Gegevens bewaren tijdens het terugzetten van de versie

Geldt voor beheerde Chrome-browsers op Windows, Mac en Linux.

Als beheerder kun je de Chrome-browser tijdelijk terugzetten op een eerdere versie. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als gebruikers problemen hebben met Chrome na een versie-update. Tijdens het terugzetten worden de browsergegevens bewaard van gebruikers voor wie Chrome-synchronisatie is ingeschakeld. De browsergegevens van gebruikers die Chrome-synchronisatie niet gebruiken, worden echter automatisch verwijderd.

Vanaf Chrome-versie 84 slaat de Chrome-browser lokaal op apparaten een momentopname op van gebruikersgegevens na elke grote versie-update. Standaard worden de drie meest recente momentopnamen bewaard. Je kunt het beleid UserDataSnapshotRetentionLimit gebruiken om de standaardinstelling te overschrijven of helemaal geen momentopnamen te bewaren (door het beleid in te stellen op nul). Als je Chrome-versie 83 of hoger terugzet en er een momentopname is opgeslagen, worden gebruikersgegevens (zoals bookmarks en gegevens voor automatisch aanvullen) hersteld uit de momentopname.

Overwegingen

 • De gegevens die worden opgeslagen in momentopnamen, zijn bookmarks, browsegeschiedenis, gegevens voor sessieherstel, wachtwoorden, automatisch aanvullen, cookies en inlogstatus van de browser.
 • Gebruikers die Chrome-synchronisatie niet gebruiken, raken gegevens kwijt die lokaal op apparaten zijn opgeslagen tussen het moment dat de nieuwste versie-update werd uitgevoerd en het moment dat de versie werd teruggezet. 
 • Elke momentopname is ongeveer 10 MB groot, maar kan groter zijn als de gebruiker een groot aantal geschiedenisinvoeren of bookmarks heeft.

Stap 1: Het beleid bekijken

Beleid Beschrijving

UserDataSnapshotRetentionLimit

Geeft aan hoeveel momentopnamen worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers. Als je niet wilt dat Chrome momentopnamen maakt, stel je het beleid in op 0.

Niet ingesteld: Standaard worden drie momentopnamen lokaal opgeslagen op de apparaten van gebruikers.

Stap 2: Het beleid instellen

Klik hieronder voor de stappen, afhankelijk van hoe je dit beleid wilt beheren.

Windows

Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in de Groepsbeleidsbeheer-editor (map Computer of Gebruikersconfiguratie):

 1. Ga naar Beleid en dan Beheersjablonen en dan Google en dan Google Chrome.
 2. Stel bij Beperkt het aantal momentopnamen van gebruikersgegevens dat wordt bewaard voor gebruik bij een noodrollback het aantal momentopnamen in dat je wilt bewaren. 
 3. Implementeer de update voor je gebruikers.

macOS

Geldt voor AppleMac-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
Voeg de volgende sleutel toe aan het Chrome-configuratieprofiel of update deze en implementeer de wijziging vervolgens voor je gebruikers.
Stel de sleutel UserDataSnapshotRetentionLimit in op <integer>waarde</integer>, waarbij <waarde> het aantal momentopnamen is dat je wilt bewaren.
Voorbeeldcode:
<key>UserDataSnapshotRetentionLimit</key>
  <dict>
  <integer>3</integer>
</dict>

Linux

Geldt voor Linux-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.
Voeg in de JSON-bestandseditor van je voorkeur een JSON-bestand toe en update het. Implementeer de wijziging vervolgens voor je gebruikers.
 1. Ga naar de map etc/opt/chrome/policies/managed folder.
 2. Stel bij de sleutel UserDataSnapshotRetentionLimit het aantal momentopnamen in dat je wilt bewaren.
Voorbeeldcode:
{
"UserDataSnapshotRetentionLimit": "1"
}

Controleren of het beleid is toegepast

Nadat je Chrome-beleid hebt toegepast, moeten gebruikers de Chrome-browser opnieuw starten voordat de instellingen van kracht worden. Controleer de apparaten van gebruikers om te controleren of het beleid correct is toegepast.

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Vink het vakje aan voor Beleid weergeven zonder waarde ingesteld.
 4. Controleer het volgende voor het beleid UserDataSnapshotRetention:
  1. De status is ingesteld op OK.
  2. De beleidswaarde komt overeen met wat je hebt ingesteld in het beleid.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?