Khắc phục sự cố đồng bộ hóa

Bạn có thể gặp phải sự cố khi đồng bộ hóa thông tin của mình trên Chrome nếu:

 • Bạn nhìn thấy thông báo lỗi đồng bộ hóa update trên menu Chrome.
 • Bạn đã thực hiện thay đổi cho dữ liệu đã đồng bộ hóa trên một máy tính nhưng không thấy các thay đổi này trên máy tính khác.

Giải pháp tùy thuộc vào thông báo lỗi mà bạn nhận được. Nhấp vào thông báo lỗi dưới đây để tìm hiểu thêm:

Thông báo lỗi đồng bộ hóa trên menu Chrome

Lỗi đồng bộ hóa: Đăng nhập lại

Thông tin đăng nhập của bạn đã lỗi thời (ví dụ: gần đây, bạn đã đổi mật khẩu hoặc bật xác minh 2 bước cho Tài khoản Google của mình.)

Nếu bạn đã đổi mật khẩu Tài khoản Google của mình, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Nhấp vào thông báo lỗi và nhập tên người dùng cũng như mật khẩu mới cho Tài khoản Google của bạn.
 2. Nếu được nhắc cung cấp cụm mật khẩu, hãy nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa của bạn. Trong một số trường hợp, cụm mật khẩu này có thể giống với mật khẩu Tài khoản Google của bạn.

Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Nhấp vào lỗi để xem chi tiết chính xác.
 2. Nếu được nhắc đăng nhập, bạn hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Google của mình. Không nhập Mật khẩu ứng dụng vào đây.
 3. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác minh. Hãy tạo mật khẩu trên trang Cấp phép ứng dụng và trang web của bạn và dán mật khẩu này vào hộp thoại.

  Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng không giống với mã xác minh.

Lỗi đồng bộ hóa: Cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa

Bạn sẽ thấy thông báo này khi bạn đặt cụm mật khẩu đồng bộ hóa trên một máy tính hoặc gần đây bạn đã đổi mật khẩu Tài khoản Google của mình.

Nếu đã đặt cụm mật khẩu đồng bộ hóa trên một máy tính, bạn cần nhập cùng một cụm mật khẩu trên tất cả các máy tính đồng bộ hóa khác của mình. Trên các máy tính đồng bộ hóa khác, bạn có thể thấy lỗi trên menu Chrome update nhắc bạn cập nhật cụm mật khẩu của mình.

Hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố này:

 1. Nhấp vào Lỗi đồng bộ hóa: Cập nhật cụm mật khẩu đồng bộ hóa trên menu Chrome.
 2. Trong hộp thoại "Cài đặt đồng bộ hóa nâng cao", trong phần "Tùy chọn mã hóa", bạn sẽ nhìn thấy một trong các thông báo sau:
  • “Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng mật khẩu Google của bạn”. Nếu bạn thấy thông báo này, hãy nhập thông tin đăng nhập Tài khoản Google trước đó của bạn.
  • “Dữ liệu của bạn đã được mã hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa”. Nếu bạn thấy thông báo này, hãy nhập cụm mật khẩu đồng bộ hóa mà bạn đã tạo.
Điều cần thực hiện nếu bạn quên cụm mật khẩu tùy chỉnh

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào cụm mật khẩu tùy chỉnh của mình nữa, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.

 1. Nếu dữ liệu đã đồng bộ hóa của bạn (dấu trang, ứng dụng, v.v.) có trên máy tính cục bộ, hãy đăng nhập vào Trang tổng quan Google.
 2. Trong phần Chrome Sync, hãy nhấp vào Đặt lại đồng bộ hóa. Bước này sẽ xóa dữ liệu khỏi các máy chủ của Google. Dữ liệu trên máy tính cục bộ của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Đợi ít phút trước khi đăng nhập vào Chrome và bật lại đồng bộ hóa trên máy tính.

