Các sự cố trên Facebook trong Google Chrome

Sự cố

Các sự cố xảy ra khi sử dụng Facebook, bao gồm khi chơi trò chơi, đăng nhập và tải ảnh lên.

Giải pháp

Trước tiên, hãy kiểm tra xem sự cố có phải chỉ xảy ra với riêng Google Chrome hay không. Mở Facebook trong một trình duyệt khác trên máy tính của bạn, chẳng hạn như Firefox hoặc Internet Explorer. Nếu bạn gặp phải sự cố tương tự với Facebook trong trình duyệt khác, sự cố đó có thể không phải do Google Chrome.

Nếu sự cố xảy ra trong các trình duyệt khác cũng giống như trong Google Chrome, hãy thử các trang web hỗ trợ sau để được trợ giúp thêm.

Nếu sự cố chỉ xảy ra trong Google Chrome, bạn có thể xem giải pháp cho các sự cố sau.

Không thể đăng nhập

Thử xóa bộ nhớ cache và các cookie của bạn.

Không thể tải lên nhiều ảnh

Có thể có sự cố xảy ra với plugin Java của bạn. Bạn có thể thử cài đặt lại plugin Java. Bạn cũng có thể thử đi tới Start > Control Panel > Java > Advanced. Nhấp vào Default Java for browsers và chọn hộp kiểm "Mozilla family".

Nội dung trang không hiển thị chính xác

Hãy thử các giải pháp khắc phục sự cố này. Bạn cũng có thể xem Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích