Změna nastavení oprávnění pro web

Pro určitý web můžete nastavit oprávnění, aniž byste měnili výchozí nastavení.

Správa oprávnění webu

Oprávnění webů můžete snadno povolit nebo zakázat. Pro konkrétní funkce lze také udělit jednorázová oprávnění.

Když web požádá o oprávnění používat funkce, jako je fotoaparát, poloha a mikrofon, máte tyto možnosti:

 • Tentokrát povolit: Web bude moct požadovanou funkci používat pouze během vaší aktuální návštěvy. Při dalších návštěvách se bude muset zeptat znovu.
 • Povolit při každé návštěvě: Web bude moct používat požadovanou funkci během vaší aktuální návštěvy i během budoucích návštěv.
 • Nepovolovat: Web požadovanou funkci nemůže použít.

Změna nastavení pro všechny weby

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. Klikněte na Ochrana soukromí a zabezpečení a pak Nastavení webu.
 4. Vyberte nastavení, které chcete aktualizovat.

Pokud chcete změnit oprávnění a úložiště dat na všech navštívených webech, můžete také vybrat možnost Zobrazit oprávnění a uložená data webů

Informace o oprávněních, která lze změnit
 • Soubory cookie třetích stran: Navštívený web může zahrnovat vložený obsah z jiných webů, například obrázky, reklamy a text. Soubory cookie, které nastaví tyto jiné weby, se nazývají soubory cookie třetích stran. Další informace o správě souborů cookie
 • Obrázky: Weby obvykle zobrazují obrázky pro ilustraci, jako jsou fotky v online obchodech nebo zpravodajských článcích.
 • JavaScript: Weby obvykle používají JavaScript k interaktivním funkcím, jako jsou videohry nebo webové formuláře. Další informace o JavaScriptu
 • Obslužné nástroje protokolů: Weby mohou provádět úkoly, když kliknete na určité odkazy, například vytvoření zprávy v e‑mailovém klientu nebo přidání událostí do kalendáře.
 • Vyskakovací okna a přesměrování: Weby mohou prostřednictvím vyskakovacích oken zobrazovat reklamy, případně vás přesměrovat na weby, které si možná nepřejete navštívit. Další informace o vyskakovacích oknech a přesměrováních
 • Rušivé reklamy: Weby obvykle zobrazují reklamy, aby mohly poskytovat obsah nebo služby bez dalších poplatků. Některé weby ale zobrazují rušivé nebo zavádějící reklamy. Další informace o reklamách
 • Poloha: Weby obvykle používají polohu pro související funkce nebo informace, jako jsou místní zprávy nebo obchody v okolí. Jak sdílet polohu
 • Oznámení: Weby obvykle zasílají oznámení, kterými vás informují o mimořádných zprávách nebo zprávách v chatu. Další informace o oznámeních
 • Kamera a mikrofon: Videokameru a mikrofon weby obvykle používají ke komunikačním funkcím, jako jsou videohovory. Další informace o kamerách a mikrofonech
 • Přístup pluginu mimo izolovaný prostor: Některé weby vyžadují pluginy, které slouží k činnostem, jako je streamování videa nebo instalace softwaru. Ve výchozím nastavení se vás Chrome zeptá, zda plugin webu může obejít izolovaný prostor Chromu a získat přístup k počítači.
 • Automatické stahování: Weby mohou automaticky stahovat související soubory, aby vám ušetřily čas. Další informace o stahování
 • Ovládání a přeprogramování zařízení MIDI: O ovládání a přeprogramování zařízení MIDI (Musical Instrument Digital Interface) žádají weby obvykle za účelem vytváření hudby, úpravy hudby nebo aktualizace firmwaru zařízení. Další informace o zařízeních MIDI a oprávněních
 • Zařízení Bluetooth: Weby se obvykle připojují k zařízením Bluetooth, aby mohly zaznamenávat a zobrazovat informace o zařízení. Další informace o připojení zařízení Bluetooth
 • Synchronizace na pozadí: Web může po opuštění provádět synchronizaci za účelem dokončení úkolů, jako je nahrání fotek nebo odeslání chatové zprávy.
 • Písma: Weby mohou žádat o použití písem nainstalovaných v místním zařízení.
