Tự động điền biểu mẫu

Bạn có thể cho phép Chrome tự động điền vào biểu mẫu các thông tin đã lưu, chẳng hạn như thông tin thanh toán hoặc địa chỉ của bạn. Khi bạn nhập thông tin vào một biểu mẫu mới trực tuyến, Chrome có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin đó không.
Chrome không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn khi bạn chưa cho phép. Tìm hiểu cách Google Chrome lưu và bảo vệ thông tin thẻ tín dụng.
Nếu bạn muốn lưu thông tin mật khẩu của mình vào Chrome, hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu đã lưu
Nếu bạn đang gặp vấn đề với thông tin đã lưu, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu vào Chrome.

Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ

Nếu đã bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome, thì khi bạn thay đổi thông tin, những thay đổi này sẽ hiển thị trên cả các thiết bị khác của bạn. Hãy tìm hiểu cách chọn thông tin cần đồng bộ hóa trên các thiết bị khác.
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tự động điền biểu mẫu.
 4. Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin:
  • Chỉnh sửa: Nhấn vào mục cần chỉnh sửa. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Chỉnh sửa. Sau khi thay đổi thông tin của bạn, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xong.
  • Xóa: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Chỉnh sửa. Chọn mục cần xóa. Nhấn vào Xóa sau đó Xong.

Đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay

Nếu bạn đã bật tính năng đồng bộ hóa cho thẻ tín dụng và địa chỉ trong Chrome rồi mua một mặt hàng nào đó trên mạng, thì Chrome có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin thanh toán không. Nếu bạn chấp nhận, thẻ của bạn sẽ được lưu trong Google Pay. Nếu Google Pay không hỗ trợ phương thức thanh toán của bạn, thì Chrome có thể đề xuất lưu phương thức thanh toán đó trên thiết bị.
Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thẻ tín dụng trong Google Pay
 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Nhấn vào Phương thức thanh toán.
 3. Chọn một tùy chọn.
  • Thêm: Nhấn vào Thêm phương thức thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn thêm thẻ mới, hãy truy cập vào play.google.com/store/account để thêm phương thức thanh toán.
  • Chỉnh sửa: Bên dưới thẻ, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.
  • Xóa: Bên dưới thẻ, hãy nhấn vào Xóa.
Dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay
Nếu bạn đang đồng bộ hóa thẻ tín dụng và địa chỉ trong Chrome, thì Google Pay sẽ vẫn lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Hầu hết các thẻ lưu trong Google Pay sẽ hiển thị dưới dạng thông tin đề xuất khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến. Để dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào tên tài khoản của bạn.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa.
 5. Tắt tùy chọn Đồng bộ hóa mọi thứ.
 6. Tắt tùy chọn Hiển thị địa chỉ và thẻ tín dụng từ Google Pay.

Dừng lưu thông tin vào Chrome

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tự động điền biểu mẫu.
 4. Tắt tùy chọn Tự động điền biểu mẫu.
Nếu bạn muốn dừng lưu mật khẩu vào Chrome, hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu đã lưu.

Chrome không đề xuất thông tin bạn đã lưu

Nếu bạn không nhận được đề xuất khi điền vào biểu mẫu, thì có thể do một trong hai nguyên nhân sau:

 • Trang web đó có thể không đủ an toàn để nhận thông tin này từ Chrome.
 • Nếu trang web đó an toàn, thì Chrome có thể không phát hiện được một số trường trong biểu mẫu.
Tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu.

Xóa thông tin bạn đã lưu trên biểu mẫu Tự động điền

Để xóa đồng thời địa chỉ, phương thức thanh toán và các thông tin khác bạn đã lưu trong Chrome, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác và sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như "Giờ vừa qua" hoặc "Từ trước đến nay".
 5. Trong mục "Nâng cao", hãy chọn Dữ liệu tự động điền vào biểu mẫu.
Phương thức này không xóa các thẻ đã lưu trữ trong tài khoản Google Pay của bạn. Hãy tìm hiểu cách xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản Google Pay của bạn. 
Mật khẩu không bị xóa. Hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu bạn đã lưu.
Bài viết liên quan
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?