Fylla i formulär automatiskt i Chrome

Du kan låta Chrome fylla i formulär automatiskt med sparade uppgifter, till exempel adresser eller betalningsuppgifter. När du anger uppgifter i ett nytt formulär online kanske du dessutom får frågan i Chrome om du vill att uppgifterna ska sparas i Google-kontot.
Uppgifterna delas inte av Chrome utan ditt tillstånd. Läs mer om hur Google Chrome sparar och skyddar kreditkortsuppgifter.
Du kan läsa mer om hur du hanterar sparade lösenord om du vill spara lösenordsuppgifter i Chrome. 
Om du har problem med sparade uppgifter kan du läsa mer om hur du åtgärdar problem med uppgifter som sparats i Chrome.

Lägga till, redigera eller radera betalnings- och adressuppgifter som du har sparat i Chrome

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Profil Profil uppe till höger följt av Betalningsmetoder Betalningsmetoder eller Adresser och annat Adresser och annat.
 3. Lägga till, redigera eller radera uppgifter: 
  • Lägga till: Välj Lägg till bredvid Betalningsmetoder eller Adresser. 
  • Redigera: Välj Mer Mer till höger om kortet eller adressen följt av Redigera.
  • Radera: Välj Mer Mer bredvid kortet eller adressen följt av Radera

Om du lägger till, redigerar eller raderar en adress och är inloggad i Chrome med ditt Google-konto visas ändringarna på alla andra enheter där du är inloggad i Chrome med samma konto.

Om betalningsmetoden har sparats i Google Pay måste du redigera eller radera den i Google Pay.

Ge en betalningsmetod ett namn i Chrome

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Profil Profil uppe till höger följt av Betalningsmetoder Betalningsmetoder.
 3. Klicka på Lägg till eller Redigera bredvid Betalningsmetoder.
 4. Välj Kortets namn längst ned.
 5. Ange ett namn på kortet. Namnet visas när du väljer bland sparade betalningsmetoder.

Tips!

 • Om du byter namn på en betalningsmetod visas den när du väljer ett formulär där en sparad betalningsmetod används.
 • Betalningsmetodens namn i Chrome överförs inte till Google Pay. Om du sparar dina betalningsuppgifter i Google Pay måste du uppdatera det separat.

Spara betalningsuppgifter i Google Pay

När du är inloggad i Chrome och anger betalningsmetod i ett formulär online kan du bli tillfrågad om du vill spara betalningsuppgifterna i Google Pay. Om du godkänner sparas betalningsuppgifterna i Google Pay. Om Google Pay inte har stöd för betalningsmetoden kan ett erbjudande om att spara den lokalt på enheten visas i Chrome.

Betalningsmetoder som sparats i Google Pay visas som förslag i de flesta formulär online.

Om det inte visas någon fråga om att spara betalningsuppgifter i Google Pay kan du läsa mer om hur du åtgärdar problem med sparade betalningsuppgifter.

Tip: If you enroll a virtual card in autofill in Chrome, it appears as a suggested payment method in forms. You can either enter the virtual card CVV or verify your identity with your phone, such as with your fingerprint.
Redigera eller radera ett kreditkort i Google Pay
 1. Öppna wallet.google.com.
 2. Klicka på Betalningsmetoder.
 3. Leta reda på kortet som du vill redigera eller radera.
  • Redigera: Klicka på Redigera under kortet.
  • Radera: Klicka på Ta bort under kortet. 
Sluta spara betalningsuppgifter i Google Pay

Så här slutar du synkronisera betalningsuppgifter med Google Pay:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt avInställningar.
 3. Klicka på Du och Google följt av Synk och Googles tjänster.
 4. Klicka på Hantera vad du synkroniserar under Synkronisera.
 5. Inaktivera Synkronisera allt.
 6. Inaktivera Betalningsmetoder och adresser som används med Google Pay.

Om du är inloggad i Chrome men synkronisering inte har aktiverats kan du fortfarande bli tillfrågad om att spara dina betalningsuppgifter i Google Pay.

När du loggar in på Google-kontot via en Google-tjänst som Gmail loggas du automatiskt in i Chrome. Om du aldrig vill loggas in i Chrome kan du inaktivera inloggning i Chrome.

Om du inte längre blir tillfrågad om att spara kort i Chrome läser du mer om hur du åtgärdar problem med sparade uppgifter i Chrome.
Det står ”GOOGLE *TEMPORARY HOLD” på mitt kontoutdrag
När du anger eller sparar ett kort automatiskt i Chrome kan Google reservera ett litet belopp. Det är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att du är kortets rättmätiga ägare. Det reserverade beloppet annulleras av Google inom kort.

Sluta fråga om att spara betalnings- och kontaktuppgifter i Chrome

Du kan ange i Chrome att betalnings- och kontaktuppgifter inte ska sparas på enheten och att ingen fråga om att spara uppgifter ska visas i Chrome.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Betalningsmetoder Betalningsmetoder eller Adresser och annatAdresser och annat högst upp under Personer.
  • Inaktivera Spara och fyll i betalningsmetoder om du vill sluta spara betalningsuppgifter.
  • Inaktivera Spara och fyll i adresser om du vill sluta spara adresser och kontaktuppgifter.
Om du vill sluta spara lösenord i Chrome kan du läsa mer om hur du hanterar sparade lösenord.

Hantera säkerhetskoder för kort i Chrome

När du anger dina betalningsuppgifter på en säljares webbplats för första gången blir du tillfrågad du vill spara säkerhetskoden utöver betalningsuppgifterna. När du har sparat en säkerhetskod fylls den i automatiskt tillsammans med dina betalningsuppgifter när du köper något online.

