Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Điều chỉnh cài đặt nội dung trang web

Bạn có thể chọn cách Chrome xử lý các nội dung như cookie, hình ảnh và phương tiện Flash bằng cách điều chỉnh cài đặt nội dung của mình. Các cài đặt này kiểm soát việc trang web có thể hiển thị nội dung nào cho bạn và sử dụng thông tin nào khi bạn duyệt web.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào loại nội dung mà bạn muốn cập nhật.
  • Cookie. Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie.
  • Hình ảnh. Hình ảnh được cho phép theo mặc định.
  • Javascript. Javascript giúp trang web trở nên tương tác hơn.
  • Trình xử lý. Chrome cho phép các dịch vụ web hỏi xem bạn có muốn sử dụng các dịch vụ này để mở một số liên kết nhất định không. Ví dụ: một số liên kết nhất định có thể mở chương trình email. Nếu bạn đang sử dụng Gmail hoặc Hotmail, cài đặt này cho phép trang web xử lý các liên kết mà, nếu không bật cài đặt này, sẽ mở một chương trình bên ngoài trình duyệt của bạn.
  • Flash. Plugin Adobe Flash cho phép bạn nghe và xem nội dung âm thanh và video. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi xem bạn có muốn chạy Flash khi truy cập một trang sử dụng nội dung Flash hay không. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Flash.
  • Cửa sổ bật lên. Theo mặc định, cửa sổ bật lên bị chặn tự động hiển thị. Tìm hiểu thêm về cách quản lý cửa sổ bật lên.
  • Vị trí. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi bạn liệu trang web có thể xem thông tin vị trí chính xác của bạn hay không. Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ vị trí của bạn.
  • Thông báo. Một số trang web, chẳng hạn như Lịch Google, có thể hiển thị thông báo trên màn hình máy tính của bạn. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi bạn liệu trang web có thể hiển thị thông báo hay không. Tìm hiểu thêm về thông báo.
  • Micrô. Một số trang web có thể yêu cầu sử dụng máy ảnh và micrô của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng máy ảnh và micrô.
  • Máy ảnh. Một số trang web có thể yêu cầu sử dụng máy ảnh và micrô của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng máy ảnh và micrô.
  • Truy cập plugin không có hộp cát. Một số trang web cần plugin để có thể cho phép bạn thực hiện các công việc như phát trực tuyến video hoặc cài đặt phần mềm. Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi bạn liệu plugin của trang web có thể bỏ qua hộp cát của Chrome để truy cập máy tính của bạn hay không.
  • Tự động tải xuống. Nếu bạn muốn tải xuống nhiều tệp từ một trang web, hãy chọn xem có tải xuống tự động hay không.
  • Toàn quyền kiểm soát thiết bị MIDI. Một số trang web muốn sử dụng thông báo Dành riêng cho hệ thống (SysEx) để có toàn quyền truy cập thiết bị MIDI (Giao diện kỹ thuật số cho nhạc cụ).
  • Thiết bị USB. Bạn có thể kết nối trang web với thiết bị USB, điều này sẽ cho phép trang web kiểm soát và ghi thông tin từ thiết bị. Tìm hiểu thêm về cách ghép nối Chrome với thiết bị USB.
  • Đồng bộ hóa dưới nền. Nếu máy tính của bạn bị ngắt kết nối khi đang thực hiện tác vụ (chẳng hạn như tải ảnh lên hoặc tin nhắn trò chuyện) thì một số trang web có thể hoàn tất tác vụ đó sau khi máy tính được kết nối trở lại. Quá trình đồng bộ hóa sẽ diễn ra trong nền ngay cả khi bạn rời khỏi trang web.
  • Mức thu phóng. Bạn có thể đặt mức phóng to cho một số trang web. Tìm hiểu thêm về cách phóng to hoặc thu nhỏ.
  • Tài liệu PDF. Theo mặc định, Chrome sẽ mở tệp PDF trong Trình xem PDF trên Chrome. Để sử dụng các tùy chọn của máy tính của bạn cho tệp PDF, hãy chọn hộp bên cạnh "Mở các tệp PDF trong ứng dụng trình xem PDF mặc định".
  • Nội dung được bảo vệ. Chọn có cho phép Chrome phát nội dung được bảo vệ hay không. Ngoài ra, trên Windows hoặc Chromebook, chọn để cho phép các trang web xem thông tin cần thiết về thiết bị của bạn. Tìm hiểu thêm về nội dung được bảo vệ.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?