 • Úrovně přiblížení: Můžete nastavit míru přiblížení nebo oddálení konkrétních webů. Další informace o přiblížení nebo oddálení
 • Dokumenty PDF: Weby někdy publikují soubory PDF, např. dokumenty, smlouvy a formuláře. Další informace o dokumentech PDF
 • ID chráněného obsahu: Když web přehrává obsah chráněný autorskými právy, může požádat o rozpoznání zařízení. Další informace o chráněném obsahu
 • Senzory pohybu: Weby často používají senzory pohybu na zařízení kvůli funkcím, jako je virtuální realita nebo počítání kroků.
 • Sériové porty: Weby se k sériovým portům obvykle připojují kvůli přenosu dat, například při nastavování sítě. Jak web připojit k zařízení v sériovém portu
 • Úpravy souborů: Weby obvykle využívají přístup k souborům a složkám v zařízení k funkcím, jako je automatické ukládání práce.
 • Schránka: Weby obvykle obsah schránky čtou kvůli funkcím, jako je uložení formátu zkopírovaného textu.
 • Obslužné nástroje pro platby:​​ Weby obvykle instalují obslužné nástroje pro platby kvůli funkcím, jako jsou snazší platby.
 • Rozšířená realita: Weby obvykle sledují pozici kamery pro účely funkcí rozšířené reality, jako jsou hry.
 • Virtuální realita: Weby často používají zařízení a data pro virtuální realitu ke spouštění relací ve virtuální realitě.
 • Vložený obsah: Navštívené weby mohou zahrnovat vložený obsah z jiných webů, například obrázky, reklamy a text. Tyto další weby mohou při procházení webu žádat o povolení používat informace, které o vás uložily. Další informace o vloženém obsahu
 • Nezabezpečený obsah: Bezpečné weby mohou obsahovat vložený obsah, např. obrázky nebo rámce, které nejsou zabezpečené. Bezpečné weby ve výchozím nastavení nezabezpečený obsah blokují. Můžete určit, které weby mohou nezabezpečený obsah zobrazovat. Další informace o obsahu webu a zabezpečení
 • Využití vašeho zařízení: Weby obvykle zjišťují, kdy své zařízení aktivně používáte, aby mohly nastavit vaši dostupnost v chatovacích aplikacích.
 • Zvuky: Weby mohou přehrávat zvuky při přehrávání hudby, videí a dalších médií. Další informace o zvucích
 • Zařízení s lidským rozhraním (HID): Weby se k zařízením s lidským rozhraním obvykle připojují kvůli funkcím, které používají neobvyklé klávesnice, herní ovladače a jiná zařízení. Jak web propojit s HID
 • Zařízení USB: Weby se obvykle připojují k zařízením USB kvůli funkcím, jako je tisk dokumentu nebo uložení obsahu na paměťové zařízení. Jak web připojit k zařízení USB
 • Externí přihlášení: Weby mohou zobrazovat výzvy k přihlášení od služeb zjišťujících identitu. Změna přihlašovacích oprávnění třetích stran
 • Data webu v zařízení: Navštívené weby mohou ukládat informace o vaší aktivitě za účelem poskytování lepších služeb, například abyste zůstali přihlášeni nebo v košíku zůstaly položky, které tam přidáte. Další informace o datech webu v zařízení

Změna nastavení konkrétního webu

Oprávnění můžete povolit nebo zablokovat pro konkrétní web. Budou tak pro něj namísto výchozích nastavení platit jeho vlastní nastavení. Můžete také vymazat data webu.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Přejděte na web.
 3. Vlevo od webové adresy klikněte na Zobrazit informace o webu Default (Secure).
 4. Klikněte na Nastavení webu.
 5. Změňte nastavení oprávnění.

Tipy:

 • Změny se automaticky uloží.
 • Po kliknutí na ikonu vedle webové adresy se otevřou dříve uložená nastavení webu. Můžete je změnit v nabídce Nastavení webu v Chromu.
 • Pokud je k dispozici tlačítko Resetovat oprávnění, můžete kliknutím na něj resetovat změněné předvolby.
 • Za účelem ochrany vašich dat Chrome odstraňuje oprávnění webům, které jste v poslední době nepoužívali.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka