Tự động điền biểu mẫu

Bạn có thể cho phép Chrome tự động điền vào biểu mẫu các thông tin đã lưu, chẳng hạn như thông tin thanh toán hoặc địa chỉ của bạn. Khi bạn nhập thông tin vào một biểu mẫu mới trực tuyến, Chrome có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin đó không.
Chrome không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn khi bạn chưa cho phép. Tìm hiểu cách Google Chrome lưu và bảo vệ thông tin thẻ tín dụng.
Nếu bạn muốn lưu thông tin mật khẩu của mình vào Chrome, hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu đã lưu
Nếu bạn đang gặp vấn đề với thông tin đã lưu, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu vào Chrome.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Tự động điền và thanh toán.
 3. Nhấn vào Địa chỉ và các tùy chọn khác hoặc Phương thức thanh toán.
 4. Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin:
  • Thêm: Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm địa chỉ hoặc Thêm thẻ. Khi bạn nhập xong thông tin của mình, ở dưới cùng, hãy nhấn vào Xong.
  • Chỉnh sửa: Nhấn vào mục cần chỉnh sửa. Khi bạn thay đổi xong thông tin của mình, ở dưới cùng, hãy nhấn vào Xong.
  • Xóa: Nhấn vào mục cần xóa. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
Nếu bạn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa một địa chỉ trong khi tính năng đồng bộ hóa đang bật, thì các thay đổi sẽ hiển thị trên những thiết bị khác của bạn.
Nếu đã lưu phương thức thanh toán trong Google Pay, thì bạn vẫn cần chỉnh sửa hoặc xóa phương thức thanh toán đó trong Google Pay.

Điền biểu mẫu bằng vân tay hoặc khuôn mặt

Bạn có thể dùng vân tay hoặc phương thức khóa thiết bị để xác minh danh tính của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn phải làm theo hướng dẫn và nhập mã bảo mật ít nhất 1 lần cho mỗi thẻ. Cách làm như sau:
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Phương thức thanh toán.
 3. Bật hoặc tắt “Phương thức khóa màn hình”. 
Lần đầu nhập thông tin cho thẻ, bạn phải nhập mã bảo mật theo cách thủ công. Sau đó, bạn có thể dùng vân tay của mình để điền biểu mẫu. 

Lưu thông tin thanh toán vào Google Pay

Nếu đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google, thì bạn có thể yêu cầu Google Pay cung cấp thông tin thanh toán trên các thiết bị để bạn có thể nhanh chóng điền vào biểu mẫu. Bạn cũng có thể thêm thông tin thanh toán vào từng thiết bị. 
 

Khi bạn đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google và nhập phương thức thanh toán vào một biểu mẫu trực tuyến, Chrome có thể hỏi xem bạn có muốn lưu thông tin thanh toán trong Google Pay không. Nếu bạn chấp nhận, thông tin thanh toán đó sẽ được lưu trong Google Pay. Nếu Google Pay không hỗ trợ phương thức thanh toán của bạn, thì Chrome có thể đề xuất lưu phương thức thanh toán đó trên thiết bị. 

Các phương thức thanh toán lưu trong Google Pay sẽ hiển thị dưới dạng thông tin đề xuất ở hầu hết các biểu mẫu mà bạn điền trực tuyến. 

Nếu Chrome không đề xuất lưu thông tin thanh toán của bạn trong Google Pay, hãy tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu vào Chrome.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thẻ tín dụng trong Google Pay
 1. Truy cập vào pay.google.com.
 2. Nhấn vào Phương thức thanh toán.
 3. Chọn một tùy chọn.
  • Thêm: Nhấn vào Thêm phương thức thanh toán. Nếu bạn không thấy tùy chọn thêm thẻ mới, hãy truy cập vào play.google.com/store/account để thêm phương thức thanh toán.
  • Chỉnh sửa: Bên dưới thẻ, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.
  • Xóa: Bên dưới thẻ cần xóa, hãy nhấn vào Xóa.

Mẹo: Bạn có thể thêm biệt hiệu tùy chỉnh cho thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ lưu trong Google Pay. Tìm hiểu cách tạo biệt hiệu cho phương thức thanh toán.

Dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay
Nếu bạn đang đồng bộ hóa thẻ tín dụng và địa chỉ trong Chrome, thì Google Pay sẽ vẫn lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Hầu hết các thẻ lưu trong Google Pay sẽ hiển thị dưới dạng thông tin đề xuất khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến. Để dừng đồng bộ hóa thông tin thanh toán với Google Pay, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào tên tài khoản của bạn.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa.
 5. Tắt tùy chọn Đồng bộ hóa mọi thứ.
 6. Bỏ chọn mục "Thẻ và địa chỉ lưu trong Google Pay".

Dừng lưu thông tin vào Chrome

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tự động điền và thanh toán.
 4. Nhấn vào Phương thức thanh toán hoặc Địa chỉ và các tùy chọn khác.
  • Để dừng lưu thông tin thanh toán, hãy tắt tùy chọn Lưu và điền phương thức thanh toán.
  • Để dừng lưu địa chỉ và thông tin liên hệ, hãy tắt tùy chọn Lưu và điền địa chỉ.
Nếu bạn muốn dừng lưu mật khẩu vào Chrome, hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu đã lưu.

Chrome không đề xuất thông tin bạn đã lưu

Nếu bạn không nhận được đề xuất khi điền vào biểu mẫu, thì có thể do một trong hai nguyên nhân sau:

 • Trang web đó có thể không đủ an toàn để nhận thông tin này từ Chrome.
 • Nếu trang web đó an toàn, thì Chrome có thể không phát hiện được một số trường trong biểu mẫu.
Tìm hiểu cách khắc phục vấn đề với thông tin đã lưu.

Xóa thông tin bạn đã lưu trên biểu mẫu Tự động điền

Để xóa đồng thời địa chỉ, phương thức thanh toán và các thông tin khác bạn đã lưu trong Chrome, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Công cụ khác và sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như "Giờ vừa qua" hoặc "Từ trước đến nay".
 5. Trong mục "Nâng cao", hãy chọn Dữ liệu tự động điền vào biểu mẫu.
Phương thức này không xóa các thẻ đã lưu trữ trong tài khoản Google Pay của bạn. Hãy tìm hiểu cách xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản Google Pay của bạn. 
Mật khẩu không bị xóa. Hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu bạn đã lưu.
Bài viết liên quan
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?