Stöd för äldre webbläsare för Windows

Som administratör kan du automatiskt låta användarna växla mellan Chrome och en annan webbläsare. 
  • Chrome 73 och tidigare – du måste använda tillägget för stöd för äldre webbläsare.
  • Version 74 och senare av Chrome{/0 – du har två alternativ. Du kan konfigurera integrerat stöd för äldre webbläsare med enbart de filer som ingår i Chrome Enterprise-paketet. Du kan även fortsätta använda tillägget för stöd för äldre webbläsare.