Quản lý Bảng điều khiển bên của Chrome

Trong bảng điều khiển bên trên máy tính, bạn sẽ thấy:

 • Danh sách đọc
 • Dấu trang
 • Nhật ký
 • Google Tìm kiếm và nhiều sản phẩm khác
Quản lý Bảng điều khiển bên
 • Cách đổi kích thước bảng điều khiển bên: Ở bên cạnh bảng điều khiển, hãy chọn và giữ biểu tượng Kéo .
 • Cách chuyển vị trí bảng điều khiển bên:
  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Chọn biểu tượng Xem thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Giao diện.
  3. Trong phần "Bảng điều khiển bên", hãy chọn bên bạn muốn mở bảng điều khiển.
 • Cách đóng bảng điều khiển bên: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Đóng Đóng.
Ghim và bỏ ghim một Bảng điều khiển bên cụ thể

Bạn có thể ghim một bảng điều khiển bên cụ thể trong Chrome. Bạn có thể ghim:

 • Tìm kiếm
 • Danh sách đọc
 • Dấu trang
 • Nhật ký
 • Chế độ đọc

Ghim một Bảng điều khiển bên cụ thể

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập một trang web.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Xem thêm Thêm.
 4. Cách ghim:
  • Google Tìm kiếm: Chọn Tìm kiếm trang này bằng Google.
  • Danh sách đọc: Chọn Dấu trang và danh sách sau đó Danh sách đọc sau đó Hiện Danh sách đọc.
  • Dấu trang: Chọn Dấu trang và danh sách sau đó Hiển thị tất cả dấu trang.
  • Nhật ký: Chọn Nhật ký sau đó Nhật ký sắp xếp theo nhóm.
  • Chế độ đọc: Chọn Công cụ khác sau đó Chế độ đọc.
 5. Bên cạnh tên biểu tượng, hãy nhấp vào biểu tượng Ghim vào thanh công cụ Pin.
  • Bạn sẽ chọn được phần bên trái biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ, Google Tìm kiếm , Dấu trang , Reading mode , Chế độ đọc hoặc Nhật ký  .

Bỏ ghim một Bảng điều khiển bên cụ thể

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở bên trái biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ, bạn có thể chọn:
  • Tìm kiếm 
  •  Danh sách đọc 
  •  Dấu trang 
  •  Nhật ký 
  •  Chế độ đọc 
 3. Bên cạnh tên biểu tượng, hãy chọn Bỏ ghim khỏi thanh công cụ .

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một biểu tượng rồi chọn Bỏ ghim.

Tìm trên các trang web bằng bảng điều khiển bên của Google Tìm kiếm

Bảng điều khiển bên của Google Tìm kiếm giúp bạn tìm được nhiều thông tin hơn về các trang web mà bạn duyệt xem cũng như truy cập vào các công cụ tìm kiếm mà bạn sử dụng.

Khi đang truy cập một trang web, hãy mở bảng điều khiển bên của Google Tìm kiếm để xem điểm chính trong các bài viết và các trang web khác.

Cách tìm kiếm trên một trang web bằng bảng điều khiển bên của Google Tìm kiếm:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập một trang web.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Xem thêm Thêm sau đó Tìm kiếm trang này bằng Google.
  • Để tìm hiểu thêm về văn bản và hình ảnh mà bạn thấy, hãy nhập các từ khoá có trên trang web.

Lưu ý:

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính