Fel: Attans!

Varför du får det här felmeddelandet

Du kan få meddelandet Attans! i en flik om

  • du inte har tillräckligt med minne tillgängligt för att visa fliken. Det krävs minne för att datorer ska kunna köra appar, tillägg och program. Om det inte finns tillräckligt med minne kan de köras långsamt eller avslutas helt.
  • du avslutade en process via aktivitetshanteraren i Google Chrome, systemets aktivitetshanterare eller med ett verktyg på kommandoraden.

Åtgärda felet på en dator

Stäng först andra flikar och program som inte används

Stäng alla flikar utom den där felmeddelandet visas och uppdatera sedan fliken.

Om det inte fungerar att stänga flikarna startar du om enheten

Stäng av datorn och slå på den igen.

Om du fortfarande har problem återställer du Finally, if you’re still having problems, reset Chrome

Tillägg och andra appar kan påverka mängden minne som Chrome använder på enheten. Om du återställer Chrome tas tillfälliga internetfiler bort och alla inställningar återställs till de som fanns i webbläsaren när du installerade den.

Skicka kraschrapporter till Google (valfritt)

Du kan hjälpa oss att identifiera och korrigera felen som är kopplade till det här felmeddelandet genom att ange att Chrome ska skicka användarstatistik och kraschrapporter automatiskt till Google.

Åtgärda felet på en Chromebook

Börja med att starta om din Chromebook

Varje gång du startar om din Chromebook installeras uppdateringar och felkorrigeringar automatiskt av operativsystemet, vilket kan frigöra minne.

Starta om genom att hålla ned strömbrytaren tills Chromebook stängs av. Tryck sedan på knappen igen för att slå på enheten.

Om det inte fungerar att starta om Chromebook stänger du andra flikar

Stäng alla flikar utom den där felmeddelandet visas och uppdatera sedan fliken.

Om du fortfarande har problem återställer du din Chromebook

Om du fortfarande har problem kan problemet bero på data som har lagrats i kontot på din Chromebook, till exempel nedladdade filer eller systeminställningar. Om du återställer din Chromebook rensas all användardata som har lagrats på hårddisken och din Chromebook börjar fungera som den gjorde när den var ny.

Skicka kraschrapporter till Google (valfritt)

Du kan hjälpa oss att identifiera och korrigera felen som är kopplade till det här felmeddelandet genom att ange att din Chromebook ska skicka användarstatistik och kraschrapporter automatiskt till Google.

Få hjälp att felsöka

Om du har provat alla stegen ovan och fortfarande behöver hjälp kan du besöka Chrome Help Forum för mer information.

Undrar du var meddelandet kommer från

Det engelska originalmeddelandet "He's dead, Jim!" (Han är död, Jim!/Attans!) är en referens till Star Trek, där det användes när någon eller något slutade fungera eller dog.