Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Thay đổi quyền của trang web

Bạn có thể kiểm soát việc trang web có thể hiển thị nội dung nào cho mình và sử dụng thông tin nào khi bạn duyệt web.

Thay đổi cài đặt cho tất cả các trang web

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào quyền mà bạn muốn cập nhật.
Các quyền có thể thay đổi được
 • Cookie. Cookie là các tệp do các trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie.
 • Hình ảnh. Hình ảnh được cho phép theo mặc định.
 • Javascript. Javascript giúp trang web trở nên tương tác hơn.
 • Trình xử lý. Chrome cho phép các dịch vụ web và ứng dụng bên ngoài mở một số liên kết. Ví dụ: một số liên kết  có thể mở trang web như Gmail hoặc chương trình như iTunes. Nếu bạn đặt một hành động mặc định cho một loại liên kết nhưng muốn xóa hành động này, hãy xóa dữ liệu duyệt web của bạn rồi chọn "Cookie và các dữ liệu trang web khác".
 • Flash. Plugin Adobe Flash cho phép bạn nghe và xem nội dung âm thanh và video. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi xem bạn có muốn chạy Flash khi truy cập vào một trang sử dụng nội dung Flash hay không. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Flash.
 • Cửa sổ bật lên. Theo mặc định, cửa sổ bật lên bị chặn tự động hiển thị. Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý cửa sổ bật lên.
 • Vị trí. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi bạn liệu trang web có thể xem thông tin vị trí chính xác của bạn hay không. Hãy tìm hiểu thêm về cách chia sẻ vị trí của bạn.
 • Thông báo. Một số trang web, chẳng hạn như Lịch Google, có thể hiển thị thông báo trên màn hình máy tính của bạn. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi bạn liệu trang web có thể hiển thị thông báo hay không. Hãy tìm hiểu thêm về thông báo.
 • Micrô. Một số trang web có thể yêu cầu sử dụng máy ảnh và micrô của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng máy ảnh và micrô.
 • Máy ảnh. Một số trang web có thể yêu cầu sử dụng máy ảnh và micrô của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng máy ảnh và micrô.
 • Quyền truy cập plugin không có trong hộp cát. Một số trang web cần plugin để có thể cho phép bạn thực hiện các công việc như phát trực tuyến video hoặc cài đặt phần mềm. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi bạn liệu plugin của trang web có thể bỏ qua hộp cát của Chrome để truy cập máy tính của bạn hay không.
 • Tải xuống tự động. Nếu bạn muốn tải nhiều tệp xuống từ một trang web, hãy chọn xem có tải xuống tự động hay không.
 • Thiết bị MIDI Một số trang web muốn sử dụng thông báo Dành riêng cho hệ thống (SysEx) để có toàn quyền truy cập vào thiết bị MIDI (Giao diện kỹ thuật số cho nhạc cụ).
 • Thiết bị USB. Bạn có thể kết nối trang web với thiết bị USB, điều này sẽ cho phép trang web kiểm soát và ghi thông tin từ thiết bị. Hãy tìm hiểu thêm về cách ghép nối Chrome với thiết bị USB.
 • Đồng bộ hóa dưới nền. Nếu máy tính của bạn bị ngắt kết nối khi đang thực hiện tác vụ (chẳng hạn như tải lên ảnh hoặc tin nhắn trò chuyện) thì một số trang web có thể hoàn tất tác vụ đó sau khi máy tính được kết nối trở lại. Quá trình đồng bộ hóa sẽ diễn ra trong nền ngay cả khi bạn rời khỏi trang web.
 • Mức thu phóng. Bạn có thể đặt mức phóng to cho một số trang web. Hãy tìm hiểu thêm về cách phóng to hoặc thu nhỏ.
 • Tài liệu PDF. Theo mặc định, Chrome sẽ mở tệp PDF trong Trình xem PDF trên Chrome. Để tải xuống thay vì mở tệp PDF, hãy bật tính năng Tải tệp PDF xuống thay vì tự động mở trong Chrome.
 • Nội dung được bảo vệ. Chọn có cho phép Chrome phát nội dung được bảo vệ hay không. Ngoài ra, trên Windows hoặc Chromebook, bạn có thể chọn cho phép các trang web xem thông tin cần thiết về thiết bị của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về nội dung được bảo vệ.

Thay đổi cài đặt cho một trang web cụ thể

Bạn có thể cho phép hoặc chặn quyền cho một trang web cụ thể. Trang web sẽ sử dụng cài đặt của mình thay vì cài đặt mặc định.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào một trang web.
 3. Ở bên trái địa chỉ web, hãy nhấp vào biểu tượng bạn nhìn thấy: Khóa Khóa, Thông tin Thông tin hoặc Nguy hiểm Nguy hiểm.
 4. Nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Thay đổi một cài đặt quyền. Thay đổi của bạn sẽ tự động lưu.

Bài viết liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?