Automatsko ispunjavanje obrazaca

Možete dopustiti Chromeu da u obrasce automatski unosi spremljene podatke kao što su vaša adresa ili podaci o plaćanju. Kada unesete podatke u novi obrazac online, Chrome može prikazati upit želite li ih spremiti.
Chrome nikada ne dijeli vaše podatke bez vašeg dopuštenja. Saznajte kako Google sprema i štiti podatke o kreditnim karticama.
Ako želite spremati podatke o zaporkama u Chrome, saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama
Ako i dalje imate poteškoća sa spremljenim podacima, saznajte kako riješiti poteškoće s podacima spremljenima u Chromeu.

Uređivanje ili brisanje adrese

Ako ste uključili sinkronizaciju u Chromeu, kad promijenite svoje podatke, promjene će se pojaviti na drugim vašim uređajima. Saznajte kako odabrati koji će se podaci sinkronizirati na drugim uređajima.
 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U donjem desnom kutu dodirnite Više 더보기 a zatim Postavke Postavke.
 3. Dodirnite Automatsko popunjavanje obrazaca.
 4. Uredite ili izbrišite podatke:
  • Da biste ih uredili, dodirnite unos. U gornjem desnom kutu dodirnite Uredi. Kad promijenite podatke, u gornjem desnom kutu dodirnite Gotovo.
  • Da biste ih izbrisali, u gornjem desnom kutu dodirnite Uredi. Odaberite unos. Dodirnite Izbriši a zatim Gotovo.

Sinkronizacija podataka o plaćanju s Google Payem

Ako ste uključili sinkronizaciju za kreditne kartice i adrese u Chromeu, a kupili ste nešto online, Chrome bi vas mogao pitati želite li spremiti podatke o plaćanju. Ako prihvatite, vaša će se kartica spremiti na Google Pay. Ako vaš način plaćanja nije podržan na Google Payu, Chrome može ponuditi spremanje na uređaju.
Dodavanje, uređivanje ili brisanje kreditne kartice na Google Payu
 1. Otvorite pay.google.com.
 2. Dodirnite stavku Načini plaćanja.
 3. Odaberite opciju.
  • Da biste dodali karticu, dodirnite Dodavanje načina plaćanja. Ako ne vidite opciju dodavanja nove kartice, otvorite play.google.com/store/account da biste dodali način plaćanja.
  • Da biste je uredili, ispod kartice dodirnite Uredi.
  • Da biste je izbrisali, ispod kartice dodirnite Ukloni.
Zaustavite sinkronizaciju podataka o plaćanju s Google Payom
Ako sinkronizirate kreditne kartice i adrese u Chromeu, Google Pay pohranjivat će podatke o vašim kreditnim karticama.

Većina kartica spremljena u Google Payu prikazat će se kao prijedlozi kada ispunjavate obrasce online. Da biste zaustavili sinkronizaciju podataka o plaćanju s Google Payom:

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više 더보기 a zatim Postavke Postavke.
 3. Pri vrhu dodirnite naziv svojeg računa.
 4. Dodirnite Sinkronizacija.
 5. Isključite Sinkroniziraj sve.
 6. Isključite Prikaži adrese i kreditne kartice s Google Paya.

Sprječavanje spremanja podataka u Chrome

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite Više Više a zatim Postavke Postavke.
 3. Dodirnite Automatsko popunjavanje obrazaca.
 4. Isključite Automatsko popunjavanje obrazaca.
Ako želite spriječiti spremanje zaporki u Chrome, saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama.

Chrome ne predlaže vaše spremljene podatke

Ako prilikom ispunjavanja obrasca ne dobivate prijedloge:

 • Web-lokacija možda nije dovoljno sigurna da bi dobila te podatke s Chromea.
 • Ako je web-lokacija sigurna, Chrome možda nije otkrio određena polja u obrascu.
Saznajte kako riješiti poteškoće sa spremljenim podacima.

Brisanje spremljenih podataka za Automatsko popunjavanje obrazaca

Da biste istovremeno izbrisali adrese, načine plaćanja i ostale spremljene podatke u Chromeu, slijedite ove upute:
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Više alata a zatimIzbriši podatke o pregledavanju.
 4. Odaberite vrijeme, na primjer "Zadnji sat" ili "Cijelo vrijeme".
 5. U odjeljku "Napredno" odaberite Podaci Automatskog popunjavanja obrazaca.
Na ovaj se način ne brišu kartice pohranjene na  vašem Google Pay računu. Saznajte kako ukloniti način plaćanja s Google Pay računa. 
Zaporke nisu izbrisane. Saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama.
Povezani članci