Thông báo lỗi trong phần "Đăng nhập" của trang Cài đặt

Dịch vụ đồng bộ hóa không khả dụng đối với miền của bạn

Bạn có thể đang sử dụng tài khoản Google Apps để đồng bộ hóa. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để kiểm tra xem tính năng đồng bộ hóa đã được bật cho miền này chưa.

Rất tiếc, Đồng bộ hóa đã ngừng hoạt động

Có thể một trong các loại dữ liệu của bạn đang gặp sự cố đồng bộ hóa. Hãy làm theo các bước bên dưới để khắc phục sự cố:

 1. Nhấp vào Ngắt kết nối Tài khoản Google của bạn để ngừng đồng bộ hóa trên máy tính.
 2. Đóng Chrome bằng cách chuyển tới menu Chrome > Thoát (máy Mac: Thoát).
 3. Khởi động lại Chrome.
 4. Đăng nhập vào Chrome và bật lại đồng bộ hóa trên máy tính.

Lỗi khi đăng nhập vào Chrome

Vòng tròn quay không ngừng

Nếu vòng tròn tiếp tục quay trong một thời gian dài sau khi đăng nhập vào Chrome bằng thông tin đăng nhập Tài khoản Google của bạn hoặc sau khi nhập xác minh khi được nhắc, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấp Hủy để đóng hộp thoại có vòng tròn quay.
 2. Nếu bạn có tùy chọn Ngắt kết nối Tài khoản Google của bạn, hãy nhấp vào nút này để ngừng đồng bộ hóa trên máy tính.
 3. Đóng Chrome bằng cách chuyển tới menu Chrome > Thoát (máy Mac: menu Chrome > Thoát).
 4. Khởi động lại Chrome. Lưu ý: Nếu dùng Chrome phiên bản 16 trở xuống, bạn phải nâng cấp Chrome để đồng bộ hóa hoạt động. Nâng cấp bằng cách chuyển tới menu Chrome > Giới thiệu về Google Chrome > Nâng cấp.
 5. Đăng nhập vào Chrome và bật lại đồng bộ hóa trên máy tính.
Máy chủ đang bận, vui lòng thử lại sau

Bạn sẽ thấy thông báo này nếu gần đây bạn đã đặt lại đồng bộ hóa thông qua Trang tổng quan Google. Vui lòng chờ ít phút và kiểm tra để chắc chắn không có dữ liệu Đồng bộ hóa Chrome nào được liệt kê trong Trang tổng quan Google trước khi đăng nhập vào Chrome.

Nếu bạn thường xuyên gặp phải lỗi này, vui lòng cập nhật Chrome.

Tài khoản này đã được sử dụng trên máy tính này

Bạn sẽ thấy thông báo này nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng cùng Tài khoản Google của một người dùng Chrome khác. Nhấp vào biểu tượng người dùng Chrome ở góc trên cùng và trong menu thả xuống, chọn người dùng được liên kết với Tài khoản Google mà bạn đang cố gắng sử dụng để đăng nhập vào Chrome.

Ai đó đã đăng nhập trước đó vào Chrome

Ai đó có Tài khoản Google khác đã đăng nhập trước đó vào Chrome. Bằng cách đăng nhập vào Chrome, bạn có thể liên kết tùy chọn và cài đặt Chrome của người khác với tài khoản của bạn.

Nếu Chrome đã lưu trữ các thông tin như dấu trang hoặc lịch sử mà bạn không muốn đồng bộ hóa với tài khoản của bạn, chẳng hạn như trên máy tính dùng chung, hãy nhấp vào "Tạo người dùng mới".

Nếu Chrome đã được đăng nhập trước đó bằng tài khoản bạn sở hữu và bạn muốn đồng bộ hóa thông tin trên Chrome của mình với tài khoản mới, hãy nhấp vào "Vẫn đăng nhập".

Tìm hiểu thêm về cách quản lý nhiều người dùng Chrome

 

Nếu bạn đang sử dụng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, quản trị viên mạng của bạn có thể vô hiệu hóa tùy chọn ngắt kết nối Tài khoản Google của bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng Chromebook được quản lý.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?