ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แก้ไขหน้าเว็บที่เปิดช้าหรือโหลดไม่ขึ้น

หากหน้าเว็บเปิดช้าหรือไม่เปิดเลย ให้ลองรีสตาร์ท Chrome

หากหน้าเว็บหลายหน้าไม่โหลดขึ้นมาหรือ Chrome ขัดข้องอยู่เรื่อยๆ ให้เรียนรู้วิธีแก้ไข Chrome หาก Chrome เกิดข้อขัดข้องหรือเปิดไม่ได้

รหัสข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน้าเว็บ

รหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้บ่งบอกว่ามีปัญหาในการเปิดหน้าเว็บ ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 • ERR_NAME_NOT_RESOLVED
 • ERR_INTERNET_DISCONNECTED
 • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
 • ERR_CONNECTION_RESET
 • ERR_NEWORK_CHANGED
 • ERR_TIMED_OUT
 • ERR_CONNECTION_REFUSED
 • ERR_CACHE_MISS
 • ERR_EMPTY_RESPONSE
 • ERR_ADDRESS_UNREACHABLE

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเครือข่ายของคุณ

บนคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าคุณยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ตรวจดูว่าอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือหรือ Wi-Fi

ขั้นตอนที่ 2: รีสตาร์ท Chrome

บางครั้ง Chrome อาจพยายามทำงานมากเกินไป จึงทำให้หน้าเว็บเปิดช้า

 1. ปิด Chrome
  • Windows: กด Ctrl + q
  • Mac: กด ⌘ + q
 2. เปิด Chrome อีกครั้ง
 3. ลองเปิดหน้าเว็บอีกครั้ง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดแท็บที่เคยเปิดก่อนหน้านี้อีกครั้ง โดยทำดังนี้

 • Windows: กด Ctrl + Shift + t
 • Mac: กด ⌘ + Shift + t

ขั้นตอนที่ 3: แก้ปัญหาการโหลดหน้าเว็บ

หากการรีสตาร์ท Chrome ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหา

1. ดูว่าปัญหาเกิดจาก Chrome หรือหน้าเว็บ

หากต้องการค้นหาว่าปัญหาเกิดขึ้นจากหน้าเว็บหรือเกิดขึ้นจาก Chrome ให้ลองเปิดหน้าเว็บดังกล่าวในเบราว์เซอร์อื่น ตัวอย่างเช่น ลองใช้ Internet Explorer, Firefox หรือ Safari เพื่อเปิดหน้าเว็บนั้น

หากหน้าเว็บเปิดได้อย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์อื่น

หากหน้าเว็บเปิดในเบราว์เซอร์อื่นได้สำเร็จ ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาใน Chrome

 1. ปิดทุกแท็บยกเว้นแท็บที่คุณพยายามเปิด แล้วลองโหลดหน้าเว็บดังกล่าวซ้ำ
  • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะโหลดเว็บไซต์นั้น คอมพิวเตอร์ใช้หน่วยความจำในการเรียกใช้แอป ส่วนขยาย และโปรแกรมต่างๆ ถ้ามีหน่วยความจำเหลือน้อย ก็อาจทำให้ระบบทำงานช้าหรือหยุดทำงานไปเลยก็ได้
 2. ล้างแคชและคุกกี้ แล้วลองเปิดหน้าเว็บอีกครั้ง
  • Chrome อาจมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นหรือข้อมูลของคุณที่ทำให้หน้าเว็บโหลดได้ไม่สมบูรณ์
 3. ถ้าคุณใช้ Windows ให้ใช้เครื่องมือทำความสะอาด Chrome
  • อาจมีโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าเว็บได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือทำความสะอาด Chrome จะช่วยคุณค้นหาและนำโปรแกรมที่ไม่ต้องการเหล่านี้ออก

หากหน้าเว็บเปิดไม่ขึ้นในเบราว์เซอร์อื่น

หากหน้าเว็บเปิดไม่ขึ้นในเบราว์เซอร์อื่น เป็นไปได้ว่าปัญหาเกิดจากเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนถัดไป

2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

บางครั้ง โปรแกรมหรือแอปอื่นๆ อาจทำให้ไม่สามารถโหลดหน้าเว็บได้อย่างถูกต้อง

ปิดคอมพิวเตอร์ เปิดขึ้นมาใหม่ แล้วลองเปิดหน้าเว็บดังกล่าว

3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์อาจมีปัญหาก็ได้ คุณอาจลองทำตาม 2 วิธีนี้เพื่อแก้ปัญหา

4. ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีปัญหาก็ได้

ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดูว่าช่วยแก้ปัญหาได้ไหม หากแก้ปัญหาได้ คุณอาจลองทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในอุปกรณ์เครื่องเดิมที่คุณใช้

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่

หากยังไม่ได้ผล รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับปัญหาของคุณในฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร