„O kurczę! W Google Chrome coś się nie udało”.

Problem

Ten komunikat o błędzie wyświetla się po nieoczekiwanym zamknięciu Google Chrome.

Rozwiązania

Ponownie uruchom przeglądarkę

Gdy tylko jest to możliwe, Google Chrome przywraca strony internetowe z poprzedniej sesji przeglądania.

Czy na komputerze jest zainstalowany Internet Download Manager?

Jeśli używasz programu Internet Download Manager, zaktualizuj go do wersji beta 6.03 lub wyłącz opcję „Advanced browser integration” (Zaawansowana integracja z przeglądarką) dostępną po wybraniu Options > General (Opcje > Ogólne).

Poszukaj oprogramowania będącego w konflikcie

Aby sprawdzić konflikty oprogramowania w systemie Windows, możesz wpisać na pasku adresu about:conflicts. Jeśli na komputerze znajduje się oprogramowanie powodujące awarie Google Chrome, zostanie ono wymienione na tej stronie wraz z sugestiami, co należy zrobić, by rozwiązać konflikt. W wielu przypadkach oprogramowanie będące w konflikcie jest złośliwe, dlatego musisz je usunąć przy użyciu programu antywirusowego.

Sprawdź, czy należy utworzyć nowy profil użytkownika przeglądarki

Jeśli ten komunikat o błędzie pojawia się często, Twój profil użytkownika przeglądarki może być uszkodzony. Aby sprawdzić, czy problem zostanie rozwiązany, najpierw przenieś podfolder Default z folderu User Data w inne miejsce.

 1. Użyj skrótu klawiszowego klawisz Windows + E, by otworzyć Eksploratora Windows.
 2. W wyświetlonym oknie Eksploratora Windows wpisz w pasku adresu:

  Windows

  • Windows XP: %USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\
  • Windows Vista/Windows 7/Windows 8: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\

  Mac OS X: ~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default

  Linux: ~/.config/google-chrome/Default

 3. Kliknij OK.
 4. W otwartym oknie zmień nazwę folderu „Default” na „Backup”.
 5. Przenieś folder „Backup” z folderu „User Data” o jeden poziom wyżej, do folderu „Chrome”.

Jeśli błąd będzie nadal występował, utwórz nowy profil użytkownika, aby zastąpić bieżący.

Sprawdź, czy nie ma problemów z chronionymi plikami systemowymi

 1. Otwórz menu Start > Uruchom.
 2. Wpisz następujące polecenie: SFC.EXE /SCANNOW (między SFC.EXE i /SCANNOW musi być spacja). Spowoduje to uruchomienie narzędzia firmy Microsoft służącego do wykrywania i rozwiązywania problemów z chronionymi plikami systemowymi na komputerze.

Otwórz Google Chrome i sprawdź, czy komunikat o błędzie nadal jest wyświetlany.

Nadal masz problemy? Powiadom nas o tym na Forum pomocy Chrome.

Pomóż nam wyeliminować awarie, pozwalając Google Chrome na automatyczne przesyłanie statystyk użytkowania i raportów o awariach do Google.

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?