Mer information finns i Registrera webbläsare med VMware Workspace One (Windows och macOS)

Gäller Windows- och macOS-användare som använder hanterad Chrome.

Du kan använda VMware® Workspace ONE® för att skapa en registreringstoken för Chrome Browser Cloud Management (CBCM) och registrera dina Chrome-webbläsare. Du kan sedan använda Googles administratörskonsol för att tillämpa policyer för användare som öppnar webbläsaren Chrome på registrerade enheter med Microsoft® Windows® 10 eller Apple® Mac®.

Innan du börjar

Registrera Windows-webbläsare med registreringstoken

 1. Logga in på VMware Workspace One-konsolen.
 2. Klicka på Enheterföljt avProfiler och resurserföljt avProfiler till vänster.
 3. Klicka på Lägg tillföljt avLägg till profil.
 4. Välj Windowsföljt avWindows-skrivbord.
 5. Välj Enhetsprofil.
 6. Ange ett namn för profilen och konfigurera andra uppgifter, smarta grupper och borttagningsinställningar.
 7. Klicka på Anpassade inställningarföljt avKonfigurera till vänster.
 8. Välj Workspace One Intelligent Hub som mål.
 9. Klistra in följande XML under Installationsinställningar:

  <wap-provisioningdoc id="1164DF07-F217-449B-95F8-FB85A34D3CA5" name="customprofile">/

  <characteristic type="com.airwatch.winrt.registryoperation" uuid="4fa91319-eac0-4a16-9d10-093ba845b698">

    <parm RegistryPath="HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" Action="Replace">

      <Value Name="CloudManagementEnrollmentToken" Data="XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX" Type="String" />

      <Value Name="CloudManagementEnrollmentMandatory" Data="1" Type="DWORD" />

    </parm>

  </characteristic>

  </wap-provisioningdoc>

  Obs! CloudManagementEnrollmentReMandatoryuired förhindrar att webbläsaren startar om en registrering misslyckas. Om du inte vill aktivera det här säkerhetsläget ställer du in värdet på 0 istället för 1.

 10. Klistra in följande XML under Borttagningsinställningar:

  <wap-provisioningdoc id="1164DF07-F217-449B-95F8-FB85A34D3CA6" name="customprofile">/

  <characteristic type="com.airwatch.winrt.registryoperation" uuid="4fa91319-eac0-4a16-9d10-093ba845b698">

    <parm RegistryPath="HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" Action="Remove">

      <Value Name="CloudManagementEnrollmentToken" Data="XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX" Type="String" />

      <Value Name="CloudManagementEnrollmentMandatory" Data="1" Type="DWORD"/>

    </parm>

  </characteristic>

  </wap-provisioningdoc>

  Obs! Om du ställde in CloudManagementEnrollmentReMandatoryuired på 0 i det tidigare steget ska du även ändra det i detta steg.

 11. Logga in på administratörskonsolen och skapa en registreringstoken. Se Skapa registreringstoken.
 12. Ersätt värdena XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX i Installationsinställningar och Borttagningsinställningar med XML-värdet som du vill implementera.
 13. Klicka på Spara och publicera för att implementera profilen på dina datorer.

Registrera Mac-webbläsare med registreringstoken

 1. Logga in på VMware Workspace One-konsolen.
 2. Klicka på Enheterföljt avProfiler och resurserföljt avProfiler till vänster.
 3. Klicka på Lägg tillföljt avLägg till profil.
 4. På sidan Enhetstyp väljer du Apple macOS.
 5. På sidan Val av kontexttyp väljer du Enhetsprofil.
 6. Ange ett namn för profilen och konfigurera andra uppgifter, smarta grupper och borttagningsinställningar.
 7. Klicka på Anpassade inställningarföljt avKonfigurera till vänster.
 8. Under Anpassade inställningar klistrar du in följande XML:

  <dict>

      <key>CloudManagementEnrollmentToken</key>

      <string>XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX</string>

      <key>CloudManagementEnrollmentMandatory</key>

      <true/>

      <key>PayloadEnabled</key>

      <true/>

      <key>PayloadDisplayName</key>

      <string>Chrome Browser Settings</string>

      <key>PayloadIdentifier</key>

      <string>com.google.Chrome.4F720473-6832-4CE0-A895-E9C3FC6F8CBD</string>

      <key>PayloadUUID</key>

      <string>4F720473-6832-4CE0-A895-E9C3FC6F8CBD</string>

      <key>PayloadType</key>

      <string>com.google.Chrome</string>

      <key>PayloadVersion</key>

      <integer>1</integer>

  </dict>

  Obs! CloudManagementEnrollmentReMandatoryuired förhindrar att webbläsaren startar om en registrering misslyckas. Om du inte vill aktivera det utökade säkerhetsläget ställer du in datavärdet för rad 5 på Falskt istället för Sant.

 9. Logga in på administratörskonsolen och skapa en registreringstoken. Se Skapa registreringstoken.
 10. Ersätt värdet XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX i Anpassade inställningar med det tokenvärde som du vill implementera.
 11. Klicka på Spara och publicera för att implementera profilen på dina datorer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?