji kontaktowych i danych karty na urządzeniu ani nie proponowała zapisywania Twoich danych.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. U góry w sekcji „Osoby” wybierz Formy płatności Formy płatności lub Adresy i ustawienia Adresy i ustawienia.
  • Aby wyłączyć zapisywanie danych karty, wyłącz ustawienie Zapisuj i automatycznie uzupełniaj informacje o formach płatności.
  • Aby wyłączyć zapisywanie adresów i informacji kontaktowych, wyłącz ustawienie Zapisuj i automatycznie uzupełniaj adresy.
Aby wyłączyć zapisywanie haseł w Chrome, dowiedz się, jak zarządzać zapisanymi hasłami.

Zarządzanie ustawieniem „Zawsze sprawdzaj, jeśli używasz autouzupełniania”

Ważne: jest to ustawienie na poziomie urządzenia. Musisz je włączyć na każdym urządzeniu, na którym chcesz korzystać z tego ustawienia.

Aby uniemożliwić innym korzystanie z Twoich danych do płatności, gdy udostępniasz urządzenie, możesz włączyć weryfikację podczas korzystania z autouzupełniania. To ustawienie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i chronić użytkowników przed nieuczciwymi działaniami.

Włączanie i wyłączanie ustawienia „Zawsze sprawdzaj, gdy używasz autouzupełniania”
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu wybierz Profil Profil a potem Formy płatności Formy płatności.
 3. Włącz ustawienie Zawsze sprawdzaj, gdy używasz autouzupełniania.
Rozwiązywanie problemów z ustawieniem „Zawsze sprawdzaj, gdy używasz autouzupełniania”

Jeśli ustawienie jest wyszarzone i nie można go włączyć, sprawdź, czy:

 • urządzenie ma blokadę ekranu – aby móc używać tego ustawienia, musisz ją skonfigurować;
 • opcja „Zapisuj i automatycznie uzupełniaj informacje o formach płatności” jest włączona.
Wskazówka: gdy to ustawienie jest wyłączone, ze względów bezpieczeństwa od czasu do czasu weryfikujemy Twoją formę płatności.

Jeśli Chrome nie podpowiada zapisanych danych

 • Aby potwierdzić, że dane, które nie są automatycznie wypełniane, zostały zapisane: kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia Ustawienia.
 • Strona internetowa nie jest na tyle bezpieczna, aby uzyskać dostęp do tych danych z Chrome.
 • Jeśli strona jest bezpieczna, Chrome może nie wykrywać niektórych pól w formularzu.

Usuwanie zapisanych danych autouzupełniania formularzy w Chrome

Aby jednocześnie usunąć adresy, formy płatności lub inne informacje zapisane w Chrome:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Wybierz opcję Wyczyść dane przeglądania.
 4. Wybierz zakres czasu – np. „Ostatnia godzina” lub „Od początku”.
 5. W sekcji „Zaawansowane” kliknij Autouzupełnianie danych formularzy.

W ten sposób nie usuniesz danych kart ani adresów zapisanych w Google Pay. Dowiedz się, jak usunąć formę płatności z Google Pay.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7962296730299784791
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
237