Problemet Han är död,

Jim!

Du kan få meddelandet Han är död, Jim! om operativsystemet har avslutat processen på en flik på grund av för lite minne. Det krävs minne för att datorer ska kunna köra program. Om det inte finns tillräckligt med minne kan programmen köras långsamt eller avslutas helt.

Meddelandet kan även visas om du avslutade processen från Aktivitetshanteraren i Google Chrome, från systemets aktivitetshanterare eller med ett verktyg på kommandoraden.

Lösning

Om du inte stängde sidan med avsikt läser du in den på nytt. Om meddelandet inte försvinner kan du prova att frigöra minne genom att stänga inaktiva flikar och andra appar.

Undrar du var meddelandet kommer ifrån? "Han är död, Jim!" är en referens till Star Trek och används för att beskriva sådant som inte svarar. Läs mer om "Han är död, Jim!"