Hantera sidopanelen i Chrome

I sidopanelen på din dator hittar du följande:

 • Läslista
 • Bokmärken
 • Historik
 • Google Sök med mera.
Hantera sidopanelen
 • Ändra storlek på sidopanelen: Klicka och håll kvar på Dra på sidan av panelen.
 • Så här ändrar du plats för sidopanelen:
  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Välj Mer Mer följt av Inställningar följt av Utseende.
  3. Välj vilken sida som du vill att panelen ska öppnas på under Sidopanel.
 • Stänga sidopanelen: Klicka på Stäng Stäng uppe till höger.
Fästa och lossa en specifik sidopanel

DU kan fästa en specifik sidopanel i Chrome. Du kan fästa

 • Sök
 • Läslista
 • Bokmärken
 • Historik
 • Läsläge.

Fästa en specifik sidopanel

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Besök en webbplats.
 3. Välj Mer Mer uppe till höger.
 4. Gör så här för att fästa följande:
  • Google Sök: Välj Sök på den här sidan med Google.
  • Läslista Välj Bokmärken och listor följt av Läslista följt av Visa läslista.
  • Bokmärken: Välj Bokmärken och listor följt av Visa alla bokmärken.
  • Historik: Välj Historik följt av Grupperad historik.
  • Läsläge: Välj Fler verktyg följt av Läsläge.
 5. Klicka på Fäst i verktygsfältet Pin bredvid ikonens namn.
  • Google Sök , Bokmärken , Läsläge , Läslista eller Historik  visas till vänster om Profil Profil.

Lossa en specifik sidopanel

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Du kan välja följande till vänster om Profil Profil:
  • Sök 
  •  Läslista 
  •  Bokmärken 
  •  Historik 
  •  Läsläge 
 3. Välj Lossa från verktygsfältet  bredvid ikonens namn.

Tips! Du kan även högerklicka på en ikon och välja Lossa.

Söka på webbsidor med Google Söks sidopanel

Med Google Söks sidopanel kan du få tillgång till mer information om webbplatserna du besöker och sökverktygen du använder.

När du befinner dig på en webbplats kan du öppna Google Söks sidopanel för att få huvudpunkter från artiklar och andra webbsidor.

Så här söker du på en webbsida med Google Söks sidopanel:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Besök en webbplats.
 3. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Sök på den här sidan med Google.
  • Ange sökord från webbsidan om du vill veta mer om texten och bilderna du hittar.

Tips!

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny