Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Hantera applicenser

Du kan köpa årslicenser för utvalda appar från Chromebook-leverantören och sedan aktivera dem för användarna i Googles administratörskonsol. Appar verifierar licensen när användare loggar in med sitt Google-konto.

Obs! Du ser fliken Applicenser endast när du har köpt en eller flera applicenser.

Steg 1: Köp applicenser

Du kan köpa applicenser med en Chromebook eller separat från utvalda Chromebook-leverantörer. När applicenser köps med en Chromebook överförs de automatiskt till organisationen när enheten har registrerats. När applicenser köps separat måste du lösa in dem i administratörskonsolen med ditt beställningsnummer.

Bekräfta applicenser som du har köpt med Chromebook

Innan du börjar registrerar du din Chromebook med Chrome Education Upgrade.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Appar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.
 4. Klicka på fliken Applicenser.
 5. Klicka på den applicens du vill bekräfta.
 6. Kontrollera det totala antalet applicenser för att bekräfta att applicensen som köpts med enheten har överfördes till organisationen när enheten registrerades.

Lös in applicenser som säljs separat

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Appar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.
 4. Klicka på fliken Applicenser.
 5. Klicka på Lägg till Lägg till i det nedre högra hörnet.
 6. Ange beställningsnumret från Chromebook-leverantören och klicka på Markera.
 7. Kontrollera att appen och licenskvoten matchar din beställning.

Steg 2: Aktivera eller inaktivera applicenser för användare

När en användare loggar in i en app med sitt Google-konto kräver appen en licens. Licensen finns kvar hos användaren tills han eller hon byter organisationsenhet eller grupp, tills licensen stängs av för användarens organisationsenhet eller grupp eller tills licensen löper ut.

Innan du börjar: Om du vill tillämpa inställningen på vissa användare placerar du deras konton i en organisationsenhet eller grupp.

Aktivera applicenser

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Appar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.
 4. Klicka på fliken Applicenser.
 5. Så här aktiverar du applicenser för en organisationsenhet:
  1. Välj Organisationsenheter. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
  2. Markera appen.
  3. Ändra applicensen till .
   Om du har konfigurerat en underordnad organisationsenhet kan du eventuellt ärva eller åsidosätta inställningarna för en överordnad organisationsenhet.
 6. Så här aktiverar du applicenser för en grupp:
  1. Välj Grupper.
  2. Välj den grupp som du vill tillämpa inställningen på. Mer information finns i Om Google Grupper.
  3. Markera appen.
  4. Ändra applicensen till .
 7. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en underordnad organisationsenhet kan du eventuellt ärva eller åsidosätta inställningarna för en överordnad organisationsenhet.

Om du inaktiverar en applicens tas den bort från användare inom 24 timmar.

API-åtkomst och administratörskontakter

När du aktiverar applicenser för första gången uppmanas du att godkänna API-åtkomst för appen. Tack vare det här godkännandet kan appen kontrollera din licensstatus utan att du uppmanas att ange API-åtkomst. Avancerade administratörer kan godkänna API-åtkomst för hela organisationen eller för enskilda organisationsenheter. Delegerade administratörer kan bara godkänna API-åtkomst för de organisationsenheter som de har tilldelats.

När du har beviljat API-åtkomst anger du namn och e-postadress för administratören och andra i organisationen som ansvarar för apparna. Denna information delas med apputvecklaren så att han eller hon kan kontakta administratören med ytterligare resurser och krav.

Steg 3: Logga in på appar för att göra anspråk på applicenser

När du har aktiverat applicenser kan användarna logga in på en app med sitt Google-konto för att göra anspråk på en licens. Licenserna tilldelas inte automatiskt till användarna. För varje ny licens som du gör anspråk på ökar det tilldelade antalet för applicensen och det tillgängliga antalet minskar. Om du reserverar licenser för organisationsenheterna (se nedan) och ännu inte har uppfyllt reserven uppdateras inte det tilldelade och tillgängliga antalet.

Först görs anspråk på licenserna och sedan verifieras de kontinuerligt när användarna loggar in med sitt Google-konto. För olika appar krävs olika steg för inloggning. Vissa loggar in automatiskt när appen läses in, andra kräver att användarna loggar in manuellt med sitt Google-konto. I båda fallen verifierar appen applicensen under inloggningen och låser upp innehåll och funktioner automatiskt utan att extra användarnamn eller lösenord krävs.

Applicenser fungerar på alla plattformar som apputvecklaren väljer att stödja. Plattformar som stöds visas (med ikoner) bredvid appens namn på fliken Applicensiering.

Valfria steg och funktioner

Boka applicenser för organisationsenheter

Du måste vara avancerad administratör för att utföra dessa steg.

När licenser har registrerats eller lösts in tilldelas de som standard till en licenspool för hela organisationen. Om du vill köpa licenser för användare i en viss organisationsenhet (och inte för allmän användning i organisationen) kan du reservera licenser för organisationsenheten.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ett konto som har behörighet som avancerad administratör (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Appar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.
 4. Klicka på fliken Applicenser.
 5. Klicka på den organisationsenhet där du vill reservera licenser.
 6. Klicka på den applicens du vill bekräfta.
 7. Rulla längst ned på panelen Detaljer.
 8. Ange antalet licenser som du vill reservera för organisationsenheten. Du kan reservera upp till antalet tillgängliga licenser.
 9. Klicka på Spara högst upp.

Övervaka tillgänglighet och användning för licenser

Du kan övervaka hur många licenser som har köpts, tilldelats och fortfarande är tillgängliga för varje app. Du kan även spåra användningsdata (med en tidsfördröjning på 24 timmar). Så här visar du tillgänglighet och användning av licenser för en app:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Appar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.
 4. Klicka på fliken Applicenser.
 5. Välj den app du vill granska.
 6. Under Licensanvändning klickar du på vänster- och högerpilen för att granska aktiviteten för varje månad.

Visa information om användarlicens och tilldela eller återkalla licenser

Du kan se om en användare har tilldelats en viss licens och tilldela eller återkalla licensen för användaren om det behövs. Du kan också se om användaren får använda en licens baserat på användarens organisationsenhet eller grupp. 

Du kan bara söka efter och visa användare inom organisationsenheter som du har behörigheten VIEW_USER för.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Appar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.
 4. Klicka på fliken Applicenser.
 5. Välj Användare till vänster.
 6. Sök efter och välj den användare vars licensinformation du vill visa. 
 7. Välj appen för att visa licensåtkomst och uppgiftsinformation. 
 8. (Valfritt) Du kan även tilldela eller återkalla en licens om användaren har tillgång till appen. Gör något av följande:
  • Klicka på Tilldela licensföljt avTilldela om du vill tilldela applicensen till användaren.
  • Klicka på Återkalla licensföljt avÅterkalla om du vill återkalla den tilldelade applicensen från användaren.

Felsökning

Jag har flyttat ett användarkonto i katalogen. Förlorade jag en applicens?

Nej. När användarkonton flyttas eller tas bort returneras deras applicenser till poolen så att en ny användare kan göra anspråk på dem.

Jag har problem med att lösa in de applicenser som jag har köpt från Chromebook-leverantören. Vem ska jag kontakta?

Kontakta Chromebook-leverantören om du behöver hjälp med att registrera eller lösa in applicenser.

Jag har problem med att verifiera en applicens i appen. Vem kontaktar jag?

Kontakta apputvecklaren om du vill ha hjälp med att logga in på Google eller låsa upp funktioner och innehåll i en app. 

Jag har aktiverat en applicens, men appen installeras inte korrekt på användarnas enheter. Vad ska jag göra?

Om du har aktiverat applicenser för användare installeras inte appen automatiskt för användarna. Du kan använda administratörskonsolen för att tillåta eller tvångsinstallera ett tillägg, en Android-app eller en webbapp på fliken Användare och webbläsare.

Varför måste jag ge kontaktuppgifter till utvecklare?

Appar erbjuder ofta ytterligare inställningar, funktioner och innehåll som kräver att utvecklare följer upp med administratörer via e-post.

Varför måste jag ge API-åtkomst till appar?

Applicenser måste verifieras av ett API-anrop till Googles servrar. Om du beviljar API-åtkomst åt användarna blir processen smidigare och säkerställer att de inte avvisar API-åtkomst och blockerar verifiering av applicenser av misstag.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
410864
false
false