Inaktivera sparande av säkerhetskoder

 1. Öppna Chrome på datorn.

 2. Klicka på Inställningar uppe till höger följt av Autofyll följt av Betalningsmetoder Betalningsmetoder.
 3. Aktivera eller inaktivera Spara säkerhetskoder..

Tips! När du inaktiverar den här inställningen tas alla sparade säkerhetskoder för alla kort bort från Google-kontot och dina enheter, och inga nya säkerhetskoder sparas.

 

Redigera säkerhetskoder
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Inställningar uppe till höger följt av Autofyll följt av Betalningsmetoder Betalningsmetoder.
  • För kort som är sparade i Google-kontot kan du uppdatera säkerhetskoden på två sätt:
   • När du köper något på en säljares webbplats i Chrome kan du ange dina kortuppgifter och en ny säkerhetskod. Chrome identifierar den uppdaterade säkerhetskoden och frågar om du vill spara säkerhetskoden. Välj Spara.
   • Ta bort kortet från wallet.google.com. Betala sedan i Chrome med samma kort. Spara kortet igen när du blir ombedd. Den här gången sparas det med säkerhetskoden.
  • För kort som bara sparas på en av dina enheter kan du uppdatera säkerhetskoden genom att klicka på Mer Mer till höger om kortet följt av Redigera.

Tips! Kontrollera att inställningen Spara säkerhetskoder är aktiverad om du vill redigera säkerhetskoder. - Åtgärdar

Radera säkerhetskoder
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Inställningar uppe till höger följt av Autofyll följt av Betalningsmetoder Betalningsmetoder.

Så här raderar du säkerhetskoder för alla kort från dina enheter och Google-kontot:

 1. Klicka på Radera sparade säkerhetskoderföljt av Radera.

Så här raderar du säkerhetskoder för kort som bara är sparade på en av dina enheter:

 1. Klicka på Mer Mer bredvid kortet följt av Redigera.
 2. Radera säkerhetskoden.
 3. Klicka på Spara.

Om du lägger till, redigerar eller raderar säkerhetskoder och är inloggad i Chrome med ditt Google-konto tillämpas alla ändringar du gör på alla andra enheter där du är inloggad i Chrome med samma konto.

Hantera inställningen Verifiera alltid när du använder autofyll

Viktigt! Det här är en inställning på enhetsnivå. Du måste aktivera den för varje enhet där du vill använda den.

Om du vill förhindra att andra använder dina betalningsuppgifter när du delar din enhet kan du aktivera verifiering när du använder autofyll. Med den här inställningen kan du öka säkerheten och skydda dig själv från bedrägliga aktiviteter.

Aktivera eller inaktivera inställningen Verifiera alltid när du använder autofyll
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Profil Profil uppe till höger följt av Betalningsmetoder Betalningsmetoder.
 3. Aktivera Verifiera alltid när du använder autofyll.
Felsöka inställningen Verifiera alltid när du använder autofyll

Om inställningen är gråtonad och inte går att aktivera kan du kontrollera följande:

 • Enheten har ett skärmlås. Du måste ställa in ett skärmlås om du vill använda den här inställningen.
 • Inställningen Spara och fyll i betalningsmetoder är aktiverad.
Tips! Av säkerhetsskäl behöver betalningsmetoden verifieras då och då när inställningen är inaktiverad.

Kortförmåner vid autofyll av betalningsuppgifter

För att förbättra din betalningsupplevelse arbetar Google med utvalda partners för att visa upp förmåner med autofyll. Den här funktionen visar information om en förmån under kortets namn när du använder autofyll för betalningar i Chrome.

Vanliga frågor om kortförmåner vid autofyll av betalningsuppgifter

En förmån saknas på mitt kontoutdrag
Kontakta din bank för förmåner som saknas på ditt kontoutdrag.
Rapportera en förmån som inte stämmer
Om du ser att din banks förmånsinformation och vad som visas för autofyll för ditt kort i Chrome inte stämmer överens kontaktar du din bank eftersom Google får förmånsinformation från banken.
Jag hittar inte förmånerna från ett av mina kort
Den nuvarande tillgängligheten är begränsad till utvalda kort eller förmånstyper för ett fåtal utvalda banker.
Andra kortförmåner saknas
Endast en relevant kortförmån visas åt gången.
Stäng av kortförmåner i Chrome
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Autofyll och lösenord följt av Betalningsmetoder.
 4. Stäng av Kortförmåner.

Om du får problem med att Chrome inte föreslår några sparade uppgifter

 • Bekräfta att du har sparat uppgifterna som inte fylls i automatiskt genom att välja Mer Mer följt av Inställningar Inställningar.
 • Webbplatsen kanske inte är tillräckligt säker för att uppgifterna ska hämtas från Chrome.
 • Om webbplatsen är säker kanske vissa fält i formuläret inte gick att identifiera i Chrome.

Radera sparade formuläruppgifter från Autofyll i Chrome

Så här raderar du adresser, betalningsmetoder eller andra sparade uppgifter i Chrome på en och samma gång:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger.
 3. Välj Radera webbinformation.
 4. Välj ett tidsintervall, till exempel Senaste timmen eller Sedan start.
 5. Välj Formuläruppgifter för Autofyll under Avancerat.

Den här metoden raderar inte kort och adresser som har sparats i Google Pay. Läs mer om hur du tar bort en betalningsmetod från Google Pay.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny