Khắc phục sự cố đồng bộ hóa

Sự cố

Bạn thấy thông báo lỗi đồng bộ hóa Sync error trên trình đơn Chrome và cần trợ giúp khắc phục sự cố đó hoặc bạn đã thực hiện thay đổi cho dữ liệu đã đồng bộ hóa trên một máy tính nhưng bạn lại không thấy những thay đổi của mình trên máy tính khác.

Giải pháp

Khi bạn nhấp vào thông báo lỗi đồng bộ hóa Sync error trên trình đơn Chrome, bạn thấy thông báo sau:

Lỗi đồng bộ hóa: Đăng nhập lại

Thông tin đăng nhập của bạn đã cũ (ví dụ: gần đây bạn đã đổi mật khẩu hoặc bật xác minh 2 bước cho tài khoản Google).

Nếu bạn đã đổi mật khẩu tài khoản Google của mình, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Nhấp vào thông báo lỗi và nhập tên người dùng cũng như mật khẩu mới cho tài khoản Google của bạn.
 2. Nếu được nhắc cung cấp cụm mật khẩu, hãy nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn. Trong một số trường hợp, cụm mật khẩu này có thể giống với mật khẩu tài khoản Google của bạn.

Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Nhấp vào lỗi để xem chi tiết chính xác.
 2. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Google của bạn. Không nhập Mật khẩu ứng dụng vào đây.
 3. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác minh. Hãy tạo mật khẩu trên trang Cấp phép ứng dụng và trang web của bạn và dán mật khẩu này vào hộp thoại.

  Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng không giống với mã xác minh.

Lỗi đồng bộ hóa: Cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Bạn sẽ thấy thông báo này khi bạn đặt cụm mật khẩu đồng bộ hóa trên một máy tính hoặc gần đây bạn đã đổi mật khẩu tài khoản Google của mình.

Nếu bạn đã đặt cụm mật khẩu đồng bộ hóa trên một máy tính, bạn cần nhập cùng một cụm mật khẩu trên tất cả các máy tính đồng bộ hóa khác của bạn. Trên các máy tính đồng bộ hóa khác, bạn có thể thấy lỗi trên trình đơn Chrome Sync error nhắc bạn cập nhật cụm mật khẩu của mình.

Hãy thực hiện các bước sau để khắc phục sự cố này:

 1. Nhấp vào Lỗi đồng bộ hóa: Cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa trên trình đơn Chrome.
 2. Trong hộp thoại "Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao", trong phần "Tùy chọn mã hóa", bạn sẽ nhìn thấy một trong các thông báo sau:
  • “Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng mật khẩu Google của bạn”. Nếu bạn thấy thông báo này, hãy nhập thông tin đăng nhập tài khoản Google trước đó của bạn.
  • “Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa”. Nếu bạn thấy thông báo này, hãy nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa mà bạn đã tạo.

Nếu bạn quên cụm mật khẩu tùy chỉnh của mình thì sao?

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào cụm mật khẩu tùy chỉnh của mình nữa, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.

 1. Nếu dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn (dấu trang, ứng dụng, v.v.) có trên máy tính cục bộ, hãy đăng nhập vào Trang tổng quan của Google.
 2. Trong phần Đồng bộ hóa Chrome, nhập vào Ngừng và xóa. Bước này sẽ xóa dữ liệu khỏi các máy chủ của Google. Dữ liệu trên máy tính cục bộ của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Đợi vài phút trước khi đăng nhập vào Chrome và bật lại đồng bộ hóa trên máy tính của bạn.

Bạn sẽ thấy các thông báo lỗi sau trong phần "Đăng nhập" của trang Cài đặt.

Dịch vụ đồng bộ hóa không khả dụng đối với miền của bạn

Bạn có thể đang sử dụng tài khoản Google Apps để đồng bộ hóa. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để kiểm tra xem tính năng đồng bộ hóa đã được bật cho miền này chưa.

Rất tiếc, đồng bộ hóa đã ngừng hoạt động

Có thể một trong các loại dữ liệu của bạn đang gặp sự cố đồng bộ hóa. Hãy làm theo các bước bên dưới để khắc phục sự cố:

 1. Nhấp vào Ngắt kết nối tài khoản Google của bạn để dừng đồng bộ hóa trên máy tính.
 2. Đóng Chrome bằng cách đi tới trình đơn Chrome > Thoát (Mac: Thoát).
 3. Khởi động lại Chrome.
 4. Đăng nhập vào Chrome và bật lại đồng bộ hóa trên máy tính.

Bạn gặp thông báo lỗi sau khi đăng nhập vào Chrome.

Vòng tròn quay không ngừng

Nếu vòng tròn tiếp tục quay trong một thời gian dài sau khi đăng nhập vào Chrome bằng thông tin đăng nhập tài khoản Google của bạn hoặc sau khi nhập xác minh khi được nhắc, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấp Hủy để đóng hộp thoại có vòng tròn quay.
 2. Nếu bạn có tùy chọn Ngắt kết nối tài khoản Google của bạn, hãy nhấp vào nút để dừng đồng bộ hóa trên máy tính.
 3. Đóng Chrome bằng cách đi tới trình đơn Chrome > Thoát (Mac: Trình đơn Chrome > Thoát).
 4. Khởi động lại Chrome.
 5. Đăng nhập vào Chrome và bật lại đồng bộ hóa trên máy tính.

Máy chủ đang bận, vui lòng thử lại sau

Bạn sẽ thấy thông báo này nếu gần đây bạn đã đặt lại đồng bộ hóa thông qua Trang tổng quan của Google. Vui lòng chờ ít phút và kiểm tra để chắc chắn không có dữ liệu Đồng bộ hóa Chrome nào được liệt kê trong Trang tổng quan Google trước khi đăng nhập vào Chrome.

Tài khoản này đã được sử dụng trên máy tính này

Bạn sẽ thấy thông báo này nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng cùng tài khoản Google của một người dùng Chrome khác. Nhấp vào biểu tượng người dùng Chrome ở góc trên cùng và trong trình đơn thả xuống, chọn người dùng được liên kết với tài khoản Google mà bạn đang cố gắng sử dụng để đăng nhập vào Chrome.

Ai đó đã đăng nhập trước đó vào Chrome

Ai đó có tài khoản Google khác đã đăng nhập trước đó vào Chrome. Bằng cách đăng nhập vào Chrome, bạn có thể liên kết tùy chọn và cài đặt Chrome của người khác với tài khoản của bạn.

Nếu Chrome đã lưu trữ các thông tin như dấu trang hoặc lịch sử mà bạn không muốn đồng bộ hóa với tài khoản của bạn, chẳng hạn như trên máy tính dùng chung, hãy nhấp vào "Tạo người dùng mới".

Nếu Chrome đã được đăng nhập trước đó bằng tài khoản bạn sở hữu và bạn muốn đồng bộ hóa thông tin trên Chrome của mình với tài khoản mới, hãy nhấp vào "Vẫn đăng nhập".

Tìm hiểu thêm về cách quản lý nhiều người dùng Chrome

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt tùy chọn ngắt kết nối tài khoản Google của bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về việc sử dụng Chromebook được quản lý

Bạn vẫn gặp sự cố? .